Tietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetuksen 679/2016 (jäljempänä myös ”GDPR”) artiklan 13 ja lakiasetuksella 101/2018 muutettuna lain 196/2003 mukaisesti täsmennetään, että Prima Industrie S.p.A., single-member company (jäljempänä ”Yhtiö”) kerää ja käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä (jäljempänä myös ”Omistaja”) ja joka tästä syystä antaa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät tiedot.

Yhtiö ilmoittaa, että se käsittelee www.primapower.com -sivustolla (jäljempänä myös ”Sivusto”) kerättyjä henkilötietojasi yksinomaan tässä ilmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin.

Hyödyllisiä yhteystietoja

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Prima Industrie S.p.A., single-member company, jonka kotipaikka on Via Torino Pianezza 36, 10093 Collegno (TO), Italia.

Lisäksi Yhtiö on nimittänyt tietosuojavastaavan, joka vastaa henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen noudattamisen varmistamisesta ja keneen voi ottaa yhteyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä osoitteessa dpo@primaindustrie.com

Lisätietoja oikeuksistasi löytyy erillisestä osiosta ”Oikeutesi”.

Käsiteltävien henkilötietojen tyyppi ja käsittelyn tarkoitus

  1. Ota yhteyttä

Tässä osiossa Yhtiö kerää henkilö- ja yhteystietojasi, kuten sukunimi, yritys, yrityksen sähköposti ja maa, joiden avulla voimme vastata ”Ota yhteyttä” –lomakkeen kautta lähettämiisi pyyntöihin liittyen tuotteisiin, palveluihin, tarjouksiin ja Yhtiön myynti- ja palveluverkostoon.

  1. Palvelut

Tässä osiossa Yhtiö kerää henkilö- ja yhteystietojasi, kuten sukunimi, yritys, maa ja yrityksen sähköposti, jotka olet antanut yritykselle täyttämällä asianmukaisen lomakkeen. Kerätyillä tiedoilla Yhtiö pystyy toimittamaan pyytämäsi tiedot koskien tukea ja takuun laajennuksia, digitaalisia palveluita, ohjelmistotukisopimuksia, koneen optimointia, varaosia, työkaluja, koulutusta ja prosessien optimointia sekä siirtoja ja päivityksiä.

  1. Uutiskirje ja markkinointi

Tässä osiossa Yhtiö kerää henkilö- ja yhteystietojasi, kuten sukunimi, yritys, maa ja yrityksen sähköposti, jotka on toimitettu Yhtiölle Prima Power -uutiskirjeen tilaamiseksi pysyäksesi aina ajan tasalla Yhtiön tarjoamista palveluista ja tuotteista, vastaanottaaksesi uutiskirjeitä ja kaupallista viestintää sekä Yhtiön tuotteisiin ja palveluihin liittyvää mainontaa automatisoiduilla tai sähköisillä välineillä, mukaan lukien posti, sähköposti, puhelin ja muut tavat.

  1. Chat

Tässä osiossa Yhtiö kerää henkilö- ja yhteystietojasi, jotka toimitetaan Yhtiölle chat-palvelun kautta, jotta voidaan antaa tietoja Yhtiön tarjoamista palveluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen seuraaviin: tukipyynnöt, tietopyyntö Yhtiön markkinoimista tuotteista, tukisopimuksista ja takuun laajennuksista, digitaalisista palveluista, ohjelmistotukisopimuksista, varaosiin liittyvistä tiedoista, sekä koulutukseen ja prosessien optimointiin liittyvistä tiedoista.

  1. Tilaa ”Power Line” & “Nesti”

Tässä osiossa, Yhtiö kerää henkilö- ja yhteystietojasi, kuten sukunimi, yritys, maa ja yrityksen sähköposti, jotka annoit täytettyäsi asianmukaisen lomakkeen saadaksesi ajoittain Power Line- ja Nesti -lehtien digitaaliset versiot.

  1.  Lataa e-kirja

Tässä osiossa Yhtiö kerää henkilö- ja yhteystietojasi, kuten sukunimi, yritys, maa ja yrityksen sähköposti, jotka olet antanut yritykselle täyttämällä asianmukaisen lomakkeen. Kerätyillä tiedoilla voimme lähettää sinulle informatiivisen e-kirjan suoraan sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu edellä mainitun lomakkeen kautta.

  1. Meille töihin

Tässä osiossa, Yhtiö kerää henkilötietojasi, jotka sisältyvät ansioluetteloosi tai muihin asiakirjoihin, jotka olet lähettänyt avoimen hakemuksesi liitteenä. Kerättyjen tietojen avulla Yhtiön on mahdollista tehdä tutkimusta, henkilöstön valintaa ja arviointia.

 

Käsittelyn oikeusperusta, henkilötietojen toimittamisen luonne ja kieltäytymisen seuraukset

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta:

- edellisen kappaleen kohdissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 mainittuun tarkoitukseen on vapaa, erityinen, tietoinen ja yksiselitteinen suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a. mukaisesti.

- edellisen kappaleen kohdassa 7 mainitussa tarkoituksessa kyseessä on pyynnöstäsi tehtyjen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b. mukaisesti.

 

Henkilötietojesi luovuttaminen kohdissa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 mainittuihin tarkoituksiin ei ole koskaan pakollista, mutta henkilötietojen toimittamatta jättäminen tai virheellisten tietojen antaminen voi estää Yhtiötä tarjoamasta pyydettyä palvelua tai tuotetta tai se voi vähentää toimitettavan palvelun tai tuotteen laatua, tai se voi estää Yhtiötä arvioimasta hakemustasi.

Henkilötietojesi välittäminen ja jakaminen

Henkilötietojesi käsittelystä huolehtivat valtuutetun[1] rekisterinpitäjän sisäinen henkilöstö tehtäviensä ja taitojensa perusteella, sekä rekisterinpitäjän konsultit ja yhteistyökumppanit tai luotettavat tietojenkäsittely yritykset, jotka on nimitetty GDPR:n artiklan 28 mukaisesti.

Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti, ja se on saatavilla pyydettäessa lähettämällä viesti yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen dpo@primaindustrie.com .

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi erityisten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja ei luovuteta millään tavalla.

Henkilötietojesi säilytysaika

Yhtiö säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tässä henkilötietojen käsittelyä koskevassa tiedonannossa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Erityisesti henkilöstövalintatarkoituksiin käsiteltyjä henkilötietojasi säilytetään enintään 6 kuukautta tiedonkeruupäivästä.

Markkinointitarkoituksiin käsiteltäviä henkilötietojasi säilytetään siihen asti, kunnes peruutat aiemmin annetun suostumuksen ja joka tapauksessa viimeistään kahden vuoden kuluttua rekisteröinnin päivämäärästä

Kun ilmoitettu henkilötietojen säilytysaika on kulunut umpeen, ne poistetaan tai tallennetaan muodossa, joka estää rekisteröityjen tunnistamisen, kuitenkaan rajoittamatta laissa tai muissa sovellettavissa sääntelylähteissä asetettuja ehtoja.

Oikeutesi

Käsiteltyjen henkilötietojen osalta Yhtiö takaa sinulle mahdollisuuden:

• saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja niiden kopioon ymmärrettävässä muodossa;

• saada henkilötietojesi päivitykset, korjaukset tai integroinnit;

• pyytää henkilötietojesi peruuttamista henkilötietojen suojaa koskevilla säännöillä vahvistettujen ehtojen mukaisesti tai pyytää niiden anonymisointia;

• kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely kokonaan tai osittain oikeutetuista syistä

• rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on rikkomus, oikaisupyyntö tai kielto;

• pyytää suostumuksen tai sopimuksen perusteella saatujen sähköisesti käsiteltyjen henkilötietojen siirrettävyyttä;

• tarvittaessa peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn.

Asianomainen osapuoli voi lähettää pyyntönsä maksutta Yhtiölle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: dpo@primaindustrie.com .

Joka tapauksessa, Yhtiö antaa sinulle vastauksen, kirjallisesti tai sähköisessä muodossa, kuukauden kuluessa pyynnöstäsi.

Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamista.

Ilmoitamme myös, että sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen suojan takaajaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa yleensä asut tai työskentelet, tai paikkaan, jossa väitetty rikkomus tapahtui.

 

[1] Näissä tiedoissa termi ”Valtuutettu” tarkoittaa ”henkilöä, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai johtajan alaisuudessa”, kuten GDPR:n artiklassa 4, numeroissa 10 ja 29, säädetään.