Nejlepší řízení strojů a nástrojů

Seznam úloh

Knihovna dílů

Správa nástrojů

Tulus® Bend je uživatelské rozhraní stroje, které řídí jeho provoz a patří do rodiny softwarových nástrojů Tulus® určených pro ohýbací centra.

Spravuje funkce HMI ohýbacího centra, jako je stav stroje, poloha osy, ruční pohyby.

Seznam úkolů

Tulus® Bend pracuje podle seznamu úloh, každá úloha spravuje díl, který má být ohnut. Díly jsou uspořádány v archivu, speciální funkce umožňují kontrolu dílů a úpravu parametrů ohýbání. Tulus® Bend automaticky porovnává aktuální nástroje na stroji s konfigurací nastavenou během nastavení stroje. Zatímco obsluha provádí grafickou kontrolu nástrojů pro ohýbání panelů a dílů, Tulus® Bend ji vede snadným a kontextovým způsobem zvýrazněním tlačítek nebo potřebného toku (horní nástroj, ASP, AUT, polohovací kolíky, manipulátor a možnosti). Také knihovna nástrojů je spravována. Tulus® Bend zobrazuje stav stroje, alarmy, souřadnice os, vstupy atd. pro kompletní diagnostiku.

Tulus® řídí výrobní frontu ohýbacích center, a to jak u samostatných, tak u připojených strojů. 

Správa archivu dílů
S Tulus® je možné ověřit geometrii dílu v 3D grafickém zobrazení a aplikovat jeho technologické vlastnosti. 

Systém

Tulus® spravuje nástroje ohýbacích center pro rychlé nastavení a přesné porovnání nástrojů na stroji s těmi nakonfigurovanými. 

Ohýbací centrum a kontrola grafiky dílů, která pomáhá obsluze (horní nástroj, ASP, AUT, středicí polohovací kolíky, manipulátor a možnosti)

Korekce ohýbání

Funkce dílu pro kontrolu a použití korekcí parametrů ohýbání

Stav stroje

Vizualizovaný online stav stroje, alarmy, souřadnice os, vstupy atd. pro kompletní diagnostiku

Korekce 

Pomocí systému Tulus® lze snadno ověřit ohybové parametry dílu a aplikovat korekce automaticky z databáze nebo ručně obsluhou.

Chcete získat více konkrétních informací? Ozveme se vám, jakmile to bude možné

Stáhnout eBook

Podívejte se na další produkty a vyberte si nejlepší řešení