PRIMA POWER ENERGIA-ALALLA

Lue lisää toiminnastamme energia-alalla.

Analyytikoiden ennusteiden mukaan sähkön kysyntä kasvaa merkittävästi suoran sähköistyksen ja ekologisen vedyn käytön lisääntymisen myötä. Samassa yhteydessä uusiutuvan energian käyttö kasvaa voimakkaasti ja kattaa puolet sähköntuotannosta vuoteen 2035 mennessä. Fossiiliset polttoaineet säilyttävät merkittävän asemansa energiamarkkinoilla vuoteen 2050 saakka etenkin kemikaali- ja ilmailualan kasvun seurauksena. (Lähde: McKinsey, Global Energy Perspective 2021)

Me ymmärrämme, että suurimmat haasteet tällä alalla liittyvät prosessien laatuvaatimuksiin. Poraukseen, leikkaukseen ja hitsaukseen käytettävien koneiden on oltava ehdottoman tarkkoja, vakaita ja luotettavia, jotta niille hyväksyttyjä parametreja noudatetaan. Näin työn laatu ei kärsi ja vältytään jätteeltä ja kalliilta korjauksilta.

Tiedämme senkin, että sinä tarvitset toimivia tukipalveluita koneiden toimittajilta. Tämä taas edellyttää ehdottoman päteviä konsultteja, jotka tuntevat tilanteesi ja pystyvät tarjoamaan erittäin täsmällistä teknistä huippuosaamista. 

Prosessinohjaus on kaiken keskiössä, kun valmistetaan komponentteja energiateollisuuteen.

Koneen mukana toimitettavien asiakirjojen on oltava selkeitä, täsmällisiä ja kattavia. Koulutus on räätälöitävä erikseen yrityksen tarpeisiin, jotta yksittäisistä järjestelmistä saadaan kaikki irti.

Prima Power tuntee tämän kokonaisuuden kuin omat taskunsa, joten yrityksen koneita käytetäänkin laajalti ilmailu- ja avaruusteollisuudessa eri käyttötarkoituksiin, kuten jäähdytysaukkojen poraamiseen kuumiin turbiinimoottorien osiin (niin ilmailu-, avaruus- kuin energiateollisuudessakin) ja monimutkaisten leikkausta ja hitsausta vaativien kappaleiden valmistukseen.

Kokemus

Olemme toimineet energia-alalla vuodesta 1977 lähtien.

Kyky kuunnella

Me räätälöimme koneemme vastaamaan todellisia tarpeita.​

flexibility Created with Sketch.

Tarkkuus

Koneemme sopivat työstöön, joka läpäisee tiukimmatkin testit.

Ratkaisut

Löydä ihanteellinen ratkaisu

Lue lisää järjestelmiemme toiminnasta ja siitä, miten tarjontamme erottaa meidät muista valmistajista.

Laserdyne-järjestelmämme, kuten myös Laser Next -tuoteperheemme, takaavat äärimmäisen tarkkuuden ja toistettavuuden. Niihin voi lisätä yhden tai useamman numero-ohjatun kääntöpöydän turbiinin sylinterimäisten osien työstöä varten jopa lastaus-/purkuvaiheiden taustalla.

Järjestelmämme pystyvät mittaamaan ja löytämään kappaleita integroitujen (optisten ja/tai kapasitiivisten) anturien avulla. Näin järjestelmän tarkkuus paranee ilman kalliita laitteistoja. Samalla komponenttien muotovirheitä pystytään kompensoimaan.

Laserporausjärjestelmiimme kuuluvan ainutlaatuisen FlowComp™-prosessinohjausratkaisun avulla pystyt tuottamaan kappaleiden vaatiman ilmavirran ja samalla täyttämään tiukimmatkin raja-arvot. FlowComp™ huolehtii automaattisesta kompensoinnista ja säätää porattujen aukkojen kokoa tietyn koneeseen integroidun ilmavirran testipenkin mittausten mukaisesti. Sekä numero-ohjaus että CL50K-laser on kehitetty ja valmistettu Prima Industrien tiloissa – aivan kuten itse konekin. Niiden avulla korjaus hoituu automaattisesti ilman käyttäjän toimia.

Asiantuntijamme ovat erikoistuneet juuri tähän: he tarjoavat lisäarvoa ja auttavat sinua nostamaan tuottavuutesi äärimmilleen.

Asiantuntevat palvelumme täydentävät edistyksellistä tekniikkaamme ja ovat avain parempaan tuottavuuteen ja suurempiin voittoihin.

Kaikki järjestelmämme on suunniteltu ja kehitetty Green Means
-konseptin mukaisesti, eli niissä yhdistyvät tuottavuus ja ympäristöystävällisyys.

Esimerkkejä käyttökohteista

Jokaisen komponentin taustalla on Prima Power -kone

  • Moottorin ja turbiinin komponentit
  • Siirtoputkistot
  • turbiinien syöttökammiot
  • Polttokammiot
  • Roottorin ja staattorin siivet
  • Kori
  • Ilma-aluksien rakenneosat

Haluatko tarkempaa tietoa? Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian

Selaa teknologioitamme ja valitse koneesi

MENESTYSTARINOITA

Lue lisää Prima Powerin teknologian vaikutuksista energia-alalla toimivan yrityksen menestykseen.