Online Servis

online services

Rychlé, efektivní a ziskové servisní řešení.

 1. The Operator
 2. Teleservis

1. The Operator (Operátor)

 • Operátor je zcela nový koncept pro zajištění vzdálených služeb pro zákazníky po celém světě.
 • V současné době je tato služba dostupná pro všechny nové děrovací.
 • Operátor se skládá z tří výrobních skupin; OPView, OPSupport a OPEfficiency.
 • Jednotlivé produkty lze vybírat jeden po druhém na základě standardní dohody. Alternativně lze také zvolit kompletní dohodu Operátora.

OPView
Zpráva o stavu (zahrnuto v standardní dohodě): Měsíční zpráva s údaji alarmu, jednotky, proudu a teploty. Jsou k dispozici směr a průměrné schéma nejdůležitějších údajů.

Tento servis poskytuje vysokou úroveň informací za nízké náklady a může být volně používán pro sledování a analýzu údajů.

Analýza stavu: Zprávy o stavu jsou sledovány a analyzovány v místní servisní kanceláři. Některé podmínky automaticky spustí aktivaci a údaje budou porovnány s globálními parametry stroje. Například, na základě odporu, teploty a ujeté vzdálenosti, místní servisní kancelář uvědomí zákazníka, zda je nezbytný dodatečný servis. Zákazník dále každý měsíc obdrží správu o nejdůležitějších otázkách.

Tento servis znamená neustálé monitorování parametrů stroje odbornými servisními techniky, a proto zajišťuje vysokou úroveň nepřerušované výroby.

Bezpečnostní analýza (zahrnuto v standardní dohodě): Bezpečnostní zařízení stroje musí být pravidelně kontrolováno a testováno. Tato služba bude pravidelně na monitoru stroje informovat o měsíční bezpečnostní kontrole. Zákazník musí poté zkontrolovat testovací protokol (také na monitoru). To se zobrazí na zprávě odeslané zákazníkovi.

Tato služba minimalizuje risk toho, že testování bezpečnostního zařízení nebude provedeno. Je to také jednoduchý nástroj pro zákazníka ke sledování správného fungování bezpečnostního zařízení stroje.

OPPodpora
Místní podpora (zahrnuto ve standardní dohodě) je služba poskytována místní servisní kanceláři v pracovní době. Zákazník může kontaktovat help desk OPPodpory pro technickou podporu přes aplikace vzdáleného PC, Skype, chat a kameru. Kamera balík 1 je potřebný pro lepší diagnostiku.

Tato služba poskytuje přidanou hodnotu tím, že na dálku spojí odborníka se strojem. Pokud je zahrnutý kamera balíček, může být provedena detailní diagnostika za použití ne jenom živého obrazu, ale také nahraného obrazu pro zpětné vysledování přesné doby kdy problém nastal.

24/7 Podpora vyplní čas mimo pracovní doby místní kanceláře. Zákazník může kontaktovat help desk OPSupport a obdržet podporu od On-Duty OPSupport 24/7. Kamera baliček 1 je nutný.

Tato služba je nezbytná pro zákazníka, který chce provozovat výrobu na tři nebo více směn za účelem minimalizování času na vyřešení problému.

OPEfficiency
Monitorování výkonu je software, který zaznamenává výrobu, nečinnost a dobu alarmů. Za účelem získat přesnější informace o časech nečinnosti existuje manuální vstupní panel (fyzický nebo software), ve kterém zákazník popisuje, zda je důvodem například nastavení nástrojů, nedostatek plátů atd.

Pokud jsou informace vkládány systematicky a disciplinovaně, tento servis poskytuje spolehlivý způsob monitorování dostupnosti a lokalizace zlepšovacích možností. Přínos může být zcela vysoký, v některých případech zvyšuje výkonnost stroje o 40% až 80% (Overall Equipment Efficiency – celkové účinnosti zařízení).

Tato služba poskytuje vysokou úroveň informací a může být volně využívaná zákazníkem pro sledování a analyzování dat.

Analýza výkonnosti je konzultační služba prováděna místní servisní kanceláři. Údaje monitorování výkonnosti jsou analyzovány a návrhy na zlepšení jsou podány zákazníkovi za účelem docílení maximální dostupnosti a minimální dobu nečinnosti/nastavení.

Tato služba vyžaduje neustálé monitorování parametrů stroje odbornými servisními techniky, a proto zajišťuje vysokou úroveň nepřerušené výroby.

2. Teleservis

 • Pro stroje, u kterých operátor není dostupný.
 • Použití moderních telekomunikačních technologií za účelem předejít obtížím způsobeným geografickou vzdáleností.
 • Monitorování skutečného času z centrály servisu přes telefonické připojení nebo internet.
 • Mnoho problémů lze vyřešit při minimálních nákladech a minimální čas odstávky prostřednictvím on-line spolupráce.
 • Pokud se ukáže, že je servis nezbytný, odborník začne svůj výjezd s přístupem k veškerým informacím daného případu.

Jdi na Teleservis (laserové stroje)

[[[["field12","equal_to","True"]],[["show_fields","field5"]],"and"]]
1 Step 1
Prima Power Magazine
Registrace zdarma pro obdržení našeho Power Line časopisu s článkami o našich zákaznících, produktech, službách a novinkách
Jméno
icon-user
Příjmení
icon-user
Společnost
icon-user

Acknowledgement of the Cookie and Privacy Notice

Data Processing

Consent for marketing purposes (i.e. promotional, commercial,advertising and newsletter activities). In detail: sending of material and advertisement regarding products and/or services marketed.

Opt-In

Consent for profiling purposes
In detail: Assign a probabilistic valueof membership to give the data related to the composition of its audience for purposes related to the optimization of the contents and/or advertising.

Profiling
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right