Vår filosofi är att övervaka maskinens skick för att spara tid och pengar. Listan över underhållsuppgifter uppdateras med den information vi samlar in från maskinbasen. 

Alla våra underhållskontrakt gör det möjligt för kunderna att känna sig trygga med att underhållet utförs enligt den senaste informationen. Det ger den mest ekonomiska totala ägandekostnaden.

Ett underhållskontrakt är det bästa sättet att hantera maskinens livscykel. Det är det bästa sättet att säkerställa att maskinens underhållsprogram följs och att risken för ett oplanerat produktionsstopp minimeras.

Software care


Fullständigt skydd för fullständig sinnesro

Baserat på kundupplevelser och bästa praxis råder vi våra kunder att ha fullständigt underhållsstöd för både maskinernas mekaniska delar och programvaran, så att man ligger före konkurrenterna och kan känna sig helt trygg med produktionens effektivitet. Med tjänsterna Machine Care och Software Care får du ett smidigt heltäckande skydd så att du kan hålla koll på underhållskostnaderna och förhindra oväntade kostnader. De tjänster för programvaruunderhåll som Prima Power erbjuder är prisvärda och du kan få en offert för just dina behov. Du kan även få veta mer om kunders framgångsberättelser genom att kontakta en av våra experter.

Vad omfattas av Software Care?

Prima Power underhållskontrakt för programvara omfattar maskindator, lagringsprogramvara och kontorsprogramvara.

Fördelar med Software Care

  • Supporttjänst under kontorstid (8 timmar/dag)
  • Telefonsupport
  • Fjärrsupport
  • Överföring av servicebegäran
  • Felkorrigeringar
  • Lösning av kritiska frågor/snabbkorrigeringar
  • Uppdateringar/nya funktioner i programvarorna CAM och Tulus*
  • Programvaruuppdateringar från Prima Power**

*Maximalt 40 arbetstimmar

**Förutom för CAM-programvara, där uppdateringar görs av en kund.

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

002-magazine

Service Book

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

Läs om hur valet av rätt maskin från Prima Power bidrog till ett företags framgång