Prima Industrie är den koncern inom industriell innovation, som sedan 1977 drivit på utvecklingen av tillverkningsautomation.
Koncernen är verksam inom plåtbearbetningsteknik genom varumärket Prima Power.
Prima Power är en global aktör som tillhandahåller lösningar till företag inom alla branscher och erbjuder ett komplett utbud av maskiner och integrerade lösningar: från laserbearbetning och stansning, till bockning och flexibla tillverkningssystem.
Prima Industrie utvecklar också teknik för additiv tillverkning av metall genom Prima Additive, och bidrar även till utveckling inom sektorn för inbyggd elektronik genom Prima Electro.

1,900 personer

550+ Miljoner € i omsättning

Fabriker och fou-centra

15K+ Installationer

Prima Industrie specialized company

Den 7 mars 2023, efter det offentliga och antagna uppköpserbjudandet från Femto Technologies S.p.A, ett företag vars aktiekapital indirekt ägs av Alpha Private Equity och Peninsula fonder, avnoterades aktierna i Prima Industrie S.p.A. från Euronext STAR Milan.
En ny styrelse har valts och en ny verkställande direktör, Giovanni Negri, har utsetts. Gianfranco Carbonato, en av grundarna till Prima Industrie S.p.A, har utsetts till arbetande styrelseordförande.

Giovanni Negri har utsetts till VD för Prima Industrie-koncernen.

Negri har en examen i Management Engineering och en Master i Business Administration från Politecnico di Milano, och har sedan november 2018 varit VD för CMS SpA, ett företag inom SCM Group, ett ledande företag specialiserat på tillverkning av numeriskt styrda fleraxliga bearbetningscenter. Tidigare har han, både i Tyskland och i Italien, innehaft flera befattningar med ökande ansvar inom SCM Group, Porsche Consulting och Siemens.

Gianfranco Carbonato har utsetts till arbetande styrelseordförande i Prima Industrie-koncernen.

Med en examen i elektroteknik från Politecnico di Torino, grundade Carbonato 1977 Prima Progetti S.p.A (senare Prima Industrie S.p.A), och ledde företaget till en framgångsrik börsintroduktion på Milanobörsen 1999. En lång rad framgångsrika förvärv, bland annat det finska företaget Finn Power Oy, har gjort Prima Industrie-koncernen till en världsledande aktör inom sin bransch. Carbonato utnämndes till Knight of Labour 2007 och har haft flera institutionella befattningar inom branschorganisationer och ledande bankinstitut. Han är för närvarande ledamot av verkställande rådet för Unione Industriali i Turin, och av det allmänna rådet för nationella Confindustria.

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan