Veri işlemeye ilişkin bilgiler

Bu bölümün amacı, siteye giriş yapan kişileri www.primapower.com veri işlemenin temel yönleri hakkında bilgilendirmektir.

Faydalı İletişim Bilgileri

Prima Industrie S.p.A., kişisel verilerinizi işleyen Şirkettir ve Kanunen, veri işlemenin Veri Sorumlusu olarak kabul edilir. Bu itibarla, kişisel verilerinizin korunması için gerekli ve yeterli olan organizasyonel ve teknik tedbirlerin uygulanmasını garanti etmekle yükümlüdür. Şirket merkezi: Via Antonelli 32—10093 Collegno (To) – İtalya (Tel +39 011 41031).

Buna ilaveten Şirket, verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki adresten iletişime geçebileceğiniz, Gizliliğinizin korunmasına yönelik düzenlemeye uyulmasını sağlamak için sorumlu Veri Koruma Görevlisini tayin etmiştir. (dpo@primaindustrie.com).

Haklarınıza ilişkin daha fazla bilgiyi “Haklarınız” bölümünde bulabilirsiniz.

Toplanan Verinin Türü

Şirket tarafından bağımsız bir şekilde veya üçüncü şahıslar aracılığıyla toplanan Kişisel Verileriniz arasında şunlar vardır: anagrafik veriler, mali ve ekonomik veriler, telefon, telefaks ve e-posta adresleri, banka hesap bilgileri, yapısı ve şirket organizasyonu ile ilgili veriler, yükümlülüklerin yeterli şekilde yerine getirilmesine ilişkin veriler, satışlara ilişkin istatistiksel veriler, mevcut ve gelecekteki sözleşmelerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan ve/veya istatistiki, ticari, pazarlama, promosyon ve kredi koruma amaçları için kanun uyarınca temin edilen diğer şirket verileri.

Özgeçmiş olarak yapılandırılan kişisel mesleki deneyimle ilgili bilgiler de işlenir.

İşlemenin amaçları

Kişisel veriler aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda toplanır, görüşülür ve işlenir:

2.1 –Temel amaçlar

Taraflar arasında hem sözleşmeye dayalı hem de sözleşme öncesi araçlarla mal ve/veya hizmet tedarik anlaşmalarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özellikle bunların ifasına ve ödenmesi gereken ücretlerin ödenmesine atıfta bulunulması. Topluluk düzenlemelerinden ve özellikle muhasebe, maliye, emniyet, düzen ve kamu güvenliği konusuna ilişkin kanun ve yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi. ISO 9001:2000 belgelendirmesi amacıyla benimsenen prosedürlerin yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyet derecesinin düzenli olarak ölçülmesi. Yargıda, tahkimde, idari yargıda üçüncü şahısların haklarının savunulması.

2.2 – Personel amaçlarının seçimi

Personelin araştırılması, seçilmesi ve değerlendirilmesi.

Verilerinizin daha önce belirtilen amaçlarla işlenmesi tarafınızın onayınızı gerektirmez. Haklarınız ve bunları nasıl kullanacağınıza ilişkin daha fazla bilgiyi “Haklarınız” bölümünde bulabilirsiniz.

Buna ilaveten Şirket, yalnızca sizin ücretsiz, özel, bilgilendirilmiş ve açık rızanızla verilerinizi şu amaçlarla kullanabilir:

2.3 – Pazarlama amaçları

Müşteri ilişkilerini izlemek için iletişimlerin gönderilmesi.

Operasyonel pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.

Tedarik ilişkisinde tanımlanandan farklı mal/hizmetler de dahil olmak üzere ticari ve promosyon faaliyetleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi.

Bu doğrultuda, bu amacın öngörüldüğü durumlarda, özel onayınız gerekecektir.

2.4 – Profil oluşturma amacı

İçeriğin ve/veya reklamın en uygun hale getirilmesi ile ilgili amaçlar doğrultusunda hedef kitlesinin birleşimi ile ilgili verileri vermek için bir olasılıksal üyelik değerinin atanması.

Tercihlerinizi ve/veya zevklerinizi analiz etmek için web sitesinde gezinme deneyiminin analiz edilmesi.

Bu doğrultuda, bu amacın öngörüldüğü durumlarda, özel onayınız gerekecektir.

Bununla ilgili olarak daha detaylı açıklama için sizleri Çerez bölümüne yönlendiriyoruz.

İletişim ve kişisel verilerinize erişim

Şirket - izninizi istemeden - kişisel verilerinizi daha sonra daha detaylı açıklanan bir tarif kategorisine iletebilir, örneğin: Topluluk şirketlerine, mesleki becerileri nedeniyle gerçek ve/veya tüzel kişilere, kamu ve özel şahıslara, vergi dairelerine, teşkilat ve kamu güvenliğine, bankacılık kurumlarına, ödemelerin yönetiminde uzmanlaşmış şirketlere, hukuk bürolarına ve vergi müşavirliğine, kanunun yerine getirilmesi için kamu makamları veya idarelerine, finansman ve nakliye şirketlerine.

Ulusal hükümler ve Avrupa gizlilik yasaları hükümlerine göre muamele edilmesini talep edeceğimiz harici yöneticiler olarak danışmanlar ve işbirlikçilerin yanı sıra, aynı veriler, ilgili görev ve sorumluluklarına göre çalışanların ve/veya ortak çalışanların dikkatine sunulabilir.

Kişisel verileriniz için Veri Saklama süresi

Şirket, kişisel verilerinizi, sözleşmenin akdedilmesine kadar ve sonrasında madde 2.2’deki veriler haricinde 10 yıl (sonunda sözleşmeden doğan hakların belirleneceği süre) süreyle saklayacak olup, bu tür işlemeler için Şirket, sisteme son erişiminizden itibaren 24 ay sonra kayıt sırasında toplanan verilerinizi silecektir.

İptal ile ilgili belirli hususlar hakkında daha fazla bilgi için Şirket ile iletişime geçiniz.

Haklarınız

İşlenen verilerle ilgili olarak Şirket, aşağıda yer alan hususları garanti eder:

  • sizinle ilgili kişisel verilerin mevcudiyetinin veya yokluğunun onayını ve bunların anlaşılır biçimde kopyasını almak;
  • verilerinizin güncellenmesini, düzeltilmesini veya entegrasyonunu sağlamak;
  • kanunların izin verdiği şartlar dahilinde verilerinizin silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek;
  • sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine meşru sebeplerle kısmen veya tamamen itiraz etmek;
  • ihlal, düzeltme talebi veya itiraz durumunda işlemeyi sınırlamak;
  • rıza veya sözleşme temelinde sağlanan elektronik olarak işlenmiş verilerin taşınabilirliğini talep etmek;
  • öngörüldüğü takdirde, verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı geri çekmek.

Bu amaçla Şirket, ilgili kişinin taleplerini ücretsiz olarak iletebileceği Veri Koruma Yetkilisinin (DPO) iletişimini aşağıdaki iletişim adresine e-posta göndererek sağlamaktadır: dpo@primaindustrie.com

Şirketin, özel karışıklık durumu hariç olmak üzere, taleplerinize bir ay içinde yanıt vermeyi taahhüt ettiğini, bu nedenle söz konusu yanıtın 3 ayı bulabileceğini tarafınıza bildiririz. Her durumda, Şirket, talebinizi takip eden bir ay içinde beklemenizin nedenini açıklayacaktır. Talebinizin sonucu yazılı veya elektronik formatta tarafınıza iletilecektir.

İşlemin düzeltilmesini, iptal edilmesini ve sınırlandırılmasını talep etmeniz halinde, Şirket, bu talebinizin sonuçlarını, imkansız olmadığı veya orantısız bir çaba gerektirmediği sürece, verilerinizin alıcılarının her birine iletmeyi taahhüt eder.

Rızanın geri alınmasının, iptal öncesi rızaya dayalı işlemin hukuka uygunluğunu etkilemediği hatırlatılır.  Şirket, başvurularının açıkça mesnetsiz, aşırı veya mükerrer olması halinde olası bir katkı talebinde bulunabileceğini, bu hususta Şirket’in işlem taleplerini takip etmek için bir kayda sahip olduğunu belirtmektedir.

Çerez Politikası

196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kod, 679/2016 sayılı AB Yönetmeliği ve 229/2014 sayılı Garantör’ün Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 229/2014 Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, bu “Çerez Politikası”, sitenin gerektirdiği çerezlerin türleri, amaçları ve kullanım/yönetim yöntemleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Çerezlerin özellikleri ve amaçları

Çerezler, navigasyonu ve sunulan hizmetleri en uygun hale getirmek, sitenin işlevselliğini ve kullanımını iyileştirmek için bir sitenin kullanıcının cihazına gönderdiği küçük metin dizileridir. Tanımlama bilgileri, kimlik doğrulamayı yönetmek, oturumları izlemek ve kullanıcı tercihlerini saklamak için kullanılır.

Çerezler cihaza kaydedilebilir ve değişken bir süre boyunca aktif kalabilir veya tarayıcının kapanmasıyla iptal edilebilir.

Bazı çerezler, alışveriş sepetine dahil olan ürünlerin saklanması veya kısıtlı alanlara erişim gibi web sitemizin temel işlevlerini destekledikleri için önemlidir. Bu site, göz atma çerezlerine veya oturum çerezlerine ek olarak, kullanıcı tarafından yapılan seçimleri (dil veya menşe ülke gibi) hatırlamanıza ve gelişmiş ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmanıza olanak tanıyan işlevsellik çerezlerini de kullanır.

Buna ilaveten, mevcut mevzuata uygun olarak, çerezlerin kabul edilmesini izlemek için teknik çerezler kullanıyoruz.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler, Web Sitesinde yalnızca Gezinmenizi mümkün kılmak ve işlevlerini kullanmanıza izin vermek için kullanılır. Web Sitesinde bizim tarafımızdan kullanılan her zaman birinci taraf çerezlerdir.

Bazı teknik tanımlama bilgileri, örneğin Web Sitesinden satın almak veya ayrılmış alanınıza giriş yapmak (gezinme tanımlama bilgisi) gibi web sitesinde kimlik doğrulamanıza izin vermek amacıyla size en uygun navigasyon deneyimi sunmak için gereklidir. Navigasyon çerezleri normalde oturum çerezleridir ve tarayıcıyı kapattığınızda devre dışı bırakılırlar.

Diğer teknik tanımlama bilgileri, bazı tercihlerinizi (örneğin, dil veya menşe ülke) sonraki ziyaretler sırasında sıfırlamanıza gerek kalmadan (fonksiyon tanımlama bilgileri olarak adlandırılır) saklamanıza izin vermek için kullanışlıdır. Bu nedenle, işlevsellik çerezleri genellikle kalıcı çerezler olup, tarayıcı kapatıldıktan sonra dahi, kendileri için sağlanan son kullanma tarihine veya siz onları silmeye karar verene kadar bilgisayarınızda saklanırlar.

Mevcut gizlilik mevzuatının gerektirdiği üzere, bu çerezlerin yüklenmesi için önceden onayınız gerekli değildir. Elbette tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek teknik çerezlerin yüklenmesini engellemekte özgürsünüz. Ancak, teknik tanımlama bilgilerinin yüklenmesini engelleyerek veya daha sonra bunları ortadan kaldırarak, Siteye erişme, Sitenin tamamını veya bir kısmını kullanma, belirli işlevleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma veya belirli hizmetleri alma yeteneğinin tamamen veya kısmen tehlikeye atılabileceğini göz önünde bulundurun.

Profil Oluşturma Çerezleri

Profil oluşturma çerezleri, internette gezinirken göstermiş olduğunuz tercihlere ve zevklere göre kullanıcı profilinizi oluşturmak ve profilinize uygun mesajlar göndermek için kullanılır. Bu şekilde alabileceğiniz mesajlar sizin için daha ilginç olabilir.

Mevcut gizlilik mevzuatının gerektirdiği üzere, bu çerezlerin yüklenmesi için önceden onayınız gereklidir. Bu yüzden, sitenin bu tür çerezleri yükleyen belirli bölümlerine erişirken, (i) Web Sitesinin bu bölümünde profil oluşturma çerezlerinin kullanıldığını ve (ii) bunların yüklenmesi için sizin onayınızın gerekli olduğunu bildiren özel bir başlık görüntülenir. Tanımlama bilgilerinin bu şekilde kurulmasına onay vermeniz durumunda, onayınızı özel bir teknik tanımlama bilgisi aracılığıyla takip edeceğiz.

Doğal olarak, siteyi ziyaret etme ve içeriğinden herhangi bir şekilde ödün verme olasılığı olmadan, profil oluşturma çerezlerinin kurulumunu istediğiniz zaman engellemekte özgürsünüz.

Profil oluşturma çerezlerimiz Salesforce Pardot tarafından yüklenir.

Bu çerezler kalıcı olup, maksimum 10 yıllık bir süreye sahiptir. Kurulumlarına karşı çıkma yollarının bir göstergesiyle birlikte Prima Industrie S.p.A. tarafından kullanılan çerezlerin listesi:

Kategori: Gerekli
 
ÇEREZ ADI
TEDARİKÇİ TÜR SONA ERİYOR İTİRAZ TALİMATLARI
__cfduid cloudflare.com HTTP 1 yıl Mail to: dpo@primaindustrie.com
__cfduid primapower.com HTTP 1 yıl Mail to: dpo@primaindustrie.com
         
Kategori: Tercihler  
ÇEREZ ADI
TEDARİKÇİ
TÜR
SONA ERİYOR
İTİRAZ TALİMATLARI
_icl_current_language primapower.com HTTP Oturum
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_icl_visitor_lang_js primapower.com HTTP
19 gün
Mail to: dpo@primaindustrie.com
wpml_browser_redirect_test primapower.com HTTP Oturum
Mail to: dpo@primaindustrie.com
         
Kategori: İstatistikler
 
ÇEREZ ADI
TEDARİKÇİ
TÜR
SONA ERİYOR
İTİRAZ TALİMATLARI
_dc_gtm_UA-# primapower.com HTTP Oturum
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_ga primapower.com HTTP 2 yıl
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_gali primapower.com HTTP Oturum
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_gat primapower.com HTTP Oturum
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_gid primapower.com HTTP Oturum
Mail to: dpo@primaindustrie.com
         
Kategori: Pazarlama
 
ÇEREZ ADI
TEDARİKÇİ
TÜR
SONA ERİYOR
İTİRAZ TALİMATLARI
ads/ga-audiences google.com Pixel Oturum
Mail to: dpo@primaindustrie.com
fr facebook.com Pixel
3 ay
Mail to: dpo@primaindustrie.com
IDE doubleclick.net HTTP
2 yıl
Mail to: dpo@primaindustrie.com
test_cookie doubleclick.net HTTP Oturum
Mail to: dpo@primaindustrie.com
visitor_id# primapower.com HTTP
10 yıl
Mail to: dpo@primaindustrie.com
visitor_id#-hash primapower.com HTTP
10 yıl
Mail to: dpo@primaindustrie.com
 

 

Kategori: Sınıflandırılmadı
 
ÇEREZ ADI
TEDARİKÇİ
TÜR
SONA ERİYOR
İTİRAZ TALİMATLARI
_gd# primapower.com HTTP Oturum Mail to: dpo@primaindustrie.com
cf_ob_info primapower.com HTTP Oturum Mail to: dpo@primaindustrie.com
cf_use_ob primapower.com HTTP Oturum Mail to: dpo@primaindustrie.com
CLOUDFLARE::# primapower.com HTTP Kalıcı Mail to: dpo@primaindustrie.com
formillaVisitorGuid primapower.com HTTP
10 yıl
Mail to: dpo@primaindustrie.com
testFormillacookie primapower.com HTTP Oturum Mail to: dpo@primaindustrie.com
viewed_cookie_policy primapower.com HTTP
1 yıl
Mail to: dpo@primaindustrie.com
                 

Ayrıca, profil oluşturma tanımlama bilgileri, aşağıda daha detaylı belirtildiği üzere bağımsız veri kontrol birimleri (üçüncü şahıs tanımlama bilgileri) olarak hareket eden üçüncü şahıslar tarafından yüklenir:

Salesforce Pardot

Pardot, Salesforce.com.Inc. tarafından sağlanan ve ziyaretçilerin ve potansiyel müşterilerin web sitesindeki ve Açılış Sayfalarındaki etkinliklerini tarayıcılarında çerezler ayarlayarak izleyen Pazarlama Otomasyonu platformudur.

Tescilli ve üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin birlikte kullanımı, pazarlama otomasyonu sektöründe standarttır. Pardot çerezleri, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri saklamaz, yalnızca benzersiz bir tanımlayıcı depolar.

Daha fazla bilgi için dpo@primaindustrie.com

adresine bir e-posta gönderin.

Üçüncü taraf çerezi

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie di “terze parti”, impostati da siti o web server diversi da quello che si sta attualmente visitando. Questi servizi permettono di effettuare, ad esempio, interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne. È possibile che, anche nel caso in cui l’utente non utilizzi il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Gezinme sırasında, kullanıcı, halihazırda ziyaret ettiği site dışındaki web siteleri veya web sunucuları tarafından ayarlanan “üçüncü taraf” çerezleri de cihazına alabilir. Bu hizmetler, örneğin, sosyal ağlar veya diğer harici platformlarla etkileşime izin verir. Kullanıcı hizmeti kullanmasa dahi, kurulduğu sayfalarla ilgili trafik verilerini toplaması mümkündür.

Üçüncü şahıslar tarafından işletilen çerezlerin ve diğer izleme sistemlerinin kurulumu site operatörü tarafından teknik olarak kontrol edilemez, bu nedenle her bir özel referans gösterge niteliğinde kabul edilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen herhangi bir üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin bilgilere bakın:

Google Analytics

Site, Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, bilgi toplamak, kullanım istatistikleri oluşturmak, site performansını izlemek ve iyileştirmek (performans çerezleri) için bir dizi çerez kullanır. Bu tanımlama bilgileri aracılığıyla toplanan tüm bilgiler, bireysel ziyaretçilerin kişisel kimlikleri olmaksızın toplu ve anonimdir.

Daha fazla bilgi için veya bu özelliği devre dışı bırakmak için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Çerez yönetimi

Varsayılan olarak hemen hemen tüm tarayıcılar çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Kullanıcı, tarayıcınızın ayarlarını özelleştirerek çerezlerin kullanımını devre dışı bırakmaya veya işlevlerini sınırlamaya karar verebilir. Tarayıcı tercihleri aracılığıyla geçmişte yüklenen çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri devre dışı bırakmanın, engellemenin veya silmenin web sitemizin kullanıcı deneyimini ve işlevselliğini olumsuz etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Üçüncü taraf çerezlerinin devre dışı bırakılması dahi sitenin düzgün çalışmasına engel olabilir.

Çerezlerin farklı tarayıcılarda nasıl yönetileceğine ilişkin talimatlar aşağıdaki bağlantılarda mevcuttur:

Bilgi başlığını kapatarak veya sayfanın herhangi bir bölümünü tıklayarak veya daha fazla içeriği vurgulamak için kaydırarak gezinmeye devam etmek, bu Çerez Politikasının kabul edildiğini ve anlaşıldığını gösterir ve çerezler normal şekilde ayarlanır ve kullanılır. Kullanıcı her daim yukarıda açıklanan yöntemlerle bu çerezleri istediği zaman kaldırma olanağına sahip olacaktır.