Informace o zpracování údajů

Účelem této části je informovat osoby, které mají přístup na stránky www.primapower.com , o základních aspektech zpracování údajů.

Užitečné kontakty

Prima Industrie S.p.A. je společnost, která zpracovává vaše osobní údaje a ze zákona je považována za správce údajů při jejich zpracování. Jako taková je zodpovědná za uplatňování organizačních a technických opatření nezbytných a přiměřených k ochraně Vašich osobních údajů. Sídlo společnosti Via Antonelli 32-10093 Collegno (To) - Itálie (tel. +39 011 41031).

Společnost dále jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který je odpovědný za dodržování nařízení o ochraně osobních údajů a na kterého se můžete obracet s dotazy ohledně zpracování vašich údajů na následující adrese (dpo@primaindustrie.com).

Další informace o vašich právech naleznete v části „Vaše práva“.

Typ shromažďovaných údajů

Mezi vaše osobní údaje, které Společnost shromažďuje samostatně nebo prostřednictvím třetích stran, patří: anagrafické údaje, daňové a ekonomické údaje, telefonní, faxové a e-mailové adresy, údaje o bankovních účtech, údaje týkající se struktury a organizace společnosti, údaje týkající se přiměřeného plnění závazků, statistické údaje o prodejích, další údaje o společnosti nezbytné pro plnění závazků souvisejících se současnými a budoucími smlouvami a/nebo stanovené zákonem, nicméně pro statistické, obchodní, marketingové, propagační a úvěrové účely.

Předmětem zpracování jsou také informace týkající se osobních profesních zkušeností strukturovaných v životopisu.

Účely zpracování

Osobní údaje jsou shromažďovány, prohlíženy a zpracovávány pro následující účely:

2.1 - Základní účely

Plnění závazků vyplývajících z obchodování s dodávkami zboží a/nebo služeb mezi stranami smluvními i předsmluvními prostředky, zejména s ohledem na jejich plnění a úhradu dlužných poplatků. Plnění povinností vyplývajících z komunitárních předpisů a ze zákonů a nařízení týkajících se zejména účetnictví, daní, bezpečnosti, pořádku a veřejné bezpečnosti. Plnění postupů přijatých za účelem certifikace ISO 9001:2000, mezi nimiž je nutné pravidelně měřit míru spokojenosti zákazníků. Uplatnění práv také třetími stranami v soudním, rozhodčím nebo správním řízení.

2.2 - Výběr personálních účelů

Provádět průzkum, výběr a hodnocení personálu.

Zpracování vašich údajů pro výše uvedené účely nevyžaduje váš souhlas. Další informace o svých právech a jejich uplatňování najdete v části „Vaše práva“.

Kromě toho může společnost pouze s vaším svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným souhlasem používat vaše údaje k následujícím účelům:

2.3 - Marketingové účely

Zasílání sdělení pro potřeby sledování vztahu se zákazníky.

Plánování a provádění operativních marketingových činností.

Informovat vás o obchodních a propagačních aktivitách, a to i v případě jiného zboží/služeb, než které jsou definovány v dodavatelském vztahu.

V takovém případě, kdy je tento účel předpokládán, bude vyžadován váš specifický souhlas.

2.4 - Účel profilování

Přiřazení pravděpodobnostní hodnoty členství pro poskytnutí údajů týkajících se složení jeho publika pro účely související s optimalizací obsahu a/nebo reklamy.

Analýza zkušeností s navigací na webových stránkách s cílem analyzovat vaše preference a/nebo vkus.

V takovém případě, kdy je tento účel předpokládán, bude vyžadován váš specifický souhlas.

V souvislosti s tím vás odkazujeme na to, co je lépe specifikováno v části Soubory cookie.

Komunikace a přístup k vašim osobním údajům

Společnost může - aniž by vás požádala o souhlas - sdělit vaše osobní údaje kategorii příjemců, kteří budou lépe uvedeny později, jako např.: Společnosti Skupiny, vzhledem ke svým odborným schopnostem fyzickým a/nebo právnickým osobám, veřejným a soukromým subjektům, finančním úřadům, orgánům pořádkové a veřejné bezpečnosti, bankovním institucím, společnostem specializovaným na správu plateb, advokátním kancelářím a daňovému poradenství, orgánům veřejné moci nebo správním orgánům pro plnění zákonů, finančním a dopravním společnostem.

Na tytéž údaje mohou být upozorněni zaměstnanci a/nebo spolupracovníci v rámci svých povinností a odpovědnosti, jakož i konzultanti a spolupracovníci jako externí manažeři, které požádáme o zpracování v souladu s ustanoveními vnitrostátních předpisů a evropských zákonů o ochraně osobních údajů.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje do ukončení plnění smlouvy a poté po dobu 10 let (doba, po kterou budou práva vyplývající ze smlouvy předepsána), s výjimkou údajů uvedených v bodě 2.2, protože pro takové zpracování Společnost vymaže Vaše údaje shromážděné během registrace po uplynutí 24 měsíců od Vašeho posledního přístupu do systému.

Pro více informací o konkrétních aspektech týkajících se vymazání kontaktujte společnost.

Vaše práva

V souvislosti se zpracovávanými údaji společnost zaručuje možnost:

  • získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se vás týkají, a jejich kopii ve srozumitelné podobě;
  • získat aktualizaci, opravu nebo začlenění vašich údajů;
  • požádat o vymazání svých údajů v rámci zákonem povolených podmínek nebo požádat o jejich anonymizaci;
  • vznést z oprávněných důvodů námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to zcela nebo zčásti;
  • omezit zpracování v případě porušení, žádosti o opravu nebo námitky;
  • požádat o přenositelnost elektronicky zpracovávaných údajů poskytnutých na základě souhlasu nebo smlouvy;
  • odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, pokud je to stanoveno.

Za tímto účelem společnost poskytne kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterému může zájemce bezplatně zaslat své žádosti, a to zasláním e-mailu na následující kontakt: dpo@primaindustrie.com

Informujeme vás, že Společnost se zavazuje odpovědět na vaše žádosti do jednoho měsíce, s výjimkou zvlášť složitých případů, což může trvat až 3 měsíce. V každém případě vám společnost do jednoho měsíce od podání žádosti vysvětlí důvod čekání. Výsledek vaší žádosti vám bude poskytnut písemně nebo v elektronické podobě.

V případě, že požádáte o opravu, vymazání nebo omezení zpracování, společnost se zavazuje sdělit výsledky vašich žádostí každému z příjemců vašich údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

Je třeba připomenout, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonné zpracování založené na souhlasu před odvoláním.  Společnost upřesňuje, že může požádat o případný příspěvek, pokud jsou žádosti zjevně neopodstatněné, nadměrné nebo se opakují; v tomto ohledu má společnost k dispozici registr, v němž sleduje své žádosti o zásah.

Zásady používání souborů cookie

V souladu se čl.13 legislativního nařízení č. 196/2003, Kodex o ochraně osobních údajů, nařízení EU č. 679/2016 a v souladu s ustanoveními nařízení č. 229/2014 Pověřence ochrany osobních údajů jsou tyto „Zásady používání souborů cookie“ určeny k poskytnutí informací o typech, účelu a způsobech používání / správy souborů cookie, které jsou vyžadovány na těchto stránkách.

Charakteristika a účely souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové řetězce, které web odesílá do zařízení uživatele za účelem optimalizace navigace a nabízených služeb, zlepšení funkčnosti a používání webu. Soubory cookie se používají ke správě přihlašování, monitorování relací a ukládání uživatelských preferencí.

Soubory cookie mohou být v zařízení uloženy a zůstat aktivní po různě dlouhou dobu nebo se zrušit zavřením prohlížeče.

Některé soubory cookie jsou nezbytné, protože podporují základní funkce našich webových stránek, například ukládání položek do košíku nebo přístup do vyhrazených oblastí. Kromě souborů cookie pro prohlížení nebo souborů cookie relace používá tento web také soubory cookie pro funkčnost, které umožňují zapamatovat si volby provedené uživatelem (například jazyk nebo zemi původu) a nabídnout pokročilé a personalizované služby.

Používáme také technické soubory cookie, abychom v souladu s platnou legislativou sledovali přijímání souborů cookie.

Technické soubory cookie

Technické soubory cookie se na webových stránkách používají pouze k tomu, aby umožnily Vaši navigaci na nich a umožnily Vám využívat jejich funkce. Jedná se vždy o soubory cookie první strany, které používáme na webových stránkách.

Některé technické soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste mohli optimálně využívat navigaci nebo abyste se mohli na webových stránkách přihlásit, například při nákupu na webových stránkách nebo při přihlašování do vyhrazené oblasti (navigační soubor cookie). Navigační soubory cookie jsou obvykle soubory cookie relace a po zavření prohlížeče se deaktivují.

Jiné technické soubory cookie jsou užitečné k tomu, abyste si mohli uložit některé své preference (například jazyk nebo zemi původu), aniž byste je museli při dalších návštěvách obnovovat (tzv. funkční soubory cookie). Z tohoto důvodu jsou funkční soubory cookie často trvalé soubory cookie, protože zůstávají uloženy ve vašem počítači i po zavření prohlížeče, a to až do data vypršení jejich platnosti nebo do doby, než se rozhodnete je vymazat.

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů není k instalaci těchto souborů cookie nutný váš předchozí souhlas. Instalaci technických souborů cookie můžete samozřejmě zablokovat změnou nastavení svého prohlížeče. Vezměte však v úvahu, že zablokováním instalace technických souborů cookie nebo jejich následným odstraněním může být zcela nebo částečně ohrožena možnost přístupu na stránky, jejich úplné nebo částečné používání, povolení nebo zakázání určitých funkcí nebo přijímání určitých služeb.

Profilační soubory cookie

Profilační soubory cookie se používají k vytvoření vašeho uživatelského profilu na základě vašich preferencí a vkusu, které jste projevili při prohlížení internetu, a k zasílání zpráv v souladu s vaším profilem. Tímto způsobem mohou být zprávy, které byste mohli obdržet, pro vás zajímavější.

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů je k instalaci těchto souborů cookie nutný váš předchozí souhlas. Z tohoto důvodu se při vstupu do určitých částí webu, které instalují tento typ souborů cookie, zobrazí zvláštní banner, který vás informuje, že (i) v této části webu se používají profilovací soubory cookie a že (ii) k jejich instalaci je nutný váš souhlas. Pokud tímto způsobem vyjádříte svůj souhlas s instalací souborů cookie, budeme váš souhlas sledovat prostřednictvím speciálního technického souboru cookie.

Instalaci profilovacích souborů cookie můžete samozřejmě kdykoli zablokovat, aniž by byla jakkoli ohrožena možnost navštěvovat stránky a využívat jejich obsah.

Naše profilovací soubory cookie jsou instalovány službou Salesforce Pardot.

Tyto soubory cookie jsou trvalé a mají maximální dobu platnosti 10 let. Zde je uveden seznam souborů cookie používaných společností Prima Industrie S.p.A. s uvedením způsobů, jakými lze jejich instalaci odmítnout:

Kategorie: Nezbytné
 
NÁZEV COOKIE
DODAVATEL TYP VYHRAZENO INSTRUKCE PRO OPOZICI
__cfduid cloudflare.com HTTP 1 rok Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
__cfduid primapower.com HTTP 1 rok Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
         
Kategorie: Předvolby  
NÁZEV COOKIE
DODAVATEL
TYP
VYPRŠENÍ
INSTRUKCE PRO OPOZICI
_icl_current_language primapower.com HTTP Relace
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
_icl_visitor_lang_js primapower.com HTTP
19 dní
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
wpml_browser_redirect_test primapower.com HTTP Relace
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
         
Kategorie: Statistiky
 
NÁZEV COOKIE
DODAVATEL
TYP
VYPRŠENÍ
INSTRUKCE PRO OPOZICI
_dc_gtm_UA-# primapower.com HTTP Relace
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
_ga primapower.com HTTP 2 roky
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
_gali primapower.com HTTP Relace
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
_gat primapower.com HTTP Relace
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
_gid primapower.com HTTP Relace
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
         
Kategorie: Marketing
 
NÁZEV COOKIE
DODAVATEL
TYP
VYPRŠENÍ
INSTRUKCE PRO OPOZICI
ads/ga-audiences google.com Pixel Relace
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
fr facebook.com Pixel
3 měsíce
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
IDE doubleclick.net HTTP
2 roky
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
test_cookie doubleclick.net HTTP Relace
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
visitor_id# primapower.com HTTP
10 let
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
visitor_id#-hash primapower.com HTTP
10 let
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
 

 

Kategorie: Nezařazeno
 
NÁZEV COOKIE
DODAVATEL
TYP
VYPRŠÍ
INSTRUKCE PRO OPOZICI
_gd# primapower.com HTTP Relace Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
cf_ob_info primapower.com HTTP Relace Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
cf_use_ob primapower.com HTTP Relace Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
CLOUDFLARE::# primapower.com HTTP Persistentní Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
formillaVisitorGuid primapower.com HTTP
10 let
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
testFormillacookie primapower.com HTTP Relace Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
viewed_cookie_policy primapower.com HTTP
1 rok
Napište na adresu: dpo@primaindustrie.com
                 

Kromě toho jsou profilovací soubory cookie instalovány třetími stranami, které vystupují jako samostatní správci údajů (soubory cookie třetích stran), jak je lépe uvedeno v následujícím textu:

Salesforce Pardot

Pardot je platforma pro automatizaci marketingu poskytovaná společností Salesforce.com, inc., která sleduje aktivity návštěvníků a potenciálních klientů na webových stránkách a na vstupních stránkách pomocí souborů cookie v jejich prohlížečích.

Kombinované používání vlastních souborů cookie a souborů cookie třetích stran je v oblasti automatizace marketingu standardem. Soubory cookie služby Pardot neukládají osobní údaje, ale pouze jedinečný identifikátor.

Pro více informací napište e-mail na dpo@primaindustrie.com

Soubory cookie třetích stran

Během navigace může uživatel na své zařízení také přijímat soubory cookie „třetí strany“, nastavené jinými stránkami nebo webovými servery, než které jsou navštěvovány. Tyto služby umožňují například interakce se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami. Je možné, že i když uživatel službu nepoužívá, shromažďuje údaje o návštěvnosti týkající se stránek, na kterých je nainstalována.

Během navigace může uživatel na svém zařízení přijímat i soubory cookie „třetích stran“, které nastavují jiné webové stránky nebo webové servery než ty, které právě navštěvuje. Tyto služby umožňují například interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami. Je možné, že i když uživatel službu nepoužívá, shromažďuje údaje o provozu týkající se stránek, na kterých je nainstalována.

Instalaci souborů cookie a jiných sledovacích systémů provozovaných třetími stranami nemůže provozovatel stránek technicky ovlivnit, každý konkrétní odkaz je proto třeba považovat za orientační. Další informace naleznete v informacích o službách třetích stran:

Google Analytics

Stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá sadu souborů cookie ke shromažďování informací, vytváření statistik o používání, sledování a zlepšování výkonu stránek (výkonnostní soubory cookie). Všechny informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie jsou souhrnné a anonymní, bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.

Další informace nebo zakázání této funkce naleznete na následujících odkazech:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Správa souborů cookie

Ve výchozím nastavení jsou téměř všechny prohlížeče nastaveny na automatické přijímání souborů cookie. Uživatel se může rozhodnout zakázat používání souborů cookie nebo omezit jejich funkce přizpůsobením nastavení svého prohlížeče. Prostřednictvím předvoleb prohlížeče je také možné odstranit soubory cookie nainstalované v minulosti. Je důležité si uvědomit, že zakázání, blokování nebo vymazání souborů cookie může mít negativní vliv na uživatelský zážitek a funkčnost našich webových stránek. I deaktivace souborů cookie třetích stran by mohla narušit správné fungování stránek.

Pokyny ke správě souborů cookie v různých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Pokračování v prohlížení zavřením informačního banneru nebo kliknutím v kterékoli části stránky či rolováním pro zvýraznění dalšího obsahu znamená souhlas a porozumění těmto Zásadám používání souborů cookie a soubory cookie budou nastaveny a používány normálně. Uživatel má vždy možnost tyto soubory cookie kdykoli odstranit výše popsanými způsoby.