Prima Power i elskåpssektorn

Ta reda på vad vi gör i elskåpssektorn

Prima Power har specifik kunskap inom den industriella elskåpssektorn och kan alltid erbjuda en hög anpassningsstandard, tillsammans med stöd från kvalificerade experter hela vägen från konstruktionsfasen till teknisk support.

De viktigaste kraven i denna sektor är hög produktivitet, även för små satsvolymer, och komponenter i hög kvalitet.

Produkterna måste testas och certifieras och därför måste alla system som används i tillverkningsprocessen vara exakta och upprepningsbara. Vidare måste efterföljande bearbetning undvikas för att öka produktiviteten.

De komponenter som produceras är anpassade och har olika mått och tjocklekar: produktionssystemens flexibilitet är därför en viktig förutsättning. Huvudprocessen består av att kapa av de yttre profilerna på elskåpens paneler.

 

heritage

KUNSKAP

Vi har kunskap om alla krav som måste uppfyllas i denna sektor.

LYHÖRDHET

Vi anpassar våra maskiner enligt dina faktiska behov.

flexibility Created with Sketch.

EFFEKTIVITET

Flera ingrepp kan utföras med en enda maskin.

Lösningar

Hitta din perfekta lösning

Våra kombinerade rätvinkliga stansnings-/klippningssystem används ofta för att tillverka komponenter för elskåp, eftersom de snabbar upp processen för kapning av råämnen avsevärt. Efterföljande bockning utförs med kantpressar eller bockningssystem som också är integrerade med kapningssystem i ett komplett arbetsflöde. Det här är de viktigaste teknikerna som används av tillverkare av elskåp.

Stansning, formning, gängning, märkning och laserkapning kan utföras med en enda maskin, med hjälp av ett av våra kombinerade stanslasersystem. Detta kan öka flexibiliteten och minska den inställningstid som krävs för att anpassa färdiga elskåp omedelbart före målning. Den flexibla tillverkningsmetoden med en kombinerad stanslaser möjliggör dessutom effektiv produktion av små satsvolymer.

Utformningen av elskåpspaneler är den bästa tillämpningen för våra panelbockningssystem. De är den bästa lösningen med avseende på komponenternas mått och tjocklek, arbetsvolym och satser.

Helautomatiserade produktionslinjer (som kallas PSBB) är tillgängliga för de höga produktionsvolymerna för elskåp. Användningen av PSBB-linjer garanterar hög produktivitet såväl som enastående flexibilitet.

Våra 3D-laserkapningsmaskiner kan användas för att anpassa monterade skåp före målning. Produktiviteten kan dessutom ökas med skyttlar eller andra automationslösningar.

Det stora urvalet av Prima Power-automationsmoduler kombinerar hög produktivitet med flexibilitet och kan integreras gradvis i takt med att produktionsbehoven växer.

Våra professionella tjänster kompletterar vår avancerade teknik och är nyckeln till förbättrad produktivitet och större vinster.

Alla våra system är utformade och utvecklade utifrån konceptet Green Means som förenar produktivitet och miljövänlighet.

Tillämpningsexempel

Bakom varje komponent står en Prima Power-maskin

  • alla elskåpspaneler.
  • anpassning av färdiga elskåp före målning

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Sök bland våra tekniker för att välja din maskin

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

Upptäck hur en Prima Power-maskin bidrog till framgångarna för ett företag i sektorn för elskåp