Sivuston käyttöehdot

Tämän Prima Power -verkkosivuston (old.primapower.com) ja muiden PRIMA INDUSTRIE S.p.A., single-member company:n tai sen konserniyhtiöiden kuten Finn-Power Oy:n (jäljempänä yhdessä ”Prima Industrie”) ylläpitämien verkkosivustojen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt seuraavat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä:

Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus

Vaikka tämän verkkosivuston sisältämän tiedon oikeellisuus ja tarkkuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, Prima Power -verkkosivusto ja niiden sisältämät tiedot esitetään sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat” ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien takuut sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, soveltuvuudesta kaupankäynnin välineeksi tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät tätä verkkosivustoa ja siinä julkaistua materiaalia täysin omalla vastuullasi ja vastaat kaikista sivuston käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannuksista, ja että sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta, joka aiheutuu käyttäessäsi sivuston sisältämää tai sen kautta saavutettavaa tietoa tai ohjelmistoa.

Mikään tämän verkkosivuston sisältämä takuuehto ja kuvaus, joka koskee Prima Industrie S.p.A:n tai sen konserniyhtiön tuotetta tai palvelua, jonka ostat tai jota käytät, ei ole sitova, ellei sitä ole sisällytetty ja ellei siitä ole sovittu nimenomaisesti tällaisen tuotteen tai palvelun kirjallisessa sopimuksessa.

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää viittauksia tai hyperlinkkejä verkkosivustoihin, joiden ylläpitäjä ei kuulu Prima Industrie -konserniin. Prima Power -verkkosivuston ylläpitäjä ei anna mitään takuita tällaisten kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta tai luotettavuudesta eikä vastaa tällaisesta kolmannen osapuolen luomasta tai julkaisemasta aineistosta miltään osin. Prima Power -verkkosivuston ylläpitäjä ei myöskään takaa, että tämä verkkosivusto tai muut viitatut tai linkitetyt verkkosivustot eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia tekijöitä.

Tekijänoikeudet

Tämän verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja tekijänoikeudet kuuluvat Prima Industrielle tai niiden lisensoijille. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa myönnetä, pidätetään. Lisensoidun aineiston osalta viitataan lisenssinantajaan, joka on myöntänyt Prima Industrielle oikeuden käyttää kyseistä aineistoa. Sivuston kautta saatavia tietoja ja ohjelmistoja ei saa kopioida, jäljentää, siirtää, jakaa, tallentaa, muokata, ladata tai muutoin käyttää mihinkään kaupalliseen käyttöön ilman Prima Industrien etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tietoja tai ohjelmistoa ei saa missään olosuhteissa toimittaa kolmansille osapuolille.

Tavaramerkit ja patentit

Kaikki tällä verkkosivustolla esitetyt tavaramerkit, tuotenimet ja yrityslogot ovat Prima Industrien tai niiden lisensoijien omaisuutta, eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Prima Industrien etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Verkkosivustolla esitettyjen lisensoitujen tavaramerkkien osalta viitataan tavaramerkin haltijaan, joka on myöntänyt Prima Industrielle oikeuden käyttää kyseistä tavaramerkkiä. Tämän verkkosivuston käyttäminen tai pääsy verkkosivustolla esitettyyn aineistoon ei anna käyttäjälle mitään oikeutta tai lisenssiä mihinkään Prima Industrien hallinnoimaan tai lisensoimaan tavaramerkkiin tai patenttiin.

Muutokset

Prima Industrie pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tai lisäyksiä tämän verkkosivuston sisältöön, ulkoasuun ja saatavuuteen tai sen käyttöehtoihin.