Informacja nt. przetwarzania danych

Niniejszy dokument ma na celu udzielenie informacji osobom wchodzącym na strony internetowe old.primapower.com na temat fundamentalnych zasad przetwarzania danych.

Przydatne kontakty

Firmą przetwarzającą dane jest Prima Industrie S.p.A., która w obliczu obowiązującego prawa rozpatrywana jest jako ich Kontroler. W związku z tym jest odpowiedzialna za zagwarantowanie zastosowania niezbędnych środków organizacyjnych i technicznych, odpowiednich do ochrony danych osobowych. Siedziba firmy: Via Antonelli 32-10093 Collegno (To) – Włochy (Tel +39 011 41031).

Ponadto firma wyznaczyła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za zagwarantowanie przestrzegania przepisów w celu ochrony prywatności użytkownika, z którymi można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych, pod następujący adres (dpo.primapower@primapower.com). Dalsze informacje na temat twoich praw można znaleźć w rozdziale “Twoje prawa”.

Rodzaj gromadzonych danych

Wśród Twoich danych osobowych gromadzonych przez Spółkę, w sposób niezależny lub przez osoby trzecie, znajdują się: dane osobowe, dane fiskalne i ekonomiczne, adresy telefoniczne, telefaksowe i e-mailowe, dane rachunku bankowego, dane dotyczące struktury i organizacji firmy, dane dotyczące właściwego wywiązywania się z zobowiązań, danych statystycznych dotyczących sprzedaży, innych danych przedsiębiorstwa niezbędnych do wypełnienia zobowiązań związanych z obecnymi i przyszłymi umowami i / lub zapewnionych przez prawo, jednak do celów statystycznych, handlowych, marketingowych, promocyjnych i ochrony kredytowej .

Przedmiotem przetwarzania są również informacje związane z osobistym doświadczeniem zawodowym np. Curriculum Vitae

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone, konsultowane i przetwarzane w następujących celach:

2.1 – Podstawowe cele

Wypełnianie zobowiązań wynikających z umów dostawy towarów i / lub usług między stronami, zarówno w formie kontraktowej, jak i przed zawarciem umowy, w szczególności w odniesieniu do ich wykonania i uiszczenia  należnych opłat. Wypełnianie obowiązków wynikających z rozporządzenia wspólnotowego i przepisów ustawowych i wykonawczych w szczególności w zakresie rachunkowości, podatków, bezpieczeństwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Spełnienie procedur przyjętych w celu certyfikacji ISO 9001: 2000 między nimi w celu okresowego pomiaru stopnia zadowolenia klienta. Zapewnienie prawa również stronom trzecim w procesach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych.

2.2 – Wybór personelu

Przeprowadzać badania, selekcje i ocenę personelu.

Przetwarzanie Twoich danych w celach określonych powyżej nie wymaga Twojej zgody. Więcej informacji na temat Twoich praw i sposobu korzystania z nich można uzyskać w sekcji “Twoje prawa”.

Ponadto firma, korzystając wyłącznie z bezpłatnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody, może wykorzystywać Twoje dane do:

2.3 – Cele marketingowe

Wysyłanie komunikatów na potrzeby monitorowania relacji z klientami.

Planowanie i wykonanie operacyjne działań marketingowych.

Informowanie o działaniach komercyjnych i promocyjnych, także w odniesieniu do towarów / usług, które różnią się od zdefiniowanych w dostawie.

W takim przypadku, gdy taki cel zostanie przewidziany, będzie wymagana Twoja konkretna zgoda.

2.4 – Cel profilowania

Przypisywanie probabilistycznej wartości członkostwa, w celu podania odpowiedniej treści i kompozycji, co ogólnie służy do celów związanych z optymalizacją treści i / lub reklamy.

Analizowanie nawigacji na stronie internetowej, aby poznać Twoje preferencje i / lub upodobania.

W tym przypadku, gdy ten cel zostanie przewidziany, będzie wymagana Twoja konkretna zgoda.

Więcej informacji na ten temat do odnalezienia w sekcji “Cookie”.

Komunikacja i dostęp do twoich danych osobowych

Firma – bez pytania o zgodę – może przekazać twoje dane osobowe do kategorii podmiotów lepiej wskazanych w dalszej części, na przykład: Firmy Grupy, ze względu na ich odpowiednie umiejętności zawodowe wobec osób fizycznych i / lub prawnych, podmiotów publicznych i prywatnych, urzędów podatkowych, służb porządkowych i bezpieczeństwa publicznego, instytucji bankowych, firm wyspecjalizowanych w zarządzaniu płatnościami, firm prawniczych i doradztwa podatkowego, organów publicznych lub administracyjnych w zakresie spełniania wymogów prawnych, finansowania i firm transportowych.

Te same dane mogą zostać przekazane pracownikom i / lub współpracownikom w związku z realizowanymi przez nich obowiązkami oraz odpowiedzialnością, a także konsultantom i współpracownikom jako zewnętrznym menedżerom, od których będziemy żądać traktowania zgodnie z przepisami krajowymi oraz europejskimi przepisami dotyczących prywatności.

Okres przechowywania danych dla danych osobowych

Firma zachowa Twoje dane osobowe do momentu zawarcia umowy, a następnie na okres 10 lat (okres, po przekroczeniu którego zostaną określone prawa wynikające z umowy), z wyjątkiem danych z punktu 2.2, ponieważ w przypadku takiego przetwarzania Firma usunie Twoje dane zebrane podczas rejestracji po 24 miesiącach od Twojego ostatniego dostępu do systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych aspektów dotyczących anulowania, skontaktuj się z firmą.

Twoje prawa

W odniesieniu do przetwarzanych danych, Spółka gwarantuje możliwość:

  • uzyskania w zrozumiałej formie potwierdzenie istnienia danych osobowych dotyczących Ciebie i ich kopii;• uzyskania aktualizacji, korekty lub integracji danych;
  • zażądanie usunięcia danych w zakresie dozwolonym przez prawo lub zażądać zmiany ich typu na dane anonimowe;
  • wniesienie sprzeciwu, w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn, do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika;
  • ograniczenie przetwarzania, w przypadku naruszenia, wystąpienie z prośbą o sprostowanie lub sprzeciw;
  • wnioskowanie o możliwość przenoszenia danych przetwarzanych elektronicznie, przekazanych na podstawie zgody lub umowy;
  • wycofanie zgody na przetwarzanie swoich danych, jeśli jest to przewidziane.

W tym celu firma zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych (DPO), do którego zainteresowana strona może przesłać swoje wnioski za darmo, wysyłając wiadomość e-mail do następującego kontaktu: dpo.primapower@primapower.com

Informujemy, że Firma zobowiązuje się odpowiedzieć na Twoje zapytania w ciągu jednego miesiąca, z wyjątkiem szczególnych złożonych przypadków, gdzie może to potrwać do 3 miesięcy. W każdym przypadku firma wyjaśni powód oczekiwania w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku. Odpowiedź na Twoje zapytanie zostanie przekazana na piśmie lub w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy użytkownik zażąda korekty, anulowania i ograniczenia operowania danymi Spółka zobowiązuje się do przekazania wyników żądań użytkownika każdemu z odbiorców danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku. Nadmienia się, że wycofanie zgody nie ma wpływu na wcześniejsze operacje dokonane w oparciu o udzieloną zgodę przed odwołaniem.

Spółka nadmienia, że ewentualny wkład może zostać zażądany, jeżeli jego wnioski są ewidentnie bezzasadne, nadmierne lub powtarzalne, w związku z tym Spółka posiada rejestr umożliwiający śledzenie wniosków o interwencję.

Polityka Cookies

Zgodnie z art.13 dekretu ustawodawczego n. 196/2003, Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych, rozporządzenia UE 679/2016 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia 229/2014 Gwaranta Ochrony Danych Osobowych niniejsza “Polityka dotycząca plików cookie” ma na celu dostarczenie informacji o rodzajach, celach i metodach używania / zarządzania plikami cookie wymaganymi przez tę witrynę.

Charakterystyka i cele Plików Cookies

Pliki cookie to małe ciągi tekstu wysyłane przez witrynę do urządzenia użytkownika w celu optymalizacji nawigacji i oferowanych usług, w celu poprawy funkcjonalności i korzystania z witryny. Pliki cookie służą do zarządzania uwierzytelnianiem, monitorowaniem sesji i zapisywaniem preferencji użytkownika.

Pliki cookie mogą zapisać się na urządzeniu i pozostawać aktywne przez zmienny czas trwania lub anulowane przy zamknięciu przeglądarki. Niektóre pliki cookie są niezbędne, ponieważ wspierają podstawowe funkcje naszej strony internetowej, takie jak przechowywanie przedmiotów znajdujących się w koszyku lub dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie. Oprócz przeglądania plików cookie lub plików cookie sesji, ta strona wykorzystuje również pliki cookie dotyczące funkcji, które umożliwiają zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkownika (takich jak język lub kraj pochodzenia) oraz zaoferowanie zaawansowanej i spersonalizowanej usługi.

Korzystamy również z technicznych plików cookie w celu śledzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, akceptacji plików cookie.

Techniczne Pliki Cookies

Techniczne pliki cookie są wykorzystywane w witrynie wyłącznie w celu umożliwienia nawigacji użytkownika i umożliwienia korzystania z jego funkcjonalności. Zawsze występują pliki cookies pierwszej strony, które są używane przez nas w witrynie.

Niektóre pliki cookies o charakterze technicznym są niezbędne, aby zapewnić użytkownikowi optymalną nawigację, umożliwiającą uwierzytelnianie w witrynie, na przykład w celu dokonania zakupu w Witrynie internetowej lub zalogowania się w obszarze zastrzeżonym (plik cookie nawigacji). Pliki cookies nawigacji to zazwyczaj pliki cookies sesji, które po zamknięciu przeglądarki zostają dezaktywowane.

Inne techniczne pliki cookie są przydatne, aby umożliwić zapisanie niektórych preferencji (na przykład języka lub kraju pochodzenia) bez konieczności ich resetowania podczas kolejnych wizyt (tzw. Cookie funkcyjne). Z tego powodu, funkcjonalne pliki cookies są często stałymi plikami cookies, ponieważ są przechowywane na komputerze nawet po zamknięciu przeglądarki, do daty wygaśnięcia przewidzianej dla nich lub dopóki sam nie zdecydujesz się ich usunąć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, do instalacji tych plików cookie Twoja wcześniejsza zgoda nie jest wymagana. Oczywiście możesz zablokować instalację technicznych plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Miej jednak na względzie, że blokując instalację technicznych plików cookie lub później je eliminując, możliwość uzyskania dostępu do Witryny, korzystania z niej w całości lub w części, do włączania lub wyłączania niektórych funkcji lub odbierania określonych usług może być w całości lub w części niesprawna.

Pliki cookie profilowania

Profilujące pliki cookie służą do tworzenia Twojego profilu użytkownika, w oparciu o preferencje I trendy, które pokazałeś podczas przeglądania Internetu, oraz do wysyłania wiadomości zgodnych z Twoim profilem. W ten sposób wiadomości, które możesz otrzymać, mogą być dla ciebie bardziej interesujące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, do instalacji tych plików cookies wymagana jest Twoja wcześniejsza zgoda. Z tego powodu, podczas uzyskiwania dostępu do poszczególnych sekcji witryny, które instalują ten typ plików cookie, wyświetlany jest specjalny baner, który informuje, że (i) w tej sekcji witryny internetowej wykorzystywane są pliki cookie do profilowania oraz że (ii) Twoja zgoda jest wymagana do ich zainstalowania. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na instalację plików cookie w ten sposób, będziemy śledzić Państwa zgodę za pomocą specjalnego technicznego pliku cookie.

Oczywiście możesz w dowolnej chwili zablokować instalację profilowania plików cookie, bez możliwości odwiedzania strony i korzystania z jej zawartości w jakikolwiek sposób zagrożony.

Nasze pliki cookie do tworzenia profili są instalowane przez Salesforce Pardot.

Pliki cookies są trwałe i mogą pozostawać maksymalnie 10 lat. Oto lista ciasteczek używanych przez Prima Industrie S.p.A., ze wskazaniem sposobów jakimi można sprzeciwić się ich instalacji:

Category: Necessary
 
COOKIE NAME
SUPPLIER TYPE EXPIRING INSTRUCTIONS TO OPPOSITION
__cfduid cloudflare.com HTTP 1 year Mail to: dpo@primaindustrie.com
__cfduid primapower.com HTTP 1 year Mail to: dpo@primaindustrie.com
         
Category: Preferences  
COOKIE NAME
SUPPLIER
TYPE
EXPIRING
INSTRUCTIONS TO OPPOSITION
_icl_current_language primapower.com HTTP Session
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_icl_visitor_lang_js primapower.com HTTP
19 days
Mail to: dpo@primaindustrie.com
wpml_browser_redirect_test primapower.com HTTP Session
Mail to: dpo@primaindustrie.com
         
Category: Statistics
 
NOME COOKIE
SUPPLIER
TYPE
EXPIRING
INSTRUCTIONS TO OPPOSITION
_dc_gtm_UA-# primapower.com HTTP Session
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_ga primapower.com HTTP 2 years
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_gali primapower.com HTTP Session
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_gat primapower.com HTTP Session
Mail to: dpo@primaindustrie.com
_gid primapower.com HTTP Session
Mail to: dpo@primaindustrie.com
         
Categoria: Marketing
 
COOKIE NAME
SUPPLIER
TYPE
EXPIRING
INSTRUCTIONS TO OPPOSITION
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
Mail to: dpo@primaindustrie.com
fr facebook.com Pixel
3 months
Mail to: dpo@primaindustrie.com
IDE doubleclick.net HTTP
2 years
Mail to: dpo@primaindustrie.com
test_cookie doubleclick.net HTTP Session
Mail to: dpo@primaindustrie.com
visitor_id# primapower.com HTTP
10 years
Mail to: dpo@primaindustrie.com
visitor_id#-hash primapower.com HTTP
10 years
Mail to: dpo@primaindustrie.com
 

 

Category: Not classified
 
COOKIE NAME
SUPPLIER
TYPE
EXPIRING
INSTRUCTIONS TO OPPOSITION
_gd# primapower.com HTTP Session Mail to: dpo@primaindustrie.com
cf_ob_info primapower.com HTTP Session Mail to: dpo@primaindustrie.com
cf_use_ob primapower.com HTTP Session Mail to: dpo@primaindustrie.com
CLOUDFLARE::# primapower.com HTTP Persistent Mail to: dpo@primaindustrie.com
formillaVisitorGuid primapower.com HTTP
10 years
Mail to: dpo@primaindustrie.com
testFormillacookie primapower.com HTTP Session Mail to: dpo@primaindustrie.com
viewed_cookie_policy primapower.com HTTP
1 years
Mail to: dpo@primaindustrie.com
                 

Ponadto pliki cookie służące do tworzenia profili są instalowane przez strony trzecie, które działają jako autonomiczne kontrolery danych (pliki cookie stron trzecich), co zostało lepiej określone w następujących punktach:

Salesforce Pardot

Pardot to platforma typu Marketing Automation dostarczona przez Salesforce.com, Inc. Pages Pages, ustawiająca pliki cookies w ich przeglądarkach.

Łączne wykorzystanie plików cookie firmowych i zewnętrznych jest standardem w sektorze automatyzacji marketingu. Ciasteczka Pardot nie przechowują informacji umożliwiających identyfikację osób, a jedynie niepowtarzalny identyfikator.

Aby uzyskać więcej informacji, napisz e-mail na adres dpo@primapower.com.

Cookies stron trzecich

Podczas nawigacji użytkownik może otrzymywać również cookie „stron trzecich”, z których korzystają witryny lub serwery internetowe inne niż strona, którą właśnie się przegląda. Te usługi pozwalają, między innymi, na aktywną wymianę informacji z portalami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi. Istnieje możliwość, że, nawet w przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z usługi, zbierane są dane o ruchach dotyczących stron oferujących taką usługę.

Instalowanie plików cookie lub innych systemów „śledzenia” stosowanych przez strony trzecie nie może być, z przyczyn technicznych, kontrolowane przez administratora strony, a zatem wszelkie odniesienia należy traktować wyłącznie jako orientacyjne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w stosownych informacjach o ewentualnych usługach stron trzecich:

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje zestaw plików cookie do gromadzenia informacji, opracowywania statystyk o wykorzystaniu, monitorowania i poprawy charakterystyk wydajnościowych samej strony (performance cookie). Wszystkie informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie są scalane i anonimizowane bez identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

Więcej informacji na temat możliwości wyłączenia takich funkcji można znaleźć łącząc się z następującymi linkami:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zarządzanie plikami cookie

Ustawienia domyślne prawie wszystkich przeglądarek zakładają automatyczną akceptację plików cookie. Użytkownik może podjąć decyzję o wyłączeniu korzystania z plików cookie lub o ograniczeniu ich funkcji dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Ponadto, poprzez ustawienie preferencji przeglądarki, możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości. Należy pamiętać, że wyłączenie, zablokowanie lub usunięcie plików cookie może wpłynąć negatywne na możliwości poruszania się po naszej stronie i na jej funkcjonalność. Również wyłączenie cookie stron trzecich może mieć ujemny wpływ na działanie strony.

Instrukcje na temat sposobów zarządzania plikami cookie można znaleźć łącząc się z następującymi linkami:

Kontynuacja nawigacji poprzez zamknięcie banera informacyjnego lub kliknięcie na dowolną cześć strony albo przesuwanie jej w celu obejrzenia jej treści oznacza zaakceptowanie i zrozumienie niniejszej Polityki Cookie i w takiej sytuacji cookie będą ustawione i wykorzystywane normalnie. Użytkownik będzie miał zawsze możliwość usunięcia takich plików cookie, w dowolnym momencie, postępując w jeden ze sposobów opisanych powyżej.