Prima Power i energisektorn

Ta reda på vad vi gör i energisektorn.

Analytiker förutsäger att efterfrågan på el kommer att öka betydligt genom direkt elektrifiering och ökad användning av förnybar vätgas. I detta sammanhang kommer utnyttjandet av förnybara energikällor att öka takten mycket snabbt och stå för hälften av elproduktionen före 2035.&nbspTrots detta kommer fossila bränslen att fortsätta att spela en viktig roll på energimarknaden fram till 2050, vilket drivs av tillväxt inom områden som kemikalier och flyg. (Källa: McKinsey, Global Energy Perspective 2021)

Vi är väl medvetna om att den största utmaning som denna sektor måste klara är kvalificering av processerna. Maskiner som används för borrning, kapning och svetsning måste vara särskilt exakta, stabila och tillförlitliga och upprätthålla de certifierade parametrarna för att säkerställa hög kvalitet, samtidigt som slöseri och dyra omarbetningar undviks.

Och vi vet också att du behöver intensiv support från den som levererar maskinen till dig. Den måste garanteras av konsulter som har god kunskap om din verksamhet och mycket specialiserat tekniskt kunnande. 

Processtyrning är drivkraften vid tillverkning av komponenter för energisektorn.

Dokumentationen som medföljer maskinen måste vara tydlig, korrekt och uttömmande. Utbildningen måste vara mycket anpassad för att ge din verksamhet möjlighet att få ut mesta möjliga av enskilda system.

Djupgående kunskap om denna dynamik innebär att Prima Power-maskiner används i många i olika tillämpningar i flygindustrin, framför allt för borrning av kylningshål på heta turbinmotordelar (för både flygindustrin och energiproduktion) och för tillverkning av komplexa delar som kräver kapnings- och svetsningsprocesser.

ERFARENHET

Vi har varit verksamma inom energisektorn sedan 1977.

LYHÖRDHET

Vi anpassar våra maskiner enligt dina faktiska behov.

flexibility Created with Sketch.

NOGGRANNHET

Våra maskiner möjliggör bearbetning som klarar även de strängaste testerna.

Lösningar

Hitta din perfekta lösning

Ta reda på hur våra system fungerar och hur vårt sortiment skiljer oss från alla andra.

Våra Laserdyne-system, såväl som Rapido och Optimo, garanterar noggrannhet och upprepningsbarhet. De kan utrustas med ett eller flera numeriskt styrda roterande bord för att bearbeta cylinderformade delar för turbinen, även under inmatnings-/utmatningsfaserna under dold tid.

Våra system kan mäta/hitta delar med hjälp av inbyggda givare (optiska och/eller kapacitiva). Detta ökar systemets noggrannhet utan behov av dyr utrustning. Det ger dig dessutom möjlighet att kompensera för eventuella fel i komponentens form.

Med vår unika lösning för processtyrning av laserborrningssystem, som kallas FlowComp™, kan du uppfylla luftflödeskraven på delar och samtidigt uppfylla de allra snävaste toleranserna. FlowComp™ utför automatisk kompensation och justerar de borrade hålens storlek med hjälp av mått från en specifik luftflödestestbänk som är inbyggd i maskinen. Numerisk styrning och CL50K-laser, båda utvecklade och tillverkade av Prima Industrie, precis som maskinen, hanterar korrigeringen utan att operatören behöver ingripa.

Våra experter är mycket specialiserade på detta område: de tillhandahåller mervärde och hjälper dig att maximera vinsten.

Våra kvalificerade tjänster kompletterar vår avancerade teknik och är nyckeln till förbättrad produktivitet och större vinster.

Alla våra system är utformade och utvecklade utifrån konceptet Green Means, vilket innebär att de är både produktiva och miljövänliga på samma gång.

Tillämpningsexempel

Bakom varje komponent står en Prima Power-maskin

  • motor- och turbinkomponenter
  • övergångskanaler
  • turbintryckkammare
  • förbränningskammare
  • rotor- och statorblad
  • chassin
  • strukturella flygplanskomponenter

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Sök bland våra tekniker för att välja din maskin

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

Upptäck hur en Prima Power-maskin bidrog till framgångarna för ett företag i energibranschen