Green Means

Prima Power serisi, çok yönlülük, yüksek otomasyon seviyesi ve düşük enerji ve bakım maliyeti ile uzun bir sürekli geliştirme, daha fazla esneklik ve işletme ekonomisi geleneğine sahiptir. Ekolojik unsurları tasarım kriterleri arasına almak her daim Prima Power’ın bir özelliği olmuştur.

Green Means® başlığı altında bu, hem üretkenlik hem de daha sürdürülebilir üretim ihtiyaçlarını karşılayan teknoloji ve bilgi birikimine dönüşür.
Bu konsept size sürdürülebilir ve üretim verimliliği ve üretkenliği sağlayan ürünler sunar. Daha fazla çok yönlülük, daha düşük güç tüketimi ve daha az bakım anlamına gelir. Buna ilaveten, kolay programlama ve üst düzey doğruluk, atık üretimini ortadan kaldırır. Daha düşük bir maliyetle daha iyi sac metal parçaları yaparsınız.

Green ne anlama gelir?

  • Green, sizin için bir kazan-kazan ve sürdürülebilir kalkınma anlamına gelir.
  • Sürdürülebilirlik, üretim verimliliğine ve üretkenliğine katkıda bulunur.
  • Müşterileriniz, çalışanlarınız ve bünyesinde faaliyet gösterdiğiniz toplum bunu giderek daha fazla talep etmektedir.
  • Sürdürülebilirlik & sosyal sorumluluğu, modern bir şirketin özellikleri olup, rekabet gücüne katkıda bulunur.
  • En iyi ve geri kalanlar arasında bir fark yaratırlar.
  • Ve daha düşük maliyetle daha iyi sac levha parçaları yaparsınız.

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG)

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz, sürdürülebilir ürünler üretmek için çözümlerimizi kullanmaktadır.

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, daha geniş toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmak, Prima Power için her daim önemli bir hedef olmuştur. Gezegeni korumak ve müşterilerimize işlerinde gerçek bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla son derece verimli ve en yüksek kalitede makineler ve teknolojiler sağlamayı amaçlıyoruz.

İnsanların fark yarattığına  ve geleceğimiz için gerekli olduğuna inanıyoruz. Bizler gibi uluslararası bir grup için değerli bir unsur olan çeşitliliğe, kabiliyetlerin geliştirilmesine ve sürdürülmesine, bilgi paylaşımına, pozitif bir çalışma ortamının teşvik edilmesine, herkesin fikir ve önerilerine kulak verilmesine ve çalışanlarımızın her daim gelişmesinin desteklenmesine özel önem veriyoruz.