Zjistěte, jak vám ohýbací technologie společnosti Prima Power může pomoci optimalizovat výrobu

Ohýbací centra

V ohýbacích centrech se provádí ohýbání pomocí lopatek, zatímco držák plechu drží plech během ohýbání. Lopatky tak mohou provádět různé typy ohybů, směrem nahoru nebo dolů, nejdříve nejvzdálenějšími ohyby na jedné straně, potom se provede automatická sekvence ohybů směrem k nejvnitřnějšímu ohybu. Všechny tyto pohyby jsou řízeny elektrickými servopohony, které zaručují maximální přesnost polohování v trajektorii ohýbání, čímž je zajištěn optimální výsledek.

Vyberte si ideální ohýbací centrum

Široká škála ohýbacích řešení pro splnění všech výrobních požadavků. Řada ohýbacích center Prima Power vyhovuje požadavkům na maximální flexibiliu svými servoelektrickými poloautomatickými nebo plně automatickými stroji konfigurovanými jako samostatné buňky nebo v multitechnologických linkách.

Objevte naší řadu ohýbacích center

Ohraňovací lisy

U ohraňovacích lisů se většina ohýbaných dílů vyrábí různými způsoby ohýbání: vzduchovým, spodním nebo skládáním a lemováním. Bez ohledu na metodu pracují všechny stejně: děrovací nástroj a matrice jsou nastaveny pod předem určeným úhlem, aby ohýbaly nebo řezaly kov do různých tvarů a forem.

Základní princip tváření na lisu spočívá v síle, jinak známé jako tonáž. Určuje celkový tlak, který může razník vyvinout při ohybu. Čím vyšší tonáž, tím silnější materiály lze ohýbat a naopak.

Vyberte si ideální ohraňovací lis 

Široká nabídka ohraňovacích lisů Prima Power zahrnuje servoelektrické (řada eP) i hydraulické (řada hP) ohýbací stroje.

Jestliže  výhodami řady eP je vysokého zrychlení, zpomalení a rychlé reakční doby servoelektrického pohonu, pak je řada hP dokonalou kombinací síly a univerzálnosti hydraulické technologie. 

Všechny naše ohraňovací lisy jsou velmi flexibilní a lze je přizpůsobit potřebám zákazníka. 

Objevte naší řadu ohraňovacích lisů

Robotické ohýbací buňky

Vyberte si ideální automatizavané robotické ohýbací centrum

Když přemýšlíme o robotických ohýbacích centrech, napadají nás dvě slova: konfigurovatelnost a modularita.

Společnost Prima Power může nabídnout různá řešení integrující ohýbací centra a ohraňovací lisy s antropomorfním robotem, který je vybaven dalšími zařízeními pro manipulaci s materiálem nebo pro podporu při ohýbání.

Robotické řešení nabízené společností Prima Power umožňuje vysokou úroveň integrace a automatizace programování (offline CAM), propojení s ERP řízením a plánováním výroby a také zpětnou vazbu a výkazy v souladu s Industry 4.0.

Objevte naší řadu robotických ohýbacích center

Chcete získat více konkrétních informací? Ozveme se vám, jakmile to bude možné

Vyberte si perfektní ohýbací stroj pro vás

PŘÍBĚHY O ÚSPĚCHU

Zjistěte, jak se technologie ohýbání Prima Power podílela na úspěchu jedné společnosti