Villkor

Genom att gå in på och använda denna webbplats som tillhör Prima Industrie Group, vilket avser PRIMA INDUSTRIE S.p.A., single-member company och/eller något av dess dotterbolag, godkänner du följande villkor:

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Även om åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt tillhandahåller Prima Industrie denna information I BEFINTLIGT SKICK, och FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD GÄLLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Du är införstådd med att din användning av denna webbplats sker helt på egen risk, att du tar fullt ansvar för alla kostnader som är förknippade med användning av denna webbplats och att Prima Industrie inte ska hållas ansvarigt för direkta skador, oavsiktliga skador, följdskador eller indirekta skador av något slag som uppstår till följd av din åtkomst till eller användning av den information eller programvara som görs tillgänglig på denna webbplats.
Alla garantier och utfästelser på den här webbplatsen för produkter eller tjänster från Prima Industrie Group som du köper eller använder omfattas av de överenskomna villkoren i avtalet för den produkten eller tjänsten.
För webbplatser som inte är Prima Industrie och som det hänvisas till på vår webbplats eller där en hyperlänk visas lämnar Prima Industrie inga garantier avseende riktigheten eller tillförlitligheten hos informationen på dessa webbplatser och tar inte något ansvar för material som skapats eller publicerats av tredje part på dessa webbplatser. Dessutom garanterar Prima Industrie inte att denna webbplats eller dessa andra länkade webbplatser är fria från virus eller andra skadliga element.

Upphovsrätt

Upphovsrätten för denna webbplats tillhör Prima Industrie eller dess licensgivare. Med ensamrätt. Allt licensierat material hänvisar till licensgivaren som har gett Prima Industrie rätt att använda materialet. Den information och programvara som görs tillgänglig på denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras, modifieras, hämtas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiell användning utan föregående skriftligt godkännande från Prima Industrie. De får dock reproduceras, lagras och hämtas för användning av enskilda personer utan skriftligt godkännande från Prima Industrie. Denna information eller programvara får under inga omständigheter levereras till tredje part.

Varumärken och patent

Alla varumärken, varunamn och företagslogotyper som visas på webbplatsen tillhör Prima Industrie eller dess licensgivare, och får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Prima Industrie. Alla licensierade varumärken som publiceras på denna webbplats hänvisar till licensgivaren som har gett Prima Industrie rätt att använda varumärket. Åtkomst till denna webbplats ger inte användaren någon licens under några patent som ägs av eller licensieras till Prima Industrie.

Ändringar

Prima Industrie förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till den här webbplatsen när som helst.