Maailmanlaajuisesta pandemiatilanteesta ja sen tuomista epävarmuuksista huolimatta kurikkalainen Relicomp Oy on tehnyt viime aikoina rohkeita päätöksiä panostaa vahvasti konekantaansa. Pari vuotta sitten yritys hankki kokoluokassaan Suomen suurimman prässin. Tänä vuonna Relicomp investoi uuteen Prima Powerin Combi Genius -yhdistelmäkoneeseen 4kW:n kuituresonaattorilla.

Yhdistelmäkoneella korvattiin vanhat F6-levytyökeskus sekä LPe5-kombikone. Uuden koneen 1500 x 3000 mm:n levykoko on suurempi kuin vanhalla LPe5-yhdistelmäkoneella, mikä mahdollistaa isompien osien valmistamisen ja tuo pienemmillä kappaleilla enemmän joustavuutta nestaamiseen, hyötysuhde saadaan paremmaksi ja levynvaihtoja on vähemmän. Uudessa koneessa on kaikki tarvittavat ominaisuudet kuten kierteitys, muovaus, lävistys ja laserleikkaus. Uuden koneen etuja ovat myös sen sähköservoteknologian mukanaan tuoma tarkkuus, hiljaisuus sekä säästöt käyttö- ja elinkaarikustannuksissa. Investoinnin avulla Relicomp voi vahvistaa laatua ja parantaa lopputuotteiden tasalaatuisuutta entisestään.

Uusi kone varustettiin LSR-robottiautomaatiolla, joka lastaa levyt ja pinoaa valmiit kappaleet purkupaikoille automaattisesti. Relicompin LSR-robotti on poikkeuksellisesti kaksipaikkainen eli sekä lastaus- että purkupaikkoja on molempia kaksi. Tämä tuo joustavuutta mm. levynvaihtoiin ja mahdollistaa pidempikestoisen miehittämättömän ajon.

Investointia harkittiin pitkään, mutta sen toteutuksessa otettiin kaikki asiat huomioon. "Uskon, että lopputulos on paras mahdollinen asiakkaan tulevaisuuden tarpeisiin. Alihankinnassa on vaikea ennustaa asiakkaiden tarpeita tulevaisuudessa ja siksi kombikone on loistava vaihtoehto. Se sopii kaikenlaisille kappaleille ja kaiken kokoisille sarjoille, ja on kaikissa tapauksissa riittävän kustannustehokas. Kombikone on koneistamme ehkä joustavin ja siksi se sopii erinomaisesti alihankintayrityksen päätuotantokoneeksi," kertoo kaupan vastuumyyjä Mikko Fiskaali Prima Powerilta.

Combi Genius at Relicomp

INVESTOINNEILLA KILPAILUKYKYÄ - YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ UNOHTAMATTA

Vaikka kysyntä sakkasi keväällä, on tilanne alkanut selvästi piristyä. Yritysten toiminnassa on näkynyt myös tahto kotiuttaa tuotantoa Suomeen. Odotettavissa on, että kysyntä kasvaa voimakkaasti, kun tilanne tasaantuu ja yhteydet maailmalla avautuvat.

”Olemme investoineet vuosittain ainakin miljoonan uusiin laitteisiin ja ratkaisuihin, ja aiomme pitää rohkean investointilinjan vastaisuudessakin”, kertoo Relicompin toimitusjohtaja Marko Jyllilä. "Kun vertaa kone- ja laiteinvestointejamme kilpailijoihin, niin kokoluokkaamme nähden investoimme todella paljon. Jokainen investointi on panostus laatuun ja entistäkin monipuolisempaan palveluun," hän kuvailee yrityksen investointilinjasta.

Jyllilä näkee, että investoiminen juuri nyt on kannattavaa, jotta koneisto on täydessä kunnossa tilanteen piristyessä ja nykyisten ja uusien asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata. Myös Prima Powerin myyntijohtaja Mikko Fiskaalin mielestä on tärkeää jatkaa investoimista:

"Miestyövuoden hinta on korkea kaikissa läntisissä teollisuusmaissa, joihin Suomikin kuuluu. Uudet teknologiset ratkaisut yhdistettynä korkeaan automaatioasteeseen tuovat kilpailukykyä yrityksille, ja siten voidaan uskottavasti kilpailla ohutlevyalihankinnassa myös ulkomaisia kilpailijoita vastaan. Tällaisen investoinnin avulla yrityksen laatutaso ja tehokkuus paranevat merkittävästi, ja pystytään tarjoamaan yhä suurempia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia alihankintana asiakkaille," toteaa Mikko Fiskaali ja jatkaa: ”Uudet teknologiset ratkaisut yhdistettynä korkeaan automaatioasteeseen tuovat kilpailukykyä yrityksille.”

"Prima Powerin tuotekehityksen keskiössä ovat jo vuosia olleet ratkaisut, jotka hyödyttävät niin ympäristöä kuin yritystäkin. Investointi uuteen teknologiaan on siis samalla investointi ympäristöön, mikä auttaa yrityksiä saamaan hankinnoilleen myös paremmin rahoitusta. Sähköservotoimiset koneet, jollainen myös Relicompin uusi yhdistelmäkone on, korvaavat nyt vanhoja, hydraulisia laitteita markkinoilla vauhdilla. Uudet koneet ovat äärimmäisen helppokäyttöisiä ja ergonomiaan on panostettu. Nopeuden ja tehokkuuden lisäksi koneet ovat myös huomattavasti hiljaisempia, mikä osaltaan parantaa koneenkäyttäjien työoloja," toteaa Fiskaali uuden ja vanhan koneen eroista.

KANSAINVÄLISTÄ JA PAIKALLISTA

Prima Power myy laitteitaan noin 80 maahan ympäri maailman. Tällä hetkellä Suomen osuus on noin 5 % Prima Powerin globaalista työstökonemyynnistä. Suuri osa kotimaisista asiakkaista toimii eteläisessä Suomessa, mutta asiakkaita löytyy myös omasta maakunnasta.

"Olemme tehneet yhteistyötä Relicompin kanssa jo pitkään ja asiakkaan tarve oli hyvin tiedossa. Olikin hienoa tarjota heille ratkaisu, jonka tiesimme vastaavan tarpeeseen ja onneksemme yrityksessä päädyttiin investoimaan Prima Powerin teknologiaan," summaa Fiskaali. ”Uskomme, että takaisinmaksu tässä investoinnissa on nopein Prima Powerin koneella”, toteaa Jyllilä.

Myös Relicomp toimii globaalisti, mutta konehankinnoissa kotimaisuus on valttia. 

“Kaikki, mitä pystytään ostamaan kotimaan markkinoilta, ostetaan. Varsinkin tässä maailmantilanteessa on tärkeää investoida Suomeen. Omalla kielellä toimiminen on merkittävä etu tilanteissa, joissa henkilökuntaa koulutetaan, kone vaatii huoltoa tai tarvitsemme jotain tietoa nopeasti. Asiointi omalla kielellä alentaa huomattavasti työntekijöiden kynnystä ottaa omatoimisesti ja nopeasti yhteyttä huoltoon tai muihin asiantuntijoihin Prima Powerilla ja koneiden käyttöaste pysyy korkeana," kertoo Jyllilä..

Uskomme, että takaisinmaksu näissä investoinneissa on nopein Prima Powerin koneilla.

Marko Jyllilä
Toimitusjohtaja

Etsitkö vastaavaa ratkaisua yrityksellesi? Löydä se täältä