The PRESS

Szybkie, dokładne i wydajne serwo-elektryczne i serwo-hydrauliczne prasy krawędziowe.

The PRESS

The PRESS | servo-electric press brake

eP Series

Szybkie, dokładne, efektywne serwo-elektryczne rozwiązanie do gięcia.


The PRESS | hydraulic press brake

hP Series

Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie do wydajnego gięcia z wysokim tonażem


The PRESS | servo-electric press brake

eP Genius

Fast, accurate, efficient servo-electric bending solution.