Prima Power i fordonssektorn

Ta reda på vad vi gör i fordonssektorn

Cirkulär ekonomi, bilindustrin innoverar mot nollutsläpp

Biltillverkare är angelägna om att ta en del av den enorma tillgängliga marknaden för elbilar och strävar efter stordriftsfördelar genom att bygga modulära, skalbara arkitekturer för elbilsplattformar.

I samband med att avfall som genereras av uttjänta fordon blir ett enormt problem söker biltillverkare sig längre än koldioxidneutrala fabriker för att ytterligare anamma koncept för cirkulär ekonomi och idéer om återanvändning och återvinning. Bilindustrin drivs lika mycket av dess åtagande om att utveckla hållbara fordon som av bestämmelser om miljövänlig verksamhet över hela världen och därför införlivar de principer om ”design and demontering” i allt tidigare stadier av fordonsutvecklingen, med målsättningen att minska efterföljande avfall. (Källa: Forbes 2021)

Fordonsindustrin har förändrats radikalt under de senaste årtiondena och våra maskiner har också utvecklats och förnyats i enlighet därmed. Vi har varit föregångare för många trender, t.ex. att tillhandahålla lösningar som är lämpliga för kapning av höghållfast, varmpräglat stål när användningen av dessa material fortfarande bara var i sin linda.

Inom fordonssektorn är de största utmaningarna för intensiv produktion den drastiska minskningen av cykeltider, maximal processtillförlitlighet och effektiv arbetsflödeshantering.

Hållbarhet, bränslebesparingar och säkerhet är nyckelkoncept i dagens fordonstillverkning. Användning av höghållfasta material pekar i denna riktning, eftersom de gör det möjligt att konstruera lätta men mycket robusta fordon med lägre bränsleförbrukning och utsläpp och större säkerhet för förare och passagerare.

I tillägg till detta används våra kombinerade stanslasermaskiner i denna sektor tack vare den höga noggrannheten hos en servoelektrisk stansenhet och laserns flexibilitet, med kapacitet för att bearbeta komponenter i alla former.

Fiberlasern kan vara mycket fördelaktig vid tillverkning av lågviktskomponenter, t.ex. aluminium.

Erfarenhet

Vi har betjänat fordonssektorn sedan 1979.

 

Lyhördhet

Vi anpassar våra maskiner enligt dina faktiska behov.

 

 

Innovation

Våra maskiner arbetar för att skapa högpresterande komponenter så som krävs av sektorn.

 

Lösningar

Hitta din perfekta lösning

Vår Rapido 3D-lasermaskin är en högpresterande lösning för intensiv bilproduktion:

  • hög dynamik och smarta styrningstekniker placerar den i främsta ledet med avseende på produktivitet
  • fiberlasrar med hög ljusstyrka har enastående prestanda på tjocklekar upp till 2,5 mm, vilket är typiskt för denna sektor
  • de bästa lösningarna för hantering av placeringsutrustning för delar och för inmatning/utmatning med specialutformade vändskivor
  • utformad för tillförlitlighet, vilket uppnås tack vare tio års nära samarbete med bilindustrin.

Vår Optimo passar perfekt för bearbetning av stora och mycket stora fordonskomponenter eftersom den har en ännu större arbetsvolym.

Kombinerade stanslasermaskiner medger maximal precision även för små satsvolymer. Alla processteg, t.ex. stansning, formning, märkning och laserkapning utförs med ett enda system.

Olika lösningar för automation av materialflöde kan väljas för att öka din produktivitet.

Våra tjänster omfattar alla steg i produktionscykeln och garanterar maximal produktivitet.

Alla våra system är utformade och utvecklade utifrån konceptet Green Means: de är både produktiva och miljövänliga på samma gång.

 

Tillämpningsexempel

Bakom varje komponent står en Prima Power-maskin

  • B-stolpar och A-stolpar
  • stötfångare
  • tunnlar
  • hydroformpressade komponenter
  • komplexa komponenter som kräver stansning, formning, gängning, märkning och laserkapning

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Sök bland våra tekniker för att välja din maskin

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

Upptäck hur en Prima Power-maskin bidrog till framgångarna för ett företag i bilbranschen