Information om databehandling

Det här avsnittet har som syfte att informera de personer som går in på webbplatsen www.primapower.com om de grundläggande delarna av databehandlingen.

Användbara kontakter

Prima Industrie S.p.A. är det företag som behandlar dina personuppgifter och som enligt lag anses vara personuppgiftsansvarig för databehandlingen. Som sådan tar vi ansvar för att garantera användning av de organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs och är tillräckliga för att skydda dina personuppgifter. Företagets huvudkontor finns på Via Antonelli 32 – 10093 Collegno (To) – Italien (Tel +39 011 41031).

Dessutom har företaget utsett det ansvariga dataskyddsombudet att garantera respekt för förordningen för att skydda din sekretess. Dataskyddsombudet kan kontaktas i frågor som gäller behandling av dina uppgifter på adressen (dpo@primaindustrie.com).

Mer information om dina rättigheter finns i avsnittet ”Dina rättigheter”.

Typ av data som samlas in

Bland de personuppgifter som företaget samlar in, via egna metoder eller tredje part, finns följande: personuppgifter, skatterelaterad och ekonomisk information, fax och e-postadresser, bankkontouppgifter, data relaterad till företagets struktur och organisation, data relaterad till lämpligt uppfyllande av skyldigheter, statistikuppgifter om försäljningar, övriga företagsuppgifter som krävs för att uppfylla skyldigheter i relation till nuvarande och framtida avtal och/eller som anges enligt lag, inte minst för syften relaterade till statistik, kommersiella frågor, marknadsföring och kreditskydd.

Andra uppgifter som behandlas är även information relaterad till personlig yrkesmässig erfarenhet i form av ett CV.

Syfte med behandlingen

Personuppgifter samlas in, konsulteras och behandlas i följande syften:

2.1 – Grundläggande syften

Fullgörande av skyldigheter som härrör till leverans av varor och/eller tjänster mellan parterna, både med och före avtal, särskilt med avseende på utförande av dessa och betalning av aktuella avgifter. Fullgörande av de skyldigheter som härrör från den gemensamma förordningen, och i synnerhet lagar och bestämmelser som rör bokföring, skatter, säkerhet, order och offentlig säkerhet. Genom att följa de rutiner som antagits i enlighet med certifieringsproceduren ISO 9001:2000 går det att regelbundet mäta kundnöjdhet. Syftet är även att genomdriva rättigheterna för tredje part i rättsliga frågor, skiljedomsförfaranden och administrativ plats.

2.2 – Syften för att välja personal

Genomföra efterforskningar, urval och utvärdering av personal.

Behandlingen av dina data i de syften som anges tidigare kräver inte ditt samtycke. Du kan få mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem i avsnittet ”Dina rättigheter”.

Dessutom får företaget, endast med ditt fria, specifika, informerade och otvetydiga samtycke, använda dina data för följande:

2.3 – Marknadsföringssyften

Skicka kommunikation för att hantera relationen med kunderna.

Planera och genomföra operativa marknadsföringsaktiviteter.

Informera dig om kommersiella aktiviteter och marknadsföringsaktiviteter, samt om varor/tjänster som skiljer sig från dem som definieras i leveransförhållandet.

I det här fallet krävs ditt specifika samtycke om detta syfte kan förväntas.

2.4 – Profileringssyften

Tilldela ett sannolikhetsvärde till medlemskapet för att ge data som är relaterade till målgruppens sammansättning, i syfte att optimera innehållet och/eller annonseringen.

Analysera upplevelsen av navigering på webbplatsen för att analysera dina önskemål.

I det här fallet krävs ditt specifika samtycke om detta syfte kan förväntas.

Vad gäller detta finns en närmare specifikation i avsnittet ”Cookies".

Kommunikation och åtkomst till dina personuppgifter

Företaget kan, utan ditt samtycke, förmedla dina personuppgifter till mottagare som anges mer detaljerat senare, till exempel: Företag inom koncernen, till följd av deras respektive yrkesmässiga förmågor till fysiska och/eller juridiska personer, offentliga och privata personer, skattekontor, organ för offentlig säkerhet, bankinstitut, företag som är specialiserade på hantering av betalningar, juristbyråer och skattekonsulter, offentliga myndigheter eller byråer för verkställande av lagstiftning, finansbolag och transportbolag.

Samma uppgifter kan förmedlas till medarbetare och/eller samarbetspartner som behöver informationen för att fullgöra sina skyldigheter och ansvar, samt konsulter och samarbetspartner som externa chefer, till vilka vi begär behandling i enlighet med bestämmelserna i nationella förordningar och europeisk sekretesslagstiftning.

Datalagringsperiod för dina personuppgifter

Företaget lagrar dina personuppgifter tills avtalet slutar gälla och därefter under en period på 10 år (efter denna period upphör rättigheterna som ges enligt avtalet) utöver data enligt punkt 2.2, då företaget för sådan behandling raderar dina uppgifter som har samlats in vid registrering då det har gått 24 månader sedan din senaste åtkomst till systemet.

Kontakta företaget om du vill ha mer information om specifika aspekter gällande borttagning.

Dina rättigheter

Med avseende på de data som behandlas garanterar företaget möjligheten till följande:

  • Erhålla bekräftelse på att personuppgifter som rör dig och deras kopia finns eller inte finns i begriplig form.
  • Erhålla uppdatering, korrigering eller integrering av dina data.
  • Begära radering av dina data, inom de villkor som tillåts enligt lag, eller begära att de anonymiseras.
  • Invända, helt eller delvis, av legitima skäl, till behandling av personuppgifter som rör dig.
  • Begränsa behandlingen, i händelse av brott mot bestämmelser, och begära korrigering eller invändning.
  • Begära portabilitet för elektroniskt behandlade data, baserat på samtycke eller avtal.
  • Återkalla samtycke till behandling av dina data, i förekommande fall.

I detta syfte tillhandahåller företaget kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, som berörda parter kan kontakta utan kostnad med sin begäran genom att skicka e-post till: dpo@primaindustrie.com

Företaget har som mål att svara på din begäran inom en månad, förutom vid särskilt komplicerade fall, då det kan ta upp till tre månader. Under alla omständigheter förklarar företaget orsaken till att du får vänta inom en månad efter din begäran. Resultatet av din begäran tillhandahålls skriftligen eller i elektroniskt format.

Om du begär korrigering, upphörande och begränsning av behandlingen åtar sig företaget att meddela resultaten av din begäran till alla mottagarna av dina uppgifter, såvida detta inte visar sig omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.

Notera att återkallande av samtycke inte påverkar den juridiska riktigheten av behandlingen baserad på samtycke före återkallandet.  Företaget anger att ett möjligt bidrag kan begäras om ansökan anses ogrundad, överdriven eller upprepad. Företaget har ett register för att spåra begäranden om ingrepp i detta syfte.

Cookiepolicy

Enligt art.13 i juridisk förordning nr 196/2003, angående skydd av personuppgifter i EU-förordning 679/2016 samt i enlighet med villkoren i förordning 229/2014 gällande garant för skydd av personuppgifter, är denna ”Cookiepolicy” avsedd att tillhandahålla information om typer, syften och metoder för att använda och hantera de cookies som krävs av denna webbplats.

Egenskaper hos och syften för cookies

Cookies är små textsträngar som en webbplats skickar till användarens enhet i syfte att optimera navigering och de tjänster som erbjuds, samt förbättra webbplatsens funktioner och användning. Cookies används för att hantera autentisering, övervaka sessioner och lagra användarinställningar.

Cookies kan sparas på enheten och förbli aktiva under en varierande tid eller avbrytas när webbläsaren stängs.

Vissa cookies är nödvändiga eftersom de stöder viktiga funktioner på vår webbplats, till exempel lagring av artiklar som finns i kundvagnen eller åtkomst till begränsade delar. Utöver sessionscookies använder den här webbplatsen även funktionella cookies, som gör det möjligt att minnas de val användaren gör (till exempel språk eller land) och erbjuda en avancerad och personlig tjänst.

Vi använder även tekniska cookies för att spåra godkännande av cookies, i enlighet med gällande lagstiftning.

Tekniska cookies

Tekniska cookies används endast på webbplatsen i syfte att möjliggöra navigering på den och göra det möjligt att använda dess funktioner. Vi använder alltid förstapartscookies på webbplatsen.

Vissa tekniska cookies är nödvändiga för en optimal navigeringsupplevelse eller för att möjliggöra autentisering på webbplatsen, till exempel vid köp på webbplatsen eller för att logga in på ditt reserverade område (navigeringscookie). Navigeringscookies är normalt sessionscookies och de inaktiveras när du stänger webbläsaren.

Andra tekniska cookies är användbara för att kunna lagra en del personliga inställningar (till exempel språk eller land), så att du inte behöver ange dessa igen vid efterföljande besök (så kallade funktionscookies). Därför är funktionscookies ofta beständiga cookies, eftersom de förblir lagrade på datorn även efter att webbläsaren har stängts, fram till deras utgångsdatum eller tills du bestämmer dig för att ta bort dem.

Enligt gällande lagstiftning om sekretess krävs inte ditt föregående samtycke för installation av dessa cookies. Du kan naturligtvis blockera installation av tekniska cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Tänk dock på att om du blockerar installation av tekniska cookies eller senare eliminerar dem, kan möjligheten att få åtkomst till webbplatsen, använda hela eller delar av den, aktivera eller inaktivera vissa funktioner eller ta emot vissa tjänster helt eller delvis försämras.

Profileringscookies

Profileringscookies används för att skapa din användarprofil, baserat på de önskemål du har visat när du söker på internet, samt för att skicka meddelanden som är konsekventa med din profil. På så sätt kan de meddelanden du eventuellt får vara mer intressanta för dig.

Enligt gällande lagstiftning om sekretess krävs ditt medgivande i förväg för installation av dessa cookies. Därför visas ett särskilt meddelande när du öppnar vissa delar av webbplatsen som installerar den här typen av cookies. Meddelandet informerar dig om att (i) profileringscookies används i det här avsnittet av webbplatsen och att (ii) ditt samtycke krävs för att de ska installeras. Om du samtycker till att cookies installeras på det här sättet registrerar vi ditt samtycke genom en särskild teknisk cookie.

Du kan självklart när som helst blockera installation av profileringscookies utan att löpa risk för att ditt besök på webbplatsen och användningen av dess innehåll försämras på något sätt.

Våra profileringscookies installeras av Salesforce Pardot.

Dessa cookies är permanenta och har en maximal giltighetstid på 10 år. Följande är en lista över cookies som används av Prima Industrie S.p.A., med information om hur du kan förhindra installation:

Kategori: Nödvändig
 
COOKIENAMN
LEVERANTÖR TYP GILTIGHETSTID ANVISNING FÖR INVÄNDNING
__cfduid cloudflare.com HTTP 1 år E-post till: dpo@primaindustrie.com
__cfduid primapower.com HTTP 1 år E-post till: dpo@primaindustrie.com
         
Kategori: Önskemål  
COOKIENAMN
LEVERANTÖR
TYP
GILTIGHETSTID
ANVISNING FÖR INVÄNDNING
_icl_current_language primapower.com HTTP Session
E-post till: dpo@primaindustrie.com
_icl_visitor_lang_js primapower.com HTTP
19 dagar
E-post till: dpo@primaindustrie.com
wpml_browser_redirect_test primapower.com HTTP Session
E-post till: dpo@primaindustrie.com
         
Kategori: Statistik
 
COOKIENAMN
LEVERANTÖR
TYP
GILTIGHETSTID
ANVISNING FÖR INVÄNDNING
_dc_gtm_UA-# primapower.com HTTP Session
E-post till: dpo@primaindustrie.com
_ga primapower.com HTTP 2 år
E-post till: dpo@primaindustrie.com
_gali primapower.com HTTP Session
E-post till: dpo@primaindustrie.com
_gat primapower.com HTTP Session
E-post till: dpo@primaindustrie.com
_gid primapower.com HTTP Session
E-post till: dpo@primaindustrie.com
         
Kategori: Marknadsföring
 
COOKIENAMN
LEVERANTÖR
TYP
GILTIGHETSTID
ANVISNING FÖR INVÄNDNING
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
E-post till: dpo@primaindustrie.com
fr facebook.com Pixel
3 månader
E-post till: dpo@primaindustrie.com
IDE doubleclick.net HTTP
2 år
E-post till: dpo@primaindustrie.com
test_cookie doubleclick.net HTTP Session
E-post till: dpo@primaindustrie.com
visitor_id# primapower.com HTTP
10 år
E-post till: dpo@primaindustrie.com
visitor_id#-hash primapower.com HTTP
10 år
E-post till: dpo@primaindustrie.com
 

 

Kategori: Ej klassificerad
 
COOKIENAMN
LEVERANTÖR
TYP
GILTIGHETSTID
ANVISNING FÖR INVÄNDNING
_gd# primapower.com HTTP Session E-post till: dpo@primaindustrie.com
cf_ob_info primapower.com HTTP Session E-post till: dpo@primaindustrie.com
cf_use_ob primapower.com HTTP Session E-post till: dpo@primaindustrie.com
CLOUDFLARE::# primapower.com HTTP Beständig E-post till: dpo@primaindustrie.com
formillaVisitorGuid primapower.com HTTP
10 år
E-post till: dpo@primaindustrie.com
testFormillacookie primapower.com HTTP Session E-post till: dpo@primaindustrie.com
viewed_cookie_policy primapower.com HTTP
1 år
E-post till: dpo@primaindustrie.com
                 

Dessutom installeras profileringscookies av tredje part som fungerar som självständiga personuppgiftsansvariga (tredjepartscookies), vilket specificeras närmare i det följande:

Salesforce Pardot

Pardot är den plattform för automatisering av marknadsföring som tillhandahålls av Salesforce.com, inc. Den spårar besökares och potentiella kunders aktiviteter på webbplatsen och på landningssidorna genom att lagra cookies i deras webbläsare.

Den kombinerade användningen av egenutvecklade cookies och cookies från tredje part är standard inom sektorn för automatisering av marknadsföring. Cookies från Pardot lagrar inte personligt identifierbar information, utan endast en unik identifierare.

Om du vill ha mer information kan du skicka ett e-postmeddelande till dpo@primaindustrie.com

Tredjepartscookies

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie di “terze parti”, impostati da siti o web server diversi da quello che si sta attualmente visitando. Questi servizi permettono di effettuare, ad esempio, interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne. È possibile che, anche nel caso in cui l’utente non utilizzi il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Under navigering kan cookies från tredje part lagras på användarens enhet. Dessa anges av andra webbplatser eller webbservrar än den du för närvarande besöker. Med de här tjänsterna kan du till exempel interagera med sociala nätverk eller andra externa plattformar. Det är möjligt att trafikdata samlas in som är relaterade till den sida där tjänsten är installerad, även om användaren inte använder tjänsten.

Installation av cookies och andra spårningssystem från tredje part kan inte styras tekniskt av webbplatsleverantören och därför ska varje specifik referens anses vara indikativ. Mer information finns hos tredjepartstjänsterna:

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder en uppsättning cookies för att samla in information, generera användningsstatistik, övervaka och förbättra webbplatsens prestanda (prestandacookies). All information som samlas in via dessa cookies sammanställs och är anonym, utan personlig identifiering av enskilda besökare.

Om du vill ha mer information eller inaktivera den här funktionen kan du se följande länkar:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Cookiehantering

De flesta webbläsare är som standard automatiskt inställda på att acceptera cookies. Användaren kan välja att inaktivera användning av cookies eller begränsa deras funktioner genom att anpassa inställningarna i webbläsaren. Via webbläsarinställningarna går det även att ta bort de cookies som tidigare installerats. Tänk på att inaktivering, blockering eller borttagning av cookies kan påverka användarupplevelsen och funktionerna på webbplatsen negativt. Även inaktivering av cookies från tredje part kan störa webbplatsens funktion.

Instruktioner om hantering av cookies i olika webbläsare finns på följande länkar:

Om du fortsätter att använda webbplatsen genom att stänga informationsmeddelandet eller klicka på någon del av sidan eller bläddra för att se ytterligare underhåll anger det att du godkänner och har förstått denna cookiepolicy och cookies lagras och används på normalt sätt. Användaren kan alltid välja att ta bort dessa cookies när som helst med de metoder som beskrivs ovan.