Naše globální přítomnost znamená, že jsme připraveni řešit výzvy, kterým naši zákazníci čelí v kterékoli části světa.

Pokrýváme více než 80 zemí, z nichž ve více než 30 máme přímé zastoupení. Našich osm závodů je rozmístěno na třech kontinentech a specializují se na různé technologie a dodávají špičkové stroje a služby po celém světě. Našich sedm technologických center je k dispozici pro technologické konzultace, studie proveditelnosti, optimalizaci doby cyklu a předváděcí akce. Jsou pro vás vždy otevřené.

Zjistěte, kde jsme vám nejblíže