Kontrola maszyn i narzędzi

Zarządzanie narzędziami

Zarządzanie kolejką zadań

Sortowanie i układanie

Tulus® Cell jest interfejsem użytkownika maszyny, który kontroluje pracę maszyny, narzędzia, kolejność obróbki i sortowanie gotowych detali. Przejrzyste i proste widoki oprogramowania Tulus® umożliwiają użytkownikowi łatwe sterowanie maszyną i edytowanie parametrów.

Kolejka zadań

Kolejka zadań pokazuje wszystkie automatyczne oraz ręczne zadania produkcyjne. Zadania automatyczne to np. uruchomienie zlecenia produkcyjnego i wymiana kasety (w przypadku automatycznego magazynowania). Zadania ręczne to np. wymiana narzędzi w głowicy rewolwerowej oraz dodawanie materiału. Kolejka zadań informuje operatora o tym, kiedy obszar układania powinien zostać oczyszczony.

Można dodawać i usuwać zadania również podczas pracy produkcyjnej. Można zmienić również kolejność zadań: przesunąć wybrane zlecenie produkcyjne w górę, aby zostało uruchomione wcześniej lub w dół, aby zostało uruchomione później.

Zarządzanie Narzędziami

Zarządzanie narzędziami Tulus® zawiera widok zarządzania narzędziami, widok głowicy rewolwerowej i widok biblioteki narzędzi. Zarządzanie narzędziami pokazuje wszystkie narzędzia i parametry narzędzi w bazie danych Tulus® . W zarządzaniu narzędziami Tulus® można tworzyć nowe narzędzia do bazy danych, instalować narzędzia w Multi-Tool, edytować parametry narzędzi oraz informacje o matrycy i odstępach czasowych narzędzi. Możliwa jest również edycja parametrów obróbki i luzów narzędzi w głowicy rewolwerowej

Sortowanie i układanie

System zarządzania układaniem Tulus® automatycznie oblicza pozycje detali na paletach, skrzynki na detale oraz czasy, w których detale powinny zostać usunięte z obszarów układania ręcznie lub automatycznie w połączeniu z magazynem. 

Dane stanu

Widoki stanu urządzeń przedstawiają dane stanu maszyn i urządzeń dla obsługi, kontroli oraz diagnostyki maszyny

Czy potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? Odpowiemy najszybciej, jak będzie to możliwe

Pobierz e-Book

Sprawdź inne produkty i znajdź najlepsze rozwiązanie