Prima Power i VVS-sektorn

Ta reda på vad vi gör inom VVS-sektorn

Snabb industrialisering, urbanisering och förbättring av levnadsstandarder har drivit utvecklingen av modern infrastruktur och fortsätter att öka i framtiden. Efterfrågan på utrustning för luftkonditionering innebär att försäljningen ökar över hela världen.

VVS-industrin kännetecknas av höga produktionsvolymer, även med små satsvolymer eller till och med enstaka delar. Den största utmaningen för denna sektor är att kombinera produktivitet och flexibilitet.

Efterfrågan ökar på grund av energibesparingsprogram inom byggsektorn och produktsortimentets mångfald.

De olika material som används (t.ex. galvaniserat stål, aluminium, rostfritt stål) kräver mycket flexibla system för att utföra bearbetningen.

I denna sektor är kvalitet också ett grundläggande krav. Produkterna måste testas och certifieras och därför måste alla system som ingår i tillverkningsprocessen vara exakta och upprepningsbara. Vidare måste efterföljande bearbetning undvikas för att öka produktiviteten.

De flesta projekten är kostnadskänsliga och därför spelar låga drifts-, underhålls- och arbetskostnader, såväl som minskning av materialavfall, en viktig roll i valet av system som ska användas.

NOGGRANNHET

Alla system som är inblandade i tillverkningsprocessen måste vara korrekta och upprepningsbara.

LYHÖRDHET

Vi anpassar våra maskiner enligt dina faktiska behov.

FLEXIBILITET

Vi står vid din sida genom utformningen av din produktion, oavsett vad den är.

Lösningar

Hitta din perfekta lösning

Vårt systemsortiment täcker de huvudsakliga processer som ingår i produktionen av VVS-system: kapning, stansning, formning, borrning, klippning, bockning och svetsning. En enda leverantör innebär bättre processintegrering, mer effektivt materialflöde, enklare användning av system samt bättre investeringar.

Våra system har utformats för flexibilitet och våra stansmaskiner kan använda ett stort antal olika verktyg. De omfattar inbyggda stansnings-/klippningssystem som ger dig möjlighet att bearbeta även mångskiftande delar med en enda maskin, kapningssystem med fiberlaser (fristående eller kombinerade med stansningssystem) som passar perfekt för tunna mått och mycket reflekterande material som är typiska för denna sektor.

Våra system är lämpliga för produktion av både stora och små satser, beroende på dina behov. Undvik överproduktion, minska antalet färdiga delar på lager och uppnå just-in-time-produktion.

Våra effektiva och mångsidiga kapslingsprogram möjliggör maximalt utnyttjande av stålplåt, snabb komponentseparation och kortare cykeltider.

Våra panelbockare är en utmärkt lösning för bearbetning av komponenter i VVS-produkter eftersom de uppfyller kraven för storlek, tjocklek, volym och satser.

Den höga kvaliteten på de komponenter som skapas med våra maskiner eliminerar efterföljande bearbetning, t.ex. gradning, och minskar även monteringstiderna.

I praktiken finns det i stort sett ingen begränsning av komplexiteten hos de komponenter du kan tillverka med våra maskiner.

Våra lasermaskiner kan skapa rör och profiler med hjälp av en roterande axel. Den söm som erhålls med vårt laserhuvud är tunn och exakt och styrningen av penetrationsdjupet är mycket exakt. Det ger dig möjlighet att erhålla robusta och vattentäta svetssömmar med enhetliga egenskaper, vilket innebär att du kan hydroformpressa med trycksatt olja och skapa kanaler för vattencirkulation i en värmeväxlare.

Alla våra system har minimala inställningstider och möjliggör obemannad produktion.

Vårt stora urval av automationsmoduler möjliggör mycket effektivt och flexibelt materialflöde och produktion utan behov av tillsyn. Dessa moduler kan dessutom läggas till senare när budget- och produktionsbehov ökar.

Våra system ger dig möjlighet att producera ansvarsfullt: fler komponenter till lägre kostnad, samtidigt som vi respekterar miljön med gröna metoder.

Våra tjänster är en integrerad del av produktutbudet eftersom de garanterar maximal tillgänglighet och utnyttjande av din produktionskapacitet och även möjliggör framtida utveckling.

Tillämpningsexempel

Bakom varje komponent står en Prima Power-maskin

  • sandwichpaneler
  • höljen
  • galler
  • kanaler
  • värmeväxlare

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Sök bland våra tekniker för att välja din maskin

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

Upptäck hur en Prima Power-maskin bidrog till framgångarna för ett företag i VVS-branschen