Zakres usług

field service

Międzynarodowy zespół specjalistów, do Państwa usług.

Jesteśmy dumni z naszych  szeroko wykwalifikowanych pracowników serwisowych, którzy działają w ścisłej współpracy ze specjalistami produktowymi.

Globalna sieć serwisowa obejmuje specjalistyczne firmy, każda z nich odpowiada za określony obszar oraz organizacje usług serwisowych. Pracownicy serwisów odbywają regularne szkolenia, aby nadążyć za rozwojem technologii. Nasze centra technologiczne w Finlandii i we Włoszech są również używane do szkolenia klientów w związku z dostawami dużych systemów produkcyjnych.

Największymi centami serwisowymi oraz know- how  są: siedziba grupy w Turynie oraz jednostki  w Kauhavie i Cologna Veneta. Ich zadania obejmują wspieranie organizacji usług serwisowych w różnych krajach, zapewniając fachowe doradztwo i rozwój całego zakresu działalności usługowej.

Konserwacja zapobiegawcza


Nasza filozofia serwisu opiera się na starannie zaplanowanych procedurach konserwacyjnych. Konserwację zapobiegawczą przeprowadza się według stałego rozkładu lub licznika przepracowanych godzin. Celem jest: utrzymanie maszyny w dobrym stanie technicznym, zapobieganie przestojom  oraz wczesne wykrywanie uszkodzeń.

Konserwacja zapobiegawcza obejmuje:

  • Dostarczenie i wymianę określonych części
  • Kontrolę stanu maszyny zgodnie z listą kontrolną
  • Ustawienia
  • Smarowanie
  • Sprawdzenie działania
  • Zalecenia dotyczące działań naprawczych

Korzyści dla Klienta:


  • Zmniejszona liczba niespodziewanych awarii
  • Krótkie, dobrze planowane przestoje konserwacyjne
  • Wysokie OEE maszyny: dostępność, szybkość i jakość
  • Konkurencyjne koszty utrzymania

Dodatkowo oprócz działań prewencyjnych oferujemy wysokiej jakości usługi konserwacji naprawczej w celu zagwarantowania szybkiego powrotu do produkcji, w chwili wystąpienia problemu.

Przenosiny maszyn


Klienci którzy zmieniają rozmieszczenie maszyn, lub przenoszą maszyny do innego obiektu, czasem w innym kraju mogą liczyć  na fachową pomoc w tym zakresie. Usługa relokacji maszyn obejmuje: projektowanie układu, usługi zarządzania projektem, demontaż, montaż, uruchomienie oraz procedury akceptacji bezpieczeństwa.

[[[["field12","equal_to","True"]],[["show_fields","field5"]],"and"]]
1 Step 1
Magazyn Prima Power
Darmowa rejestracja w celu otrzymywania czasopisma Power Line, z artykułami o naszych klientach, produktach i nowościach.
Imię
icon-user
Nazwisko
icon-user
Firma
icon-user

Acknowledgement of the Cookie and Privacy Notice

Data Processing

Consent for marketing purposes (i.e. promotional, commercial,advertising and newsletter activities).In detail: sending of material and advertisement regarding products and/or services marketed.

Opt-In

Consent for profiling purposes
In detail: Assign a probabilistic valueof membership to give the data related to the composition of its audience for purposes related to the optimization of the contents and/or advertising.

Profiling
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right