UUSIA MAHDOLLISUUKSIA INTEGROIDULLA JA JOUSTAVALLA LPBB-JÄRJESTELMÄLLÄ

Vuonna 2022 Chicagolainen CGI Manufacturing Holdings uudelleenbrändäsi itsensä nimellä Cadrex Manufacturing Solutions. Muutosprosessinsa myötä yritys hyödyntää nyt Teollisuus 4.0 -teknologioita suurien ja keskisuurien tuotantomäärien järjestelmäratkaisuissaan. Se on tehnyt yritysostoja ja teknologiainvestointeja sekä koonnut tiimiin huippuosaavia ammattilaisia palvellakseen kattavasti eri teollisuudenaloja. Cadrexilla on 1,5 miljoonaa neliömetriä tuotantotilaa 20:ssä eri toimipisteessä ympäri Yhdysvaltoja ja Meksikoa, mikä tekee siitä yhden suurimmista koneratkaisujen tarjoajista Pohjois-Amerikassa.

Cadrexin tiloissa Wisconsinin Dresserissä valmistetaan ja kootaan mittatilauksena ohutlevy- ja ruiskuvalutuotteita. Yritys valmistaa esimerkiksi pilvi-infrastruktuuriin, tietoliikenneverkkoihin, tietokoneisiin, tallennustilaan, kuituoptiikkaan, 5G:hen sekä uusiutuvaan energiaan liittyviä tuotteita. Myynnin kasvaessa yritys alkoi etsiä joustavaa laserleikkaus- ja taivutusjärjestelmää vuonna 2019.

Etsintä johti Prima Powerin Illinoisin Arlington Heightsissa sijaitseviin näyttelytiloihin. ”Päädyimme Prima Powerin integroituun LPBB-järjestelmään, johon sisältyy lävistys-/laseryhdistelmäkone Combi Genius, lastaus- ja pinontarobotti, Combo Tower -varasto sekä automaattinen EBe-taivutusautomaatti”, kertoo Cadrexin automaatiopäällikkö Ed Moryn. ”Tarkastelimme järjestelmän eri ominaisuuksia sekä rakennuksemme tilarajoitteita. Keskustelimme myös Prima Powerin Teollisuus 4.0 -valmiudesta. Päädyimme siihen lopputulokseen, että he ovat meille hyvä kumppani, jonka kanssa siirtyä eteenpäin.”

ENEMMÄN TUOTTAVUUTTA PROSESSEJA INTEGROIMALLA

Cadrex hankki LPBB-järjestelmän vuonna 2019, mutta koronapandemian alku viivästytti sen toimitusta. EBe-taivutusautomaatti asennettiin yritykselle vuonna 2019 ja Combi Genius sekä valmistussolun muut komponentit vuonna 2020.

Kompakti LPBB-valmistusjärjestelmä käsittelee aihiolevyt valmiiksi taivutetuiksi, huippulaadukkaiksi komponenteiksi täysin automaattisesti. Järjestelmässä yhdistyvät lävistys, laserleikkaus, taivutus ja älykäs kappaleiden käsittely. Prima Powerin automaattinen EBe-taivutusautomaatti hyödyntää sähköservoteknologiaa nopeampien tuotantoaikojen sekä pienempien energia- ja huoltokustannuksien saavuttamiseksi. Combi Genius tehostaa ohutlevytuotantoprosessia merkittävästi yhdistämällä erilaisia teknologioita, kuten sähköservo- ja kuitulaserteknologioita, jotta komponentteja voidaan työstää vaihtamatta asetuksia. Järjestelmä on nopeampi ja tarkempi, eikä sitä käytettäessä ole tarvetta määritellä asetuksia useita kertoja, mikä lyhentää tuotantoaikoja.

EBe-taivutusautomaatti on ollut erittäin tehokas ja tuottava ratkaisu”, kertoo Cadrexin tekninen johtaja Steve Riemenschneider. ”Me valmistamme esimerkiksi infrastruktuurikappaleita, joiden reunat on taivutettu kaksinkertaisiksi ja joissa on taitoksia niin ylöspäin kuin alaspäinkin sekä suuria taivutuksia, jotka voivat olla jopa yli 2 metriä pitkiä. Taivutusautomaatti korvaa kolme särmäyspuristinta ja kuusi käyttäjää”, Riemenschneider jatkaa. 

”Kuuden uuden särmäyspuristimen käyttäjän palkkaaminen olisi ollut erittäin haasteellista tämänhetkisen markkinatilanteen vuoksi. EBe poimii levyn Combi Geniukselta, taivuttaa sen ja lopuksi pinoaa sen kokoonpanoa varten. Tuottavuutemme on kasvanut huomattavasti. EBe-taivutusautomaatti on myös karsinut suuren osan manuaalisilla särmäyspuristimilla tapahtuneista inhimillisistä virheistä.”

Riemenschneider kertoo, että Cadrex voi käyttää Combi Geniuksella samaa työkalurevolverin vakiokalustusta, jota se käyttää myös muilla levytyökeskuksillaan. ”Kone tuottaa 300 kappaletta tunnissa ja toimii automaattisesti. Combo Toweriin ja Combi Geniukseen yhdistetyn lastaus- ja pinontarobotin ansiosta olemme kasvattaneet tuottavuuttamme 300 %:lla verrattuna aikaisempiin menetelmiimme. Taivutusautomaatti taas on kasvattanut tuottavuutta arviolta jopa 500–600 %:lla.”

KANNATTAVUUTTA PRIMA POWERIN LPBB:N JA COMBO TOWERIN AVULLA

Combi Genius toimii numeerisesti ohjatuilla sähköservokäyttöisillä akseleilla, mikä mahdollistaa nopean toiminnan, vähäisen huoltotarpeen ja erinomaisen energiatehokkuuden. Suuren työkalukapasiteetin lisäksi sen laaja työkaluvalikoima tukee helppoja ja nopeita asetuksien määrityksiä ja muutoksia. Combi Genius yhdistää lävistyksen edistyneeseen kuitulaserleikkaukseen ja lisää näin tuottavuutta sekä takaa nopeuden ja korkean laadun.

Combo Tower tukee joustavan valmistussolun automatisoitua toimintaa toimimalla materiaali- ja välivarastona lävistetyille ja laserleikatuille kappaleille. Combo Tower -varastossa voi olla yksi tai kaksi hyllylohkoa, jotka voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeisiin.

LPBB on ollut erittäin kannattava hankinta”, kertoo Riemenschneider. ”Saimme yhden järjestelmän lisäyksellä 5–6 kertaa enemmän kapasiteettia verrattuna tavalliseen särmäyspuristimeen. Järjestelmä ei myöskään vaatinut uutta käyttäjää.

”LPBB:n avulla voimme myydä enemmän kappaleita ja pysyä aikataulussa. Särmäyspuristimella pystymme valmistamaan 12 kappaletta tunnissa. Taivutusautomaatilla samassa ajassa saa valmistettua 68 kappaletta”, Riemenschneider jatkaa.

”Prima Powerin LPBB-järjestelmä on haastanut meitä pohtimaan, miten meidän tulee lähestyä tuotantoratkaisujamme tulevaisuudessa”, Moryn toteaa. ”Tiedostamme nyt, kuinka paljon toimintamme on kehittynyt konekantamme päivityksen myötä. Tämä tulee tehostamaan ajatusprosessiamme huomattavasti, kun tulevaisuudessa tarkastelemme seuraavan sukupolven laitteiden tarjoamia mahdollisuuksia.”

EBe-taivutusautomaatti on myös karsinut suuren osan manuaalisilla särmäyspuristimilla tapahtuneista inhimillisistä virheistä.

Steve Riemenschneider
Tekninen johtaja

Etsitkö vastaavaa ratkaisua yrityksellesi? Löydä se täältä