Tietoja tietojenkäsittelystä

Tämän osan tarkoituksena on kertoa tietojenkäsittelyn perusperiaatteista henkilöille, jotka käyttävät sivustoa primapower.com. On hyvä tietää erityisesti seuraavat asiat:

henkilötietojen käsittelijä ja kyseisen tahon yhteystiedot
käsiteltävät tiedot
tietojen analysointitapa ja -tarkoitus

Hyödyllisiä yhteystietoja

Prima Industrie S.p.A. on henkilötietojasi käsittelevä Yritys, joka katsotaan Lain mukaan tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjäksi. Täten sen vastuulla on varmistaa, että henkilötietoja suojataan tarvittavilla ja riittävillä organisatorisilla ja teknisillä toimenpiteillä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee osoitteessa Via Antonelli 32, 10093 Collegno (To), Italia (Puh. +39 011 41031).
Yritys on lisäksi nimittänyt Tietosuojavastaavan, joka varmistaa yksityisyydensuoja-asetuksen noudattamisen ja johon voi ottaa yhteyttä tietojenkäsittelyä koskevissa asioissa seuraavaan sähköpostisoitteeseen (dpo.primapower@primapower.com). Lisätietoja käyttäjien oikeuksista on kohdassa Käyttäjien oikeudet.

Kerättävät tiedot

Yrityksen itsenäisesti tai kolmansien osapuolten avulla keräämät tiedot sisältävät: henkilötietoja, fiskaalisia ja taloudellisia tietoja, puhelinnumeroita, faksinumeroita ja sähköpostiosoitteita, pankkitilitietoja, yrityksen rakenteeseen ja organisaatioon liittyviä tietoja, velvoitteiden täyttämiseen tarvittavia tietoja, tilastotietoja myynneistä sekä muita nykyisten tai tulevien sopimusten ja/tai laillisten velvoitteiden täyttämistä varten tarvittavia yritystietoja. Tietoja käytetään tilastollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin sekä markkinointi-, mainos- ja luottosuojatarkoituksiin.
Myös ansioluettelojen henkilökohtaiseen ammatilliseen osaamiseen liittyviä tietoja käsitellään.

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja kerätään, tarkastellaan ja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

2.1 Perustarkoitukset

Osapuolten välisen sopimuksen mukaisten ja sopimuksentekoa edeltäneiden tavaroiden ja/tai palvelujen toimitussopimuksista syntyneiden velvoitteiden täyttäminen, ja erityisesti niiden toteuttaminen ja asianmukaisten maksujen maksaminen. Yhteisön lainsäädännön sekä erityisesti kirjanpitoon, verotukseen, turvallisuuteen, järjestykseen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvien lakien ja säädösten mukaisten velvoitteiden suorittamista varten. Asiakastyytyväisyyden säännöllinen arviointi ISO 9001:2000 -sertifioinnin mukaisia toimenpiteitä suorittamalla. Kolmansien osapuolten oikeuksien turvaaminen juridisissa, välimies-, hallinnollisissa käsittelyissä.

2.2 – Henkilöstön valitseminen

Tietoja käytetään henkilöstön hakua, valintaa ja arviointia varten.

Tietojen käsittely edellä määritettyyn tarkoitukseen ei edellytä käyttäjän suostumusta. Lisätietoja käyttäjien oikeuksista ja oikeuksien toimeenpanemisesta on kohdassa Käyttäjien oikeudet.

Yritys voi lisäksi käyttäjän myöntämän vapaaehtoisen, täsmällisen, tietoisen ja selkeän suostumuksen nojalla käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

2.3 Markkinointitarkoitukset

Tietoja välitetään asiakassuhteiden seurantaa varten.

Tietoja käytetään markkinointitoimien suunnittelua ja toteuttamista varten.

Tietoja käytetään mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin, myös muiden kuin niiden tuotteiden/palvelujen, joiden pohjalta toimitussuhde on alun perin luotu.

Tietojen käyttäminen kyseiseen tarkoitukseen edellyttää käyttäjän erillistä suostumusta.

2.4 Profilointitarkoitukset

Käyttäjien todennäköinen arvo määritetään, jotta tietoja yleisön koostumuksesta voidaan luovuttaa sisällön ja /tai mainonnan optimoimista varten.

Sivustolla selaamista analysoidaan mieltymysten ja/tai kiinnostuksen kohteiden selvittämistä varten.

Tietojen käyttäminen kyseiseen tarkoitukseen edellyttää käyttäjän erillistä suostumusta.

Tarkempia tietoja löytyy evästeitä käsittelevästä osiosta.

Henkilötietojen välittäminen ja käyttäminen

Yritys voi ilman käyttäjän lupaa välittää henkilötietoja jäljempänä tarkemmin määritetyille vastaanottajille, kuten: Konsernin Yrityksille, ammatillisen osaamisen vuoksi luonnollisille ja/tai oikeushenkilöille, julkisille ja yksityisille toimijoille, veroviranomaisille, järjestys- ja turvallisuusviranomaisille, pankkilaitoksille, maksujen hallintaan erikoistuneille yrityksille, lakitoimistoille ja veroneuvojille, viranomaisille tai virkamiehille lain noudattamiseksi sekä rahoitus- ja kuljetusyrityksille.

Samat tiedot voidaan antaa työntekijöiden ja/tai yhteistyötahojen tietoon tehtävien ja velvollisuuksien suorittamista varten, sekä konsulttien ja ulkoisten johtajien tietoon, joita edellytämme käsittelemään tietoja kansallisten asetusten ja eurooppalaisten yksityisyydensuojalakien mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja sopimuksen päättymiseen saakka ja sen jälkeen 10 vuoden ajan (tämän jälkeen sopimukseen liittyvät oikeudet vanhentuvat), lukuun ottamatta kohdassa 2.2 mainittuja tietoja. Kyseisten tietojen osalta yritys poistaa rekisteröitymisen yhteydessä keräämänsä tiedot 24 kuukautta järjestelmän viimeisen käytön jälkeen.

Jos haluat lisätietoja tietojen käyttöoikeuden peruuttamisesta, ota yhteys Yritykseen.

Kuva poistettu.

Käyttäjien oikeudet

Käsiteltyihin tietoihin viitaten Yritys takaa mahdollisuuden:

  • hankkia vahvistus omien henkilötietojen hallussapidosta tai puuttumisesta sekä kopio tiedoista selkeässä muodossa
  • pyytää tietojen päivitystä, korjausta tai täydentämistä
  • pyytää tietojen poistamista, lain sallimissa rajoissa, tai niiden muuttamista nimettömiksi
  • kieltää omien henkilötietojen käsitteleminen kokonaan tai osittain lainmukaisista syistä
  • rajoittaa käsittelyä ja vaatia rikkomustapauksissa oikaisua tai vastustusta
  • pyytää sähköisesti käsiteltyjen tietojen siirtämistä suostumuksen tai sopimuksen mukaan
  • peruuttaa annettu tietojen käsittelylupa.

Tätä tarkoitusta varten Yritys antaa tietosuojavastaavan yhteystiedot. Käyttäjä voi lähettää pyyntönsä maksutta sähköpostitse osoitteeseen: dpo.primapower@primapower.com

Yritys lupaa vastata pyyntöihin yhden kuukauden kuluessa, lukuun ottamatta erityisen monimutkaisia tapauksia, joiden käsittelyyn voi kulua enintään kolme kuukautta. Yritys ilmoittaa joka tapauksessa syyn viivästymiselle kuukauden kuluessa pyynnön jättämisestä. Vastaus pyyntöön toimitetaan kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

Jos pyydät tietojesi käsittelyyn korjausta, peruutusta tai rajoitusta, Yritys lupaa toimittaa pyynnön vastaukset kaikille tietojesi vastaanottajille, ellei se ole mahdotonta tai ellei siihen liity kohtuuttomia toimia.

Muistutamme, että luvan peruminen ei vaikuta sitä ennen tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.  Yritys voi vaatia mahdollisesti korvauksia, jos pyynnöt ovat selkeästi perusteettomia, kohtuuttomia tai toistuvia. Tässä tapauksessa Yritys seuraa pyyntöjäsi, jotta se voi puutua niihin.

Evästekäytäntö

In accordance with Regulation EU 2016/679 (hereinafter “GDPR”) and national legislation, Prima Industrie S.p.A. (hereinafter, "Prima Industrie" or “Data Controller”), as Data Controller[1], provides following information about cookies installed on the domain www.primapower.com and subdomains (hereinafter, also “Site”).

What cookies are and why they are used?

A cookie is a small text string sent to your browser and possibly stored within your computer or mobile device each time you visit a website, that also allows to collect information on navigation on that website. Cookies can be stored permanently on the computer or mobile device used for browsing or have a variable duration (so-called persistent cookies), but they can also disappear when the browser is closed or have a limited duration (so-called session cookies). Cookies can be installed by the website you are visiting (so called first party cookies), or they can be installed by other website servers (so-called third-party cookies).

Types and purposes of used cookies

✔         Necessary cookies

Necessary or technical cookies (they can be used even in the absence of your consent) are used to allow correct navigation or to provide services requested by you. Therefore, this type of cookie is used for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network, or to the extent strictly necessary to provide a service requested by you.

Without the use of these cookies, some operations could not be performed or would be more complex and/or less secure for the user.

 

Prima Industrie uses the following types of necessary cookies:

 

a)    Navigation cookies

 

The Data Controller uses navigation cookies to allow users a safe and efficient navigation and use of the Site.

 

 

b)    Functional cookies

 

The Data Controller uses functional cookies to carry out activities strictly necessary for the proper performance of the Site.

 

✔         Performance cookies

Your prior consent is not required for the use of third-party performance or analytical cookies.

In particular, the Data Controller uses cookies from the Google Analytics platform to collect aggregate information on the use of the Site by users (number of visitors, pages visited, time spent on the site, etc.). For the use of these cookies, the Data Controller has adopted some tools that reduce the identifying power of cookies (masking of the IP address) and tools to avoid the cross-reference of information collected with other information that Google already knows.

 

✔         Profiling cookies

Profiling cookies (for the use of which your prior consent is required) are used to understand your interests and offer you a personalized service by sending advertising messages in line with the preferences you in line with the preferences expressed in the context of web-browsing activities.

In particular, the cookies used by the Data Controller allow specific actions or recurring behaviour patterns in the use of the features offered (patterns) to be traced back to specific, identified or identifiable subjects for the purpose of grouping the different profiles within homogeneous clusters of different size, so that it is also possible to modulate the provision of the service in an increasingly personalized way, as well as to send targeted advertising messages, i.e. in line with the preferences expressed.

 

For more information about the online advertising and how to opt out of interest-related advertising, you can visit these following websites:

-          Canada: www.youradchoices.ca

-          EU: www.youronlinechoices.eu

-          USA: www.aboutads.info

 

The features of the cookies used on the Site

The features of the cookies used on the Site are outlined in the table below.

Cookie

Name

Purposes

First Part/

Third Part

Duration

_ga_S83YJ479JH

primapower.com

Statistical

It is used by Google Analytics to store and count page views

Until 21/11/2024

_ga

primapower.com

Statistical

It is used by Google Analytics to store and count page views

Until 21/11/2024

_gcl_au

primapower.com

Marketing/

Tracking

It is a Google Ads cookie used to track the effectiveness of advertising campaigns on advertising campaigns on different platforms and to identify the origin of traffic on the website.

Until 20/02/2024

formillaAutoMessageList23d997

6f-07ab-43d4-846b358d8a240204

primapower.com

Technical

 

It is positioned by the

http://formilla.com web site for chatbot operation.

Until 21/11/2023

formillaLastAutoMessageIdDispl

ayed23d9976f-07ab-43d4-846b358d8a240204

primapower.com

Technical

 

It is positioned by the

http://formilla.com web site for chatbot operation.

Session

formillaVisitorGuid23d9976f07ab-43d4-846b358d8a240204

primapower.com

Technical

It is positioned by the

http://formilla.com web site for chatbot user authentication.

Session

visitor_id391772-hash

primapower.com

Marketing/

Tracking

It is used by Pardot to store a

unique user ID.

19/11/2032

visitor_id391772

primapower.com

Marketing/

Tracking

It is used by Pardot to store a

unique user ID.

19/11/2032

 

 

How to change cookie settings?

When you access any page on the Site, there is a banner that contains a brief information notice, and it allows you to customize your settings regarding the individual cookies used on the Site by enabling or disabling their use.

By clicking on "I agree" or by closing the banner when clicking the appropriate command marked by the "X" located inside the same banner in the top right-end corner, you give your consent to the use of cookies. Consent to the use of cookies is registered with a "technical cookie" and can be revoked at any time.

You will be able, at any time, to obtain more information about the cookies used by Prima Industrie and how to disable even individually third-party cookies by clicking on the links contained in the "Others Information" column of the table above.

In addition, you can oppose the recording of cookies on your device by configuring your web browser to disable cookies.

Below are the modalities offered by the major browsers:

-          Internet Explorer

-          Chrome

-          Firefox

-          Opera

-          Safari

After this operation, however, some functions of the web pages may not run properly.

Data communication and disclosure

The data collected using cookies may be processed by employees and collaborators of Prima Industrie as persons in charge of the processing[2] and data processors[3].

In addition, the processing may be carried out by companies trusted by the Data Controller as data processors, appointed pursuant to article 28 of the GDPR.

The list is constantly updated and is available, upon request, by sending a request to the address below or an e-mail to: dpo@primaindustrie.com  

 

Personal data will not be disseminated in any way.

 

Your rights

Pursuant to articles 15, 16, 17, 18, 20 and 21 of Regulation (EU) 2016/679, the Data Controller also informs you that - where the conditions exist - you may exercise the following rights:

● access to personal data;

● rectification of personal data;

● deletion of personal data, in the cases provided for by the GDPR;

● restriction of processing, under the conditions set forth in the Regulations;

● portability of personal data;

● opposition to the processing of personal data.

In addition, you have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority.

Your requests to exercise your rights should be sent to the e-mail address: dpo@primaindustrie.com

Data Controller

The Data Controller of your personal data is Prima Industrie S.p.A. (P.IVA 03736080015), with registered office in Collegno, Via Torino-Pianezza 36 (hereinafter, also the "Data Controller"). The Data Controller may be contacted at the following e-mail address: dpo@primaindustrie.com

Data Protection Officer

Prima Industrie S.p.A. has designated a Data Protection Officer, who can be contacted at any time at the following e-mail address: dpo@primaindustrie.com

 

Last updated: February 2023

We are constantly striving to improve the level of protection of your personal data and respect for your privacy, therefore we may amend, supplement, or update this cookie policy from time to time. We will notify you of any changes to the cookie policy via pop-ups on the Site and, in any case, you may at any time consult the cookie policy in the privacy section of the www.primapower.com website to ensure that you are always up to date on all processing activities and our compliance with applicable data protection legislation.

 

[1]For the purposes of this information notice, “Data Controller” means the natural or legal person, public authority, agency, or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data (art. 4(7) of the GDPR).

[2] For the purposes of this information notice, “Person in charge of the processing” means any “any person under the authority of the controller or of the processor are authorised to process personal data”, as provided for in articles 4(10) and 29 of the GDPR.

[3] For the purposes of this information notice, “Data Processor” means a natural or legal person, public authority, agency, or other body which processes personal data on behalf of the controller (article 4(8) of the GDPR)

Furthermore, profiling cookies are installed by third parties, who act as autonomous data controllers (third party cookies) as better specified in the following:

Salesforce Pardot

Pardot on Salesforce.com,inc:n toimittama markkinoinnin automaatioalusta. Se asettaa evästeitä selaimiin.Omien ja kolmansien osapuolten evästeiden käyttö on tavanomaista markkinointiautomaation sektorilla. Pardot-evästeet eivät tallenna henkilötietoja, vain yksilöllisiä tunnisteita.

Saat lisätietoja sähköpostitse osoitteesta dpo@primapower.com

Kolmansien osapuolten evästeet

Käyttäjät voivat selaamisen aikana vastaanottaa laitteeseensa myös ”kolmansien osapuolten” evästeitä, jotka ovat muiden kuin vierailtavan sivuston tai palvelimen asettamia. Näiden palvelujen avulla voidaan, esimerkiksi viestiä sosiaalisissa verkostoissa tai muissa ulkoisissa alustoissa. Vaikka käyttäjä ei käytä palvelua, se voi kerätä liikennetietoja sivuilta, joihin se on asennettu.

Sivuston operaattori ei voi teknisesti valvoa kolmasien osapuolten evästeiden ja muiden seurantajärjestelmien asennusta. Jokainen viite on täten ohjeellinen. Lisätietoja on kolmansien osapuolten palveluissa:

Google Analytics

Sivustolla käytetään Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc:n (Google) toimittama verkkoanalysointipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tietojen keräämiseen, käyttötilastojen luomiseen sekä sivuston suorituskyvyn seuraamiseen ja parantamiseen (suoristuskykyevästeet). Kaikki evästeiden avulla kerätyt tiedot kootaan yhteen ja ne ovat nimettömiä. Yksittäisiä vierailijoita ei tunnisteta.

Jos haluat lisätietoja tai poistaa toiminnon käytöstä, valitse seuraavat linkit:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Evästeiden hallinta

Lähes kaikki selaimet hyväksyvät oletuksena evästeet automaattisesti. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä tai rajoittaa niiden toimintaa selaimen asetuksia muokkaamalla. Selaimen asetuksissa voidaan myös poistaa aikaisemmin asennetut evästeet. On tärkeää huomioida, että evästeiden käytöstä poistaminen, estäminen tai poistaminen voi haitata sivuston käyttöä ja toimintaa. Myös kolmannen osapuolen evästeiden poistaminen käytöstä voi haitata sivuston toimintaa.

Ohjeita evästeiden hallitsemisesta eri selaimissa on saatavilla seuraavista linkeistä:

Selaamisen jatkaminen sulkemalla tietopalkki, napsauttamalla jotain sivun osaa tai sisällön selaaminen vierittämällä osoittaa tämän evästekäytännön hyväksymisen ja ymmärtämisen. Evästeet asetetaan ja niitä käytetään normaalisti. Käyttäjä voi aina poistaa evästeet milloin tahansa edellä kuvattujen toimien mukaisesti.