intelligence Created with Sketch.

3D Úprava grafiky

Snížení prostojů a dodatečných nákladů

ThreeDEditor, 3D grafický editor dílčích programů, vyrobený pro 3D laserové stroje Prima Industrie.

Zobrazuje, počínaje strojním dílčím programem, pracovní cesty, umožňuje změny a simulaci dílčího programu a generuje nový dílčí program s provedenými změnami.

ThreeDEditor běží přímo na řídící konzoli 3D laseru Prima Power.

Vizualizace:

  • model stroje a jeho laserové hlavy
  • pracovní dráhy
  • povolené příkazy
  • výpis programu

Úpravy

Editační operace s příslušným panelem se aplikují na instrukci nebo na sadu instrukcí seznamu programu.

Editace technologie

          Výběr jiné sady parametrů nebo jiného typu propalu.

Úprava maker geometrie

Úprava typických parametrů makra (např. poloměr otvoru, počet stran mnohoúhelníku atd...).

Zobrazení geometrie se aktualizuje při každé změně: původní a změněný tvar se zobrazí současně.

Úprava pracovní cesty

- odstranění jednoho nebo více pokynů 

- pro změnu polohy os A a/nebo B hlavy v rámci jednoho pohybu nebo skupiny instrukcí.

Simulace pracovní cesty

Pro simulaci změněného dílčího programu před případným uložením

Chcete získat více konkrétních informací? Ozveme se vám, jakmile to bude možné

Podívejte se na další produkty a vyberte si nejlepší řešení