V Prima Power prosazujeme integrovaný a pragmatický přístup k udržitelnosti.
Dodáváme řešení určená k optimalizaci výrobních cyklů se zaměřením na efektivitu procesů s cílem šetřit materiály a energii, aniž by byla ovlivněna kvalita konečného produktu.

Naše technologie současně zaručují jak úsporu zdrojů, tak ekonomické úspory pro výrobce.
To znamená upřednostňovat efektivní a dosažitelná řešení, jako je například servoelektrická technologie, kterou prosazujeme již od roku 1998.

Naši koncepci udržitelnosti jsme charakterizovali dvěma slovy: Green Means.