Green Means

Sortiment produktů Prima Power má dlouhou tradici neustálého vývoje, flexibility a ekonomiky provozu díky všestrannosti, vysoké úrovni automatizace a nízkým nákladům na energii a údržbu. Zahrnutí ekologických aspektů mezi kritéria při vývoji produktů bylo vždy charakteristickým rysem společnosti Prima Power.

Pod heslem Green Means® se to projevuje v technologiích a know-how, které splňují požadavky na produktivitu i udržitelnější výrobu.
Tato koncepce vám nabízí výrobky, které jsou udržitelné a zároveň zajišťují efektivitu a produktivitu výroby. Znamená to větší všestrannost, nižší spotřebu energie a méně údržby. Snadné programování a vynikající přesnost navíc eliminují produkci odpadu. Jednoduše vyrobíte lepší plechové komponenty za nižší cenu.

Co znamená Green Means?

  • Výhru pro vás i pro udržitelný rozvoj.
  • Udržitelnost zvyšuje efektivitu a produktivitu výroby.
  • Vaši zákazníci, zaměstnanci i komunita, ve které působíte, to vyžadují stále více.
  • Udržitelnost a společenská odpovědnost jsou charakteristickými znaky moderní společnosti a přispívají ke konkurenceschopnosti.
  • Rozdíl mezi nejlepšími a ostatními.
  • Vyrobíte lepší plechové komponenty za nižší cenu.

Environmentální, sociální a správní aspekty (ESG)

Naši zákazníci po celém světě používají naše řešení k výrobě udržitelných výrobků.

Pozitivní dopad na naše zákazníky, zaměstnance, širší komunitu a životní prostředí byl pro Prima Power vždy důležitým cílem. Naším cílem je poskytovat vysoce účinné a kvalitní stroje a technologie, které chrání planetu a zajišťují našim zákazníkům skutečnou konkurenční výhodu v jejich podnikání.

Jsme přesvědčeni, že rozdíl je v lidech a ti jsou pro naši budoucnost zásadní. Zvláštní pozornost věnujeme rozmanitosti, která je pro mezinárodní skupinu, jako je ta naše, cenným přínosem. Zásadní je růst a udržení talentů, sdílení znalostí, podpora pozitivního pracovního prostředí, naslouchání všem nápadům a návrhům a podpora neustálého rozvoje našich lidí.