Řízení strojů a nástrojů

Správa nástrojů

Správa seznamu úkolů

Třídění a stohování

Tulus® Cell je uživatelské rozhraní stroje, které řídí provoz stroje, nástroje, pořadí obrábění a třídění hotových dílů. Díky přehlednému a jednoduchému zobrazení Tulus® může uživatel stroj snadno ovládat a upravovat jeho parametry.

Seznam úkolů

Seznam úkolů zobrazuje všechny automatické a manuální úkoly výrobního cyklu. Automatické úkoly jsou například spuštění výrobního příkazu a výměna kazety (pokud je připojen automatický sklad). Manuálními úkony jsou například výměna nástrojů v revolveru a přidávání materiálu. Seznam úkolů také informuje obsluhu o tom, kdy je třeba vyčistit stohovací plochu.

Úkoly můžete přidávat a odebírat i během výroby. Můžete také změnit pořadí úloh, např. přesunout vybraný výrobní příkaz nahoru, aby byl spuštěn dříve, nebo dolů, aby byl spuštěn později.

Správa nástrojů

Správa nástrojů Tulus® obsahuje zobrazení správy nástrojů, zobrazení revolveru a zobrazení knihovny nástrojů. Správa nástrojů zobrazuje všechny nástroje a jejich parametry v databázi Tulus®. Ve správě nástrojů Tulus® můžete vytvářet nové nástroje do databáze, instalovat nástroje do multifunkčního nástroje, upravovat parametry nástrojů a informace o matrici a intervalech nástrojů. V revolverové hlavě je také možné upravovat parametry zpracování a vůle nástrojů v revolverové hlavě.

Třídění a stohování

Řízení stohování Tulus® automaticky vypočítává pozice dílů na paletách, boxy pro díly a časy, ve kterých musí být díly odebrány ze stohovacích ploch, a to buď ručně, nebo automaticky do skladu. 

Stavové údaje

Zařízení pro zobrazení stavu zobrazuje stavové údaje strojů a zařízení pro provoz, testy a diagnostiku stroje.

Chcete získat více konkrétních informací? Ozveme se vám, jakmile to bude možné

Stáhnout eBook

Podívejte se na další produkty a vyberte si nejlepší řešení