Prima Power för flyg- och energibranscherna

Ta reda på vad vi gör för flyg- och energibranscherna

De flesta tillverkarna av kommersiella motorer och deras leveranskedja över hela världen använder för närvarande våra maskiner för precisionstillverkningsprocesser.

Tillverkare uppdaterar allt oftare de traditionella manuella svets-, borrnings- och kapningsmetoderna genom att använda en laser för att svetsa, borra och kapa sina 3D-delar. Den globala marknaden för gasturbinmotorer för kommersiella flygplan förväntas växa vid en sammansatt årlig tillväxttakt på 5,52 % (2018–2022, källa: undersökning från Technavio).

Vi är väl medvetna om att den största utmaningen för denna sektor är kvalificering av dess processer. Maskiner som används för borrning, kapning och svetsning måste vara särskilt exakta, stabila och tillförlitliga och upprätthålla de certifierade parametrarna för att säkerställa hög kvalitet, samtidigt som slöseri och dyra omarbetningar undviks.

Och vi vet också att du behöver intensiv support från den som levererar maskinen till dig. Den måste garanteras av konsulter som har god kunskap om din verksamhet och mycket specialiserat tekniskt kunnande. 

Processtyrning är drivkraften vid tillverkning av komponenter för flygsektorn.

Dokumentationen som medföljer maskinen måste vara tydlig, korrekt och uttömmande. Utbildningen måste vara mycket anpassad för att ge din verksamhet möjlighet att få ut mesta möjliga av enskilda system.

Djupgående kunskap om denna dynamik innebär att Prima Power-maskiner används i många i olika tillämpningar i flygindustrin, framför allt för borrning av kylningshål på heta turbinmotordelar och för tillverkning av komplexa delar som kräver kapnings- och svetsningsprocesser.

Erfarenhet

Vi har varit verksamma inom flygindustrin sedan 1977.

Lyhördhet

Vi anpassar våra lösningar enligt dina faktiska behov.

flexibility Created with Sketch.

Noggrannhet

Våra maskiner möjliggör bearbetning som klarar även de strängaste testerna.

Lösningar

Hitta din perfekta lösning

Ta reda på hur våra system fungerar och hur vårt sortiment skiljer oss från alla andra.

Våra maskiner garanterar precision och upprepningsbarhet. De kan utrustas med ett eller flera numeriskt styrda roterande bord för att bearbeta cylinderformade delar för turbinen, även under inmatnings-/utmatningsfaserna under dold tid.

Våra maskiner kan mäta/hitta delar med hjälp av inbyggda givare (optiska och/eller kapacitiva). Detta ökar maskinens noggrannhet utan behov av dyr utrustning. Det ger dig dessutom möjlighet att kompensera för eventuella fel i formen på den del som bearbetas.

Våra experter är mycket specialiserade på detta område: de tillhandahåller mervärde och hjälper dig att maximera vinsten.

Våra kvalificerade tjänster kompletterar vår avancerade teknik och är nyckeln till förbättrad produktivitet och större vinster.

Alla våra system är utformade och utvecklade utifrån konceptet Green Means, vilket innebär att de är både produktiva och miljövänliga på samma gång.

Tillämpningsexempel

Bakom varje komponent står en Prima Power-maskin

  • motor- och turbinkomponenter
  • övergångskanaler
  • turbintryckkammare
  • förbränningskammare
  • rotor- och statorblad
  • chassin
  • strukturella flygplanskomponenter

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Sök bland våra tekniker för att välja din maskin