Řízení stroje a laseru

Řízení změn palet

OnLine korektor

Nová nejlepší technologie propalu

Tulus® Laser 2D je uživatelské rozhraní pro 2D laserové stroje. Jeho jednoduché, ale informativní zobrazení poskytuje intuitivní ovládání provozu stroje, nástrojů, pořadí obrábění a třídění hotových dílů. Tulus® Laser 2D  poskytuje velkou flexibilitu s minimálními časy nastavení.

Seznam úkolů

Tulus® Laser 2D Task List nastavuje pracovní sekvenci stroje

Seznam úkolů zobrazuje všechny automatické a manuální úlkoly výrobního cyklu. Seznam úkolů zobrazuje všechny základní údaje o úkolech stroje.

Operátor je jasně upozorněn na odlišný význam úkolu v rámci seznamu úkolů, a to odlišnou barvou.

 

Stav zařízení

Stav zařízení zobrazuje informace o stroji a o zařízeních, která mohou být připojena pro testování a diagnostiku stroje. 

 

Řízení změn palet

Pracovní prostor, nakládací prostor a nová manuální oblast (opce třetí paleta) lze snadno a bezpečně spravovat v rámci stránky „Paleta“ TAB. Tato stránka graficky znázorňuje situaci stroje. Obsluha může také zkontrolovat seznam událostí v protokolu, kde jsou uvedeny všechny operace stroje, zatímco probíhá výměna palet.


 

OPC

OPC je asistovaný postup pro kontrolu a centrování čočky vzhledem k ose laseru. 

Tento postup umožňuje rychlé a efektivní vycentrování čočky.

 

Nástroje

Jednoduchá a přehledná stránka, kde lze používat již existující pomocné progrmay a přidávat nové pomocné programy z důvodů pomocných fukcí.

 

OnLine koretkor 

OnLine korektor umožňuje měnit online technologické parametry laseru a aktuálně vybraného laserového nástroje.

 

Správa laserových parametrů

Obsluha může podle přidělených práv vstupovat do databáze technologických parametrů laseru a měnit hodnoty, porovnávat tabulky parametrů, kopírovat, vkládat a také mazat.

 

Nová nejlepší technologie propalu

Není třeba vybírat propal na úrovni Cam

Nové algoritmy na úrovni CNC pracují podle materiálu + tloušťky/rozměrů profilu: automaticky přizpůsobený proces

 

Chcete získat více konkrétních informací? Ozveme se vám, jakmile to bude možné

Podívejte se na další produkty a vyberte si nejlepší řešení