Green means

green means

Prima Powerin tuotevalikoimalla on pitkät perinteet kestävän kehityksen sekä paremman joustavuuden ja toimintatalouden saralla. Nämä tavoitteet on saavutettu monipuolisuuden, korkean automaatioasteen sekä alhaisten energia- ja huoltokustannusten kautta. Myös ekologiset näkökohdat on jo pitkään otettu huomioon tuotekehityksessämme.

Näin on syntynyt teknologiaa, joka täyttää samalla kertaa tuotantotalouden ja kestävän kehityksen vaatimukset. Sille on myös nimi: Green Means.

Tässä esitteessä esittelemme yhden monista ratkaisuista, jotka auttavat asiakkaitamme yhdistämään tuottavuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

green means 2

Mitä Green means tarkoittaa?

Green Means – sekä yritys että ympäristö voittavat

Valmistuksen tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan lisätä kestävän kehityksen mukaisin ratkaisuin.

Asiakkaasi, henkilökuntasi ja yhteisöt, joihin toimintasi vaikuttaa, edellyttävät tätä yhä painokkaammin.

Sitoutuminen kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen on nykyaikaisen yrityksen tunnusmerkki ja lisää sen kilpailukykyä.

Tällainen yritys erottuu edukseen ja samalla

valmistaa komponentteja pienemmin kustannuksin.

Green Means – sekä yritys että ympäristö voittavat