Odvětví

Řešení podle odvětví

Kovové pláty jsou široce využívány v každém průmyslovém sektoru a každý den, my všichni, přicházíme do kontaktu s předměty, které jsou kompletně nebo z části vyrobeny z tohoto univerzálního materiálu.

Právě z tohoto důvodu a díky širokému sortimentu a velkou zkušeností jsou laserové a výrobní stroje kovu Primy Industrie využívány v nejrozmanitějších odvětvích.

Následující seznam znázorňuje hlavní sektory, které máme tu čest zastupovat. Tento seznam samozřejmě není detailní, a pokud provozujete v oblasti, která není na seznamu zahrnuta, kontaktujte nás a my vám s radostí poskytneme informace, reference a studie týkající se vašeho konkrétního sektoru.