Vår tjänst omfattar:

  • planering av layout
  • tjänst för projektledning
  • isärmontering
  • renovering (vid behov)
  • installation
  • igångkörning
  • process för säkerhetsgodkännande

Utöka maskinens livslängd: Renovering

Det finns ofta fler alternativ än att byta ut befintliga maskiner mot nya. 

Vi utför en noggrann maskinkontroll och kan sedan föreslå möjliga justeringar och byte av delar för att förlänga maskinens livslängd.

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

002-magazine

Service Book

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

Läs om hur valet av rätt maskin från Prima Power bidrog till ett företags framgång