Tanken med valet var att förkorta leveranstiderna ytterligare, så att man skulle kunna betjäna en marknad som inte bara är säsongsbetonad till följd av den specifika produkten, utan även varierar och är beroende av många olika variabler, inte minst vädret.

Vetenskap och teknik har gjort stora framsteg när det gäller att förutsäga väderförhållanden på ett exakt och tillförlitligt sätt i ett visst geografiskt område i framtiden. För annat än på kort sikt definieras prognoserna ofta av experterna som ”trender” och det är inte ovanligt att det kommer överraskningar. Därför händer det att man måste bemöta och hantera oväntade nödsituationer till följd av kraftiga snöoväder som kan få hela städer att stanna, eller ge mycket svåra förhållanden på vägar, motorvägar och flygplatser. Lösningen är beroende av utrustning och fordon som effektivt och snabbt kan hantera dessa problem. Det är under just dessa förhållanden som Giletta arbetar. Det är ett väletablerat internationellt företag som för närvarande ingår i Bucher Industries Swiss Group, som specialiserar sig på utformning, produktion och försäljning av snöröjningsutrustning, till exempel snöplogar och saltspridare, samt sopmaskiner för vägar och flygplatser. Det här arbetet utfördes i Italien vid tillverkningsanläggningen i Revello (CN), som ligger på Poslätten, omgiven av Monvisos landskap.

Enzo Giletta, som äger företaget tillsammans med sin bror Guido, förklarar: ”Revello är huvudkontoret och den främsta produktionsanläggningen för Giletta SpA, och där ligger även Bucher Municipal Winter-delen av Bucher Industries, som vi har ingått i sedan 2002. Den här anläggningen kompletteras dock av den produktion som sedan 2003 har skett vid Kaluga-anläggningen i Ryssland, som är avsedd för den lokala marknaden, samt vid de anläggningar vi driver genom det tyska företaget Gmeiner, som blev en del av koncernen 2007.”

I Cuneo-området kan Gietta hantera hela utvecklingscykeln internt, från konstruktion till tillverkning av mekaniska delar, plåtbearbetning, svetsning, hydraulsystem, elektromekaniska system, till lackering (med pulver- och vätskesystem), montering, testning och transport.

”Elektronikdelen har faktiskt förvärvats genom vårt dotterbolag Saet, som redan arbetade med tillverkningen av en del av de enheter vi behövde”, förklarar Giletta. ”På så sätt kan alla våra behov av den här typen av produkter uppfyllas.”

På plåtbearbetningsavdelningen finns två nya system med hög prestanda från Prima Power, som är Prima Industrie-koncernens maskindivision: en 6 kW Laser Genius 2040 med fiberteknik tillsammans med två kompakta lagringstorn med 10 + 15 pallar och en elektrisk eP 2040-kantpress.

Vändpunkten för att öka konkurrenskraften

Avdelningen för plåtbearbetning infördes (igen) i Giletta förra våren, efter att ha lagts ut på andra leverantörer i cirka 30 år.

”Marknadens säsongsbetonade egenskaper är något vi alltid har hanterat”, säger Enzo Giletta, ”och det fick oss att precis före 80-talet göra en ny bedömning av de resurser vi hade tillgång till då, så att vi kunde omfördela dem på bästa sätt och säkerställa en bättre tillväxt för vår anläggning.”

Det här valet visade sig vara mycket framgångsrikt för verksamheten, tack vare en kvalificerad grupp med tillförlitliga underleverantörer. Det gällde åtminstone fram till åren efter 2009, när underleveranserna minskade efter att man avslutat vissa aktiviteter eller leverantörernas produktionskapacitet minskat, vilket innebar att man behövde hantera dessa svårigheter.

”Kort sagt började leveranstiderna för plåtprodukter att öka”, summerar Giletta, ”vilket ledde till svåra problem och det försvårade de stora variationerna på den marknad där vi verkar ytterligare. Våra produkter tillverkas tyvärr inte för lager. Eller det är snarare så att komponenterna eller delar av dem kan tillverkas för lager, men inte den slutliga maskinen eller utrustningen. Vår styrka har alltid varit flexibilitet och leveranser i tid, men vi hamnade i ett läge då det blev för svårt att hantera dessa med hänsyn till hållbarhet och konkurrenskraft.”

På grund av detta och även tack vare den nationella Industry 4.0-planen omformade företaget sin egen avdelning för metallarbete. Man valde då system från Prima Power för att bearbeta stål (även rostfritt och höghållfast stål) och slittåliga plåtar.

”Vi valde att vända oss till Prima Power av olika orsaker”, berättar Giletta. Det berodde först och främst på den höga kvalitets- och innovationsnivån hos de tekniker man erbjuder och, sist men inte minst, den geografiska närheten, som är en viktig faktor för att få stabila supporttjänster inom kort tid. Vi behövde en stabil och tillförlitlig partner som kunde hjälpa oss mycket snabbt under produktionsstarten. Eftersom vi dessutom bara har ett system tillgängligt på den nya avdelningen har vi inte råd med produktionsavbrott i det här skedet, särskilt med tanke på vinterperioden som är den tid då vi arbetar som mest.”

Skärning med hög produktivitet och flexibilitet

Giletta valde Laser Genius 2040, som är en mycket produktiv och exakt fiberlasermaskin, tack vare innovativa material och smarta processgivare. Den har utvecklats av Prima Power för att uppfylla de högsta kraven och den kombinerar flexibilitet och dynamisk prestanda med höga effektivitets- och noggrannhetsnivåer. Arbetsområdet på 4 000 × 2 000 mm och källan på 6 kW (finns även med effektklassningar på 3, 4 och 10 kW) säkerställer ännu högre skärkvalitet tack vare det nya huvudet med adaptiv optik för automatisk hantering av fokuspositionen och strålens diameter, samt en snabb, reaktiv och exakt mätning av avstånd. Rent allmänt kan systemet levereras med en serie tillvalspaket som riktar sig till olika produktionsbehov: Smart Cut, för snabb bearbetning av tunna plåtar (högst 5 mm), gör att cykeltiderna kan minskas med upp till 30 %, Max Cut, för snabb piercing av medeltjocka till tjocka plåtar, gör det möjligt att minska bearbetningstiderna med upp till 40 %, och Night Cut, för intensiv produktion, ger större säkerhet för piercing- och skärningsprocesser.

Emiliano Francione är chef för Gilettas plåtbearbetnings- och metallarbetningsavdelning och säger: ”Vi använder det här systemet för att bearbeta upp till 20 mm tjockt järn och upp till 15 mm tjockt rostfritt stål utan några som helst problem. Trots att vi hade en del bekymmer i början kan vi nu skära även slitstarkt och höghållfast stål utan problem och med mycket hög kvalitet.

Som tidigare nämnts kompletteras systemet med två Compact Towers, som är avsedda för automatisering av det obearbetade och maskinbearbetade plåtflödet.

”Lagertorn med in- och utmatningsfunktion för hantering av råmaterial och bearbetade plåtar ger en cykel utan stopp”, fortsätter Francione. En tumregel är att de största satserna och standardsatserna matas in under nattskift, vilket gör att dagskiftet vid behov arbetar med enstaka stycken, brådskande föremål och prototyper, för att göra flödet så effektivt som möjligt. Det ger en avsevärd fördel vad gäller tidsplanering under de aktuella marknadsförhållandena, jämfört med den tidigare hanteringen.”

Snabb, exakt och effektiv servoelektrisk bockning 

Det finns fyra modeller av eP Prima Power kantpressar. De har olika presskraft och arbetslängd för att passa olika produktionskrav, och alla kombinerar produktivitet, noggrannhet, flexibilitet och tillförlitlighet med stort fokus på miljön. Giletta kom fram till att eP2040 är den modell som passar deras behov bäst, med sin praktiska bockningslängd på 4 000 mm och presskraft på 200 ton. Dessa funktioner kombinerar även fördelarna med kraftöverföring via ett remsystem med kompromisslös flexibilitet i CNC-tekniken för krökningskompensation. Remsystemet, som drivs av systerbolaget Prima Electros motorer och servodrev, fördelar bockningskraften över hela den maximala bearbetningsbara längden. Den här tekniken ger bättre kontroll över rörelserna och största noggrannhet. Med det CNC-styrda automatiska bockningssystemet går det att uppnå perfekta resultat under alla bockningsförhållanden, vilket möjliggör flera bockningskombinationer mellan V-jiggen och önskad tjocklek. Tillsammans ger detta avsevärda fördelar, som inga begränsningar i valet av jiggstorlek i förhållande till materialets tjocklek, frihet att bocka under alla arbetsförhållanden, och perfekt parallellitet mellan övre och nedre bord under bearbetning.

”Det är noggrannhet och hastighet som passar perfekt för de tjocklekar vi bearbetar varje dag”, säger Francione. ”Arbetet utförs även med högsta kvalitetsnivå tack vare våra operatörers kunskaper och tillgången till Prima Powers teknik.”

Maskinens precision garanteras även av den stabila och styva ”O”-formade strukturen som alltid säkerställer att ingen deformation uppstår, vilket ger perfekt lodrät anpassning mellan det övre verktyget och plåten.  Den här utformningen gör det även möjligt att placera presstrukturens sidodelar utanför arbetsområdet, vilket ger mätning som täcker hela bockningslängden på 4 000 mm. Med eP2040 går det i princip att bocka en plåt på 4 000 × 2 000 mm i mitten, så att man skapar ett 4 000 mm långt L, vilket är omöjligt med en hydraulisk kantpress av standardtyp. Allt sker med repeterbar positionering av den övre strålen som motsvarar ± 0,005 mm.

Giletta lägger mycket fokus på produktionseffektivitet och man har därför nätverksanslutit de nya Prima Power-maskinerna och relaterad styrprogramvara till sitt ERP-hanteringssystem, vilket krävs av Industry 4.0.

Från snö till is till byggcement

”Integrering av ett lasersystem och en kantpress ingår i en marknadsstrategi”, säger Guido Giletta, ”som med rätt marknadsförhållanden kan fortsätta med nya investeringar inom en nära framtid, tror jag. Ur den här synvinkeln och med tanke på den snabba tekniska utvecklingen, är det en verklig fördel att kunna förlita sig på en partner som Prima Power. De har förmågan att stödja oss och hjälpa oss att hela tiden hålla jämna steg, vilket är ett utmärkt mervärde som ger avsevärd optimering av processer och produktionstider.”

Gilettas produktion innebär i dag ungefär 1 500 saltspridare och 1 250 snöplogar per år. Dessa levereras till över 50 länder världen över.

”En produktion mot order med en genomsnittlig bearbetningstid på två månader från orderbekräftelse måste övervakas noggrant ur lean-tillverkningsperspektiv, om den ska kunna bibehållas och pressas ytterligare”, säger Giletta.

Den nya tekniska processintegreringen ska användas av Giletta för ett nytt projekt som snart kommer ut på marknaden, vilket den här gången inte omfattar snö eller is, utan snarare byggcement.

”I utvecklingsländer”, avslutar Giletta, ”har man ofta ett mycket varmt klimat och för dessa har vi utformat och byggt en fordonsprototyp med en lastram för transport av råmaterial, så att man ska kunna framställa byggcement på plats. Vi tror starkt på det här projektet eftersom det överskrider de traditionella gränserna för flytande cement som transporteras i betongblandare, eftersom den under långa resor och i hög värme riskerar att torka, så att materialet som levereras på målet inte längre är användbart.

Företaget i korthet

Giletta Spas väg är följden av pågående utveckling, som började i mitten av 1900-talet när man 1950 först etablerades på marknaden. Då tillverkade man jordbruksmaskiner, men den verksamheten gjordes 15 år senare om till maskiner för kallt väder. 1966 tillfrågades företagets ägare och grundare av den lokala trafikmyndigheten om man kunde utforma och bygga en saltspridare.

Sonen Guido, som äger företaget i dag tillsammans med sin bror Enzo, minns stolt att den här maskinen tillverkades utan att man kände till vad som fanns på marknaden inom detta område. I stället drog man nytta av sina erfarenheter från jordbruksbranschen. Det ledde till att man skapade ett mycket mer tillförlitligt fordon med större kapacitet än den konkurrenterna hade då.

Funktionerna och positiv feedback från marknaden gjorde det möjligt för företaget att snabbt specialisera sig på fordon för vinterarbete. Med tanke på den stora marknaden bortom Alperna grundade Giletta Arvel Industries 1997, en fransk tillverkningsanläggning och man blev en föregångare inom branschen på några år.

 Man tog ett annat viktigt steg 2002, då företaget gick samman med den schweiziska Bucher Industries-koncernen, framför allt avdelningen Bucher Municipal. Den här tiden innebar stora förändringar även inom organisationen, då man gick över till en ny ledningsstil och utforskade nya marknader. De tekniska innovationerna, som även ledde till att man sökte flera patent, har självklart alltid haft en viktig roll för Giletta.

Man tog nyligen fram en komplett serie med helt elektriska saltspridare som har kapacitet för samma prestanda som de traditionella maskinerna, men har en helt annan miljöpåverkan och effektivitetsnivå.

Maskiner som tar hänsyn till miljön

Giletta har spelat en mycket stor roll inom sitt expertområde, där man sticker ut även tack vare sina tekniska innovationer. Sist men inte minst av dessa var lanseringen av en del helelektrisk snöplogsutrustning för cirka fyra år sedan. Phoenix Electra är även den första helt eldrivna saltspridaren för yrkesmässigt bruk. Den här nya tekniken optimerar effekten med 90 % effektivitet och besparingar på 40 % jämfört med en traditionell spridare.

Prima Power har även arbetat med utvecklingen av hållbara maskiner för plåtbearbetning med hög elektrisk effektivitet i flera år. Genom att följa Green Means-filosofin kan Prima Power erbjuda maskiner som möjliggör tillverkning utan spill, vilket minimerar miljöpåverkan. Maskinerna som är installerade hos Giletta är två tydliga exempel på detta. Fiberlasern med hög kvalitet som finns i plåtskärmaskinen Laser Genius säkerställer över 30 % bättre energieffektivitet samt mindre underhåll och låg förbrukning. Den servoelektriska kantpressen eP2040 ger energibesparingar på 50 % jämfört med liknande hydrauliska bockningsmaskiner. Den belastar heller inte företaget med ytterligare kostnader för inköp av ny hydraulolja och kassering av spillolja.

Vi använder det här systemet för att bearbeta upp till 20 mm tjockt järn och upp till 15 mm tjockt rostfritt stål utan problem. Nu kan vi skära även slitstarkt och höghållfast stål utan problem och med mycket hög kvalitet.

Emiliano Francione
Chef för plåtbearbetningsavdelningen

Vill du ha en liknande lösning till ditt företag? Du hittar den här