PSR

Kehittyneen materiaalinvirtautuksen automaattinen kappaleen poiminta- ja pinontaratkaisu

PSR

Poiminta- ja pinontarobotti PSR on tehokas ratkaisu materiaalivirran hallintaan. PSR automatisoi kulmaleikkurilta taivutusautomaatille menevien kappaleiden poiminnan, pinonnan ja puskurivarastoinnin. Laitteen tarkat ja nopeat liikkeet mahdollistavat pinonta-alueen optimaalisen käytön.

PSR voidaan konfiguroida eri tuotantoihin sopivaksi useilla eri lisälaitteilla.

  • Automaattinen poiminta ja pinonta
  • Korkea tuottavuus
  • Prosessitehokkuus
  • Erilaisiin tuotantoihin mukautuva
  • Miehittämätön tuotanto

Materiaalivirtaa voidaan suunnata eri tavoin prosessin aikana: Kappaleet voivat mennä suoraan automaattiseen taivutukseen tai ne voidaan pinota odottamaan käsittelyä; kappaleita voidaan myös viedä prosessista tai tuoda siihen laitteen ulkopuolelta.

Joustava, monipuolinen puskurointi ja älykäs dynaaminen pinonta varmistavat optimaalisen tuotannon, mikä näkyy kulloisenkin tuotteen valmistuskustannuksissa ja läpimenoajassa.

  • Suora materiaalivirta kulmaleikkurikoneelta automaattiseen taivutukseen
  • Laitteen pinonta-alue puskuroinnin käytössä suorassa materiaalivirrassa
  • Synkronoitu kappaleiden puskurointi ja vienti pinosta taivutukseen
  • Koko pinonta-alueen miehittämätön käyttö

Yhteensopivuus

Shear Genius SG
ja PSR1 (lyhyt)

Shear Genius SGe
ja PSR1 (lyhyt)

Shear Brilliance SBe
ja PSR

EBe 
ja PSR1 (lyhyt)

PSBB
ja PSR2 (pitkä)

PSBB with PSR2