Volba zaměřená na další zkrácení dodacích lhůt, aby bylo možné uspokojit potřeby trhu, který je nejen sezónní vzhledem k vlastnímu typu výrobku, ale také kolísavý a podléhá mnoha proměnným, v neposlední řadě počasí.

Věda a technologie dělají velké pokroky na cestě k co nejpřesnější a nejspolehlivější předpovědi počasí v dané zeměpisné oblasti v budoucnosti. Předpovědi, které, pokud nejsou krátkodobé, jsou velmi často odborníky definovány jako „trendy“ a nezřídka přinášejí překvapení. Tak se stává, že člověk musí čelit a zvládat nečekané mimořádné události způsobené silným sněžením, které může zastavit celá města nebo zcela zkomplikovat provoz silnic, dálnic a letišť. Řešením je spoléhat se na vybavení a vozidla, která jsou schopna tyto nepříjemnosti účinně a rychle řešit. Právě na tomto pozadí působí Giletta, zavedená mezinárodní společnost, která je v současné době součástí švýcarské skupiny Bucher Industries a specializuje se na konstrukci, výrobu a prodej zařízení na odklízení sněhu, jako jsou sněhové pluhy a sypače soli, stejně jako zametací stroje na ulice a letiště. Zařízení se vyrábí v Itálii ve výrobním závodě Revello (CN), který se nachází v údolí Pádu a v oblasti Monvisa.

Enzo Giletta, který vlastní společnost společně se svým bratrem Guidem, vysvětlil: „Revello je sídlem a hlavním výrobním závodem společnosti Giletta SpA, kde se nachází také pobočka Bucher Municipal Winter společnosti Bucher Industries, jejímž členem jsme od roku 2002. Tento závod však doplňuje část výroby, která od roku 2013 probíhá v závodě Kaluga v Rusku a je určena pro místní trh, a další část výroby v závodech, které spravuje německá společnost Gmeiner, jež se stala součástí naší skupiny v roce 2007.“

V oblasti Cuneo může Giletta řídit celý vývojový cyklus přímo ve firmě, od návrhu přes výrobu mechanických dílů, zpracování plechů, svařování, hydraulické systémy, elektromechanické systémy až po lakování (práškovými a tekutými systémy), montáž, testování a expedici.

„Elektronická část ve skutečnosti již deset let získáváme od naší dceřiná společnosti Saet, která se již podílela na výrobě některých zařízení, jež jsme potřebovali a tím splnila všechny naše požadavky pro tento typ výrobků.“, řekl Gilleta. 

V oddělení zpracování plechu jsou dva nové vysoce výkonné systémy dodané společností Prima Power – strojní divizí skupiny Prima Industrie: vláknový Laser Genius 2040 o výkonu 6 kW, spolu se dvěma skladovacími věžemi Compact Tower s 10 + 15 paletami a servoelektrickým ohraňovacím lisem eP 2040.

Bod obratu ke zvýšení konkurenceschopnosti

Loni na jaře bylo ve společnosti Giletta (znovu) zavedeno oddělení zpracování plechů, které bylo zhruba třicet let outsourcováno.

„Sezónní charakter trhu, který jsme vždy uspokojovali,“ poznamenal Enzo Giletta, „nás těsně před 80. lety přiměl k tomu, abychom přehodnotili zdroje, které jsme v té době měli k dispozici, abychom je co nejlépe přerozdělili a zajistili našemu zařízení výraznější růst.“

Provozní volba, která se ukázala jako naprosto úspěšná díky kvalifikované skupině spolehlivých subdodavatelů. Přinejmenším do doby po roce 2009, kdy se v důsledku odprodeje některých činností nebo snižování výrobní kapacity některých dodavatelských partnerů začaly omezovat subdodávky, a to právě s cílem čelit obtížím tohoto období.

„V podstatě,“  – shrnul Giletta – se začaly prodlužovat dodací lhůty plechových výrobků, což vytvářelo kritické problémy a dále zatěžovalo již tak velkou variabilitu trhu, na kterém působíme. Bohužel se nejedná o výrobu na sklad. Nebo lépe, komponenty nebo jejich části mohou být vyráběny na sklad, ale ne jako finální stroje nebo zařízení. Naší silnou stránkou byla vždy flexibilita a včasné dodávky, ale v určitém okamžiku se to stalo příliš náročné na řízení s ohledem na udržitelnost a konkurenceschopnost.“

Proto společnost v loňském roce i díky konceptu Průmysl 4.0 obnovila vlastní oddělení ocelových konstrukcí a pro zpracování ocelí (také nerezových a vysokopevnostních) a plechů odolných proti opotřebení zvolila systémy Prima Power.

„Rozhodli jsme se obrátit na společnost Prima Power,“ potvrzuje Giletta, „z různých důvodů. Především vysoká úroveň kvality a inovace nabízených technologií a v neposlední řadě geografická blízkost, která je zásadním faktorem pro zajištění kvalitních podpůrných služeb ve velmi krátkém čase. Potřebovali jsme solidního a spolehlivého partnera, který by nás při rozjezdu výroby velmi rychle podpořil. Také proto, že v novém oddělení, kde je k dispozici pouze jeden systém, si v této fázi nemůžeme dovolit výpadky výroby, zejména s ohledem na zimní období, které je pro nás špičkou.“

Vysoká produktivita řezání a co největší flexibilita

Laser Genius 2040, který si Giletta vybrala pro řezání plechů, je vysoce produktivní a přesný vláknový laserový stroj díky lineárním motorům, inovativním materiálům a inteligentním procesním senzorům, který byl vyvinut společností Prima Power pro splnění nejnáročnějších požadavků a který kombinuje flexibilitu a dynamický výkon s vysokou účinností a přesností. S pracovní plochou 4 000 x 2 000 mm a zdrojem o výkonu 6 kW (k dispozici jsou také zdroje o výkonech 3, 4 a 10 kW) zajišťuje ještě vyšší kvalitu řezání díky nové hlavě s adaptivní optikou pro automatické řízení polohy ohniska a průměru paprsku a rychlé, reaktivní a přesné měření vzdálenosti. Obecněji lze systém dodat s řadou volitelných balíčků zaměřených na různé výrobní potřeby: Smart Cut, pro rychlé zpracování tenkých plechů (max. 5 mm), umožňuje zkrátit dobu cyklu až o 30 %; Max Cut, pro rychlý propal plechů střední a velké tloušťky, umožňuje zkrátit dobu zpracování až o 40 %; Night Cut, pro intenzivní výrobu, zajišťuje vyšší bezpečnost při propalu a řezání.

„Je to systém, říká Emiliano Francione, vedoucí oddělení zpracování plechů a ocelových konstrukcí společnosti Giletta, „který bez problémů používáme ke zpracování železa o tloušťce až 20 mm a nerezové oceli o tloušťce až 15 mm. Navzdory počátečním obavám můžeme nyní bez problémů a ve velmi vysoké kvalitě řezat i oceli odolné proti opotřebení a vysoce pevné oceli.“

Jak již bylo zmíněno, systém je doplněn dvěma věžemi Compact Tower určenými k automatizaci toku materiálu a zpracovaných dílů.

„Skladovací věže s funkcí nakládání a manipulace s materiálem a vykládání hotových dílů,“ pokračoval Francione, „zajišťující nepřetržitý cyklus. Zpravidla se nejpočetnější a nejstandardnější dávky nakládají na noční směny a jednotlivé kusy, urgentní položky a prototypy se v případě potřeby nechávají na denní směnu, aby byl tok co nejúspornější. V porovnání s předchozím vedením je to významná výhoda z hlediska načasování v současných tržních podmínkách.“

Rychlé, přesné a efektivní servoelektrické ohýbání 

Řada ohraňovacích lisů eP Prima Power, která je k dispozici ve 4 modelech s různými ohýbacími silami a pracovními délkami pro splnění jakéhokoli výrobního požadavku, kombinuje produktivitu, přesnost, flexibilitu a spolehlivost s velkým důrazem na životní prostředí. Společnost Giletta určila jako model, který nejlépe vyhovuje jejím potřebám, model eP2040 s užitečnou délkou ohybu 4 000 mm a ohýbací silou 200 tun. Jsou to vlastnosti, které rovněž spojují výhodu přenosu síly prostřednictvím řemenového systému s nekompromisní flexibilitou technologie CNC kompenzace zakřivení. Pásový systém, poháněný motory a servopohony sesterské společnosti Prima Electro, rozděluje ohýbací sílu po celé maximální zpracovatelné délce. Tato technologie nabízí lepší kontrolu pohybu a maximální přesnost. Díky automatickému ohýbacímu systému řízenému CNC lze dosáhnout perfektních výsledků za jakýchkoli podmínek ohýbání, což umožňuje více kombinací ohýbání mezi přípravkem ve tvaru „V“ a požadovanými tloušťkami. To vše vede k významným výhodám, jako jsou: žádná omezení při volbě velikosti přípravku ve vztahu k tloušťce materiálu; volnost ohýbání za jakýchkoli pracovních podmínek; dokonalá rovnoběžnost mezi horním a dolním stolem během zpracování.

„Přesnost a rychlost,“ uvedl Francione, „které dokonale vyhovují tloušťkám, jež musíme denně zpracovávat, a které jsou prováděny na nejvyšší úrovni kvality také díky dovednostem naší obsluhy a dostupnosti technologie Prima Power.“

Přesnost stroje zaručuje také robustní, tuhá konstrukce ve tvaru písmene „O“ , která vždy zajišťuje nedeformovatelnost konstrukce, a tedy dokonalou kolmost mezi horním nástrojem a plechem.  Tato konstrukce také umožňuje umístění bočních ramen lisovací konstrukce mimo pracovní prostor, což umožňuje, aby zadní měřidlo pokrývalo celou délku ohýbání 4000 mm. S eP2040 lze v podstatě ohýbat plech o rozměrech 4000x2000 mm uprostřed, čímž vznikne 4000 mm dlouhé L a to je u standardních hydraulických ohraňovacích lisů nemožné. To vše při opakovatelném polohování horního nosníku s přesností ± 0,005 mm.

Společnost Giletta velmi dbala na efektivitu výroby, a proto také propojila nové stroje Prima Power a související řídicí software se svým systémem řízení ERP, jak to vyžaduje Průmysl 4.0.

Od sněhu přes led až po stavební cement

„Integrace laserového systému a ohraňovacího lisu,“ uvádí Guido Giletta, „je součástí růstové strategie, která, pokud to podmínky na trhu dovolí, může podle mého názoru v blízké budoucnosti pokračovat novými investicemi. Z tohoto pohledu, vzhledem k rychlému vývoji technologií, je možnost spolehnout se na partnera, jako je Prima Power, skutečnou výhodou. Takový partner je schopen nás podporovat a pomáhat nám být stále v obraze a má velkou přidanou hodnotou pro výraznou optimalizaci procesů a výrobních časů.“

Výroba dnes pro společnost Giletta znamená přibližně 1 500 sypačů soli a 1 250 sněhových pluhů ročně. Dodávají do více než 50 zemí světa.

„Výroba na zakázku,“ říká Giletta, „s průměrnou dvouměsíční dobou zpracování od potvrzení objednávky, kterou je třeba v zájmu jejího udržení a případného dalšího zkrácení sledovat pečlivým řízením z hlediska štíhlé výroby.“

Novou integraci technologických procesů využije Giletta pro nový projekt, který bude brzy uveden na trh a který se tentokrát nebude týkat sněhu nebo ledu, ale stavebního cementu.

„Pro rozvojové země,“ vysvětluje Giletta a uzavírá, „které mají obvykle velmi horké podnebí, jsme navrhli a postavili prototyp vozidla vybaveného nakládacím rámem pro přepravu surovin, které je schopné po příjezdu na místo vyrobit stavební cement. V tento projekt pevně věříme, protože překračuje tradiční limity míchaček na přepravu tekutého cementu, které na dlouhých cestách a v horkém podnebí riskují, že na místo určení dopraví suchý, již nepoužitelný materiál.“

Společnost v kostce

cesta společnosti Giletta Spa je výsledkem neustálého vývoje, který započal v polovině 20. století, kdy byla v roce 1950 založena nejprve za účelem prodeje a poté výroby zemědělských strojů, což se o patnáct let později změnilo na výrobu strojů pro "chladné" počasí V roce 1966 se na majitele a zakladatel společnosti obrátilo vedení místního řízení dopravy s žádostí o pomoc s návrhem a výrobou rozmetadla soli.

Guido a jeho bratr Enzo, současní majitelé společnosti vzpomínají: „Stroj, byl tehdy vyroben bez znalostí toho co bylo v dané oblasti na trhu k dispozici, byly pouze využity zkušenosti získané v zemědělství. To vedlo ke konstrukci mnohem spolehlivějšího vozidla s větší kapacitou, než jakou měly v těch letech konkurenční vozy.“

Funkce a pozitivní zpětná vazba z trhu umožnily společnosti rychle se specializovat na odvětví vozidel zimní údržby. Vzhledem k významu trhu mimo Alpy, založil Giletta v roce 1997 francouzskou výrobní jednotku Arvel Industries a během několika let se společnost stala přelomovou společností v oboru.

 Další důležitý krok byl učiněn v roce 2002, kdy se společnost připojila k do švýcarské skupiny Bucher Industries a zejména do divize Bucher Municipal. Bylo to období velkých změn i po organizační stránce, kde převládl manažerský přístup a byly prozkoumány nové trhy. Netřeba připomínat technologické inovace, které vedly i k přihlašování různých patentů a hrály ve společnosti Giletta vždy významnou roli.

Nedávno byla vyvinuta kompletní řada plně elektrických rozmetadel soli, schopných stejného výkonu jako tradiční trakční, ale se zcela novým odlišným dopadem na životní prostředí a úrovní účinnosti.

STROJE ohleduplné k životnímu prostředí

Společnost Giletta dokázala sehrát výjimečnou roli ve svém oboru a vyniká také díky všem technologickým inovacím. V neposlední řadě bylo asi před 4 lety uvedeno na trh několik plně elektrických sněhových pluhů. Phoenix Electra je naopak první profesionální rozmetadlo soli poháněné výhradně elektřinou. Tato nová technologie optimalizuje výkon s 90% účinností a 40% úsporou ve srovnání s tradičním rozmetadlem.

Společnost Prima Power se již řadu let zabývá také vývojem udržitelných strojů na zpracování plechu s vysokou elektrickou účinností. V souladu s filozofií Green Means nabízí Prima Power stroje, které umožňují výrobu bez odpadu, a tím minimalizují dopad na životní prostředí. Stroje instalované ve společnosti Giletta jsou toho jasným příkladem. Vysoce brilantní vláknový laser, kterým je stroj na řezání plechů Laser Genius vybaven, zajišťuje více než 30% energetickou účinnost a nízkou údržbu a spotřebu. Servoelektrický ohraňovací lis eP2040 umožňuje ve srovnání s podobným hydraulickým ohraňovacím lisem ušetřit 50 % energie a nezatěžuje podnik dalšími náklady na nákup nového hydraulického oleje a likvidaci odpadního oleje.

Tímto systémem bez problémů zpracováváme železo o tloušťce až 20 mm a nerezové oceli o tloušťce až 15 mm. Nyní můžeme bez problémů a ve velmi vysoké kvalitě řezat i oceli odolné proti opotřebení a vysoce pevné oceli.“

Emiliano Francione
Vedoucí oddělení zpracování plechu

Hledáte pro svou společnost podobné řešení? Najdete ho zde