Cookie policy

Polityka cookie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy – d.lgs. nr 196/2003, przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, oraz zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia 229/2014 Urzędu d/s ochrony danych osobowych, niniejsza “Polityka Cookie” ma na celu przekazanie informacji o rodzajach, celach oraz sposobach nadzorowania/wykorzystywania plików cookie wykorzystywanych na tej stronie internetowej.

Charakterystyki i cel plików cookie

Pliki cookie /”ciasteczka”/ są niewielkimi informacjami tekstowymi, które strona internetowa wysyła na urządzenie użytkownika w celu zoptymalizowania nawigacji i świadczonych usług, poprawy funkcjonalności i wykorzystania samej strony. Pliki cookie są wykorzystywane do zarządzania uwierzytelnieniami, monitorowania sesji i zapamiętywania preferencji użytkownika.

Cookie mogą być zapisywane na urządzeniu i pozostawać aktywne przez różny okres czasu lub też mogą być usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki.

Niektóre z plików są niezbędne, ponieważ pozwalają na uruchomienie podstawowych funkcji naszej strony internetowej, takich jak zapamiętywanie artykułów umieszczonych w koszyku lub dostęp do obszarów zastrzeżonych. Poza plikami cookie nawigacji lub sesji, na tej stronie wykorzystywane są również cookie funkcji, które pozwalają na zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkownika (na przykład język lub narodowość) oraz zaoferowanie bardziej zaawansowanych i spersonalizowanych usług.

Ponadto wykorzystujemy cookie techniczne w celu zachowania śladu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wyrażeniu zgody na otrzymywanie takich plików.

Cookie stron trzecich

Podczas nawigacji użytkownik może otrzymywać również cookie „stron trzecich”, z których korzystają witryny lub serwery internetowe inne niż strona, którą właśnie się przegląda. Te usługi pozwalają, między innymi, na aktywną wymianę informacji z portalami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi. Istnieje możliwość, że, nawet w przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z usługi, zbierane są dane o ruchach dotyczących stron oferujących taką usługę.

Instalowanie plików cookie lub innych systemów „śledzenia” stosowanych przez strony trzecie nie może być, z przyczyn technicznych, kontrolowane przez administratora strony, a zatem wszelkie odniesienia należy traktować wyłącznie jako orientacyjne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w stosownych informacjach o ewentualnych usługach stron trzecich:

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje zestaw plików cookie do gromadzenia informacji, opracowywania statystyk o wykorzystaniu, monitorowania i poprawy charakterystyk wydajnościowych samej strony (performance cookie). Wszystkie informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie są scalane i anonimizowane bez identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

Więcej informacji na temat możliwości wyłączenia takich funkcji można znaleźć łącząc się z następującymi linkami:
https://www.google.it/intl/pl/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
https://www.google.com/settings/ads?hl=pl

Zarządzanie plikami cookie

Ustawienia domyślne prawie wszystkich przeglądarek zakładają automatyczną akceptację plików cookie. Użytkownik może podjąć decyzję o wyłączeniu korzystania z plików cookie lub o ograniczeniu ich funkcji dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Ponadto, poprzez ustawienie preferencji przeglądarki, możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości. Należy pamiętać, że wyłączenie, zablokowanie lub usunięcie plików cookie może wpłynąć negatywne na możliwości poruszania się po naszej stronie i na jej funkcjonalność. Również wyłączenie cookie stron trzecich może mieć ujemny wpływ na działanie strony.

Instrukcje na temat sposobów zarządzania plikami cookie można znaleźć łącząc się z następującymi linkami:

Kontynuacja nawigacji poprzez zamknięcie banera informacyjnego lub kliknięcie na dowolną cześć strony albo przesuwanie jej w celu obejrzenia jej treści oznacza zaakceptowanie i zrozumienie niniejszej Polityki Cookie i w takiej sytuacji cookie będą ustawione i wykorzystywane normalnie. Użytkownik będzie miał zawsze możliwość usunięcia takich plików cookie, w dowolnym momencie, postępując w jeden ze sposobów opisanych powyżej.