Serwis online

online services

Szybkie, wydajne oraz opłacalne rozwiązania serwisowe

Online services are:

 1. The Operator
 2. Teleservice

The Operator

 • Operator jest całkowicie nową koncepcją świadczenia usług zdalnych dla klientów na całym świecie.
 • W chwili obecnej ta usługa jest dostępna dla wszystkich nowych wykrawarek.
 • Operator składa się z trzech grup produktów; OPView, OPSupport i OPEfficiency.
 • Poszczególne produkty mogą być wybierane pojedynczo w ramach The Operator Standard Agreement. Alternatywnie można wybrać, all-inclusive The Operator Full Agreement

OPView
Raport Stanu (zawarty w Operator Standard): Raport miesięczny różnego rodzaju danych takich jak: alarmów, przejazdów, temperatury. Najbardziej istotne dane są dostępne w formie wykresów średnich oraz trendów.
Ta usługa wprowadza wysoki poziom informacji przy niskich kosztach. Dane mogą być dowolnie wykorzystywane do analizy.

Analiza stanu: Raporty stanu są dostarczane i analizowane w lokalnym biurze serwisu. Niektóre dane automatycznie uruchomią  procedury porównawcze, z danymi globalnymi maszyny. Na przykład, na podstawie temperatury przekładni, oraz przebytej drogi, lokalny serwis poinformuje klienta, jeżeli istnieje potrzeba wykonania  usługi serwisowej. Ponadto klient otrzyma raport o najważniejszych zagadnieniach z każdego miesiąca.
Usługa ta oznacza stałe monitorowanie danych maszynowych przez profesjonalnych serwisantów, zatem zapewnia wysoki poziom nieprzerwanej produkcji.
Analiza bezpieczeństwa (zawarty w Operator Standard): Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo muszą być sprawdzone i testowane w regularnych odstępach. Usługa ta powiadomi operatora na ekranie maszyny, iż niezbędna jest  miesięczna kontrola stanu bezpieczeństwa. Klient musi następnie przejść przez protokół badania (również na ekranie). Będzie to przypisane do raportu, który jest wysyłany do klienta.

Usługa ta minimalizuje ryzyko, nie przeprowadzenia testów systemu bezpieczeństwa  urządzenia. Jest to również proste narzędzie klienta do zarządzania prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń bezpieczeństwa maszyn.

OPSupport
Lokalne wsparcie (zawarty w Operator Standard) to usługa dostarczona przez lokalny serwis w godzinach pracy. Klient może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez zdalne aplikacje typu Remote Desktop, Skype, czat i kamera.

Usługa ta daje wartość dodaną poprzez zdalne podłączenie specjalistów  producenta do maszyny. Jeśli pakiet kamera  jest zawarty w umowie szczegółowa diagnoza może być wykonana przy użyciu nie tylko obrazu na żywo, ale także obrazu nagranego w celu prześledzenia dokładnego czasu pojawienia się problemu.

Wsparcie 24/7 wypełnia resztę czasu poza lokalnymi godzinami pracy. Klient może skontaktować się z działem pomocy OPSupport i uzyskać pomoc techniczną z biura On-Duty OPSupport  24/7. Opcja Kamera 1 jest wymaga.

Usługa ta jest obowiązkowa dla klienta, który chce uruchomić produkcję w trzech lub więcej zmian w celu zapewnienia minimalnego czasu rozwiązywania problemów

OPEfficiency
Monitorowanie wydajności to oprogramowanie do raportowania czasu  produkcji, bezczynności oraz alarmów . W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji o przyczynie bezczynności zastosowano ręczny panel wpisów(fizyczny lub programowy), gdzie klient wpisuje powód bezczynności, na przykład: konfiguracja narzędzia, brak arkuszy, itp.

Aby ta usługa zapewniała niezawodny sposób monitorowania statystyk oraz lokalizowała punkty możliwe do poprawy należy wprowadzać informacje systematycznie i w zdyscyplinowany sposób. Osiągane korzyści mogą być bardzo wysokie, w niektórych przypadkach wzrost w produkcji można zwiększyć od 40% do 80% (całkowita wydajność sprzętu).
Ta usługa wprowadza wysoki poziom informacji i może być dowolnie stosowana przez klientów w celu analizy danych.
Analiza wydajności to usługa doradcza wykonywana przez lokalne biuro serwisu. Dane pochodzące z monitorowania wydajności są analizowane a następnie klient otrzymuje  propozycje usprawnień w celu realizacji maksymalnej dostępności oraz minimalnych czasów bezczynności maszyny.
Ta usługa wymaga stałego monitorowania danych maszynowych przez profesjonalnych serwisantów. Zatem zapewnia wysoki poziom nieprzerwanej produkcji.

Teleserwis

 • W przypadku maszyn, w których usługa Operator nie jest dostępna
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych do pokonania trudności wynikających z odległości geograficznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym z centrum serwisowego za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub Internetu
 • Współpraca on-line może rozwiązać wiele problemów przy minimalnym koszcie oraz minimalnym przestoju.
 • Jeżeli usługa teleserwisu nie rozwiąże do końca problem, specjalista rozpoczyna swoją podróż mając dostęp do pełnej informacji o sprawie

Idź do teleserwisu (wycinarki laserowe)

[[[["field12","equal_to","True"]],[["show_fields","field5"]],"and"]]
1 Step 1
Magazyn Prima Power
Darmowa rejestracja w celu otrzymywania czasopisma Power Line, z artykułami o naszych klientach, produktach i nowościach.
Imię
icon-user
Nazwisko
icon-user
Firma
icon-user

Acknowledgement of the Cookie and Privacy Notice

Data Processing

Consent for marketing purposes (i.e. promotional, commercial,advertising and newsletter activities).In detail: sending of material and advertisement regarding products and/or services marketed.

Opt-In

Consent for profiling purposes
In detail: Assign a probabilistic valueof membership to give the data related to the composition of its audience for purposes related to the optimization of the contents and/or advertising.

Profiling
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right