Yrityksen asiakkaina on esim. ilmanvaihtokoneiden, metallikalusteiden sekä saunankiukaiden valmistajia. Yrityksellä on paljon myös kausiluonteista asiakastuotantoa laidasta laitaan ja asiakkaita onkin satoja. Monipuolisuuden mahdollistaa laaja konekanta; erilaisia levytuotteita voidaan valmistaa aina 20 mm:in levypaksuuteen saakka. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön avulla yritys pystyy suunnittelemaan ja valmistamaan haastavammatkin kokonaisuudet. Päämääränä on jatkuva kehitys ja kasvu, jotta yritys voi pitää kiinni arvoistaan: lyhyestä toimitusajasta, korkeasta toimitusvarmuudesta ja hyvästä asiakasokemuksesta.

PITKÄN KUMPPANUUDEN EDUT

Stremetin ja Prima Powerin yhteistyö juontaa juurensa vuoteen 1995, kun Stremet perustettiin ja yritys osti ensimmäisen Finn-Power-levytyökeskuksensa. Sittemmin koneita on kertynyt jo kymmenkunta, ja edelleen aktiivisessa toiminnassa ovat myös kuusi F5- ja A5-lävistyskonetta. Konepaletti on täydentynyt myös Prima Powerin Shear Brilliance® -yhdistelmäkoneella ja BCe Smart -taivutusautomaatilla. Kun asiakkailta alkoi tulla kysyntää myös paksummille osille, päätti yritys investoida myös laserkoneeseen automaatiolla. Uusi teknologia lisäsi kysyntää jopa niin paljon, että yritys teki toisen samanlaisen investoinnin pian ensimmäisen jälkeen. Näin automaattivarastolla varustettua Platino-laserkonetta seurasi pian Laser Genius, automaattivarastolla varustettuna sekin. Lisäksi hankittiin kaksi eP1336-särmäyspuristinta paksumpien ja pidempien leikkeiden särmäykseen. Syksyllä 2021 Stremet investoi jälleen Prima Powerin teknologiaan hankkimalla toisen puoliautomaattisen BCe Smart -taivutuskoneen, lävistyksen ja laserleikkuun yhdistävän Combi Genius -yhdistelmäkoneen sekä kaksi eP-särmäriä, nyt 2 m:n taivutusleveydellä. Näin yritys pystyi vastaamaan paremmin monimuotoisten kappaleiden kysyntään, jossa aiemmin tarvittiin käsityövaiheita. Särmäyspuristimet hankittiin paikkaamaan pullonkaulaa, joka taivutuksessa oli havaittu.

Prima Power on ollut Stremetille hyvä ja luotettava kumppani. “Meillä Stremetillä ollaan tyytyväisiä Prima Powerilta saatuun palveluun. Prima Power tarjoaa konsultoivaa ratkaisumyyntiä, eli meille on tarjottu aina sellaista ratkaisua, joka on monista vaihtoehdoista meidän tarpeisiimme sopivin. Välttämättä se ei ole ollut se teknologia, mitä olemme itse ensin ajatelleet,” sanoo Mikko Fiskaali, yrityksen toimitusjohtaja ja osakas. ”Prima Power on vuosien varrella aktiivisesti ehdottanut meille parhaita ratkaisuja, joilla voisimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja kehittää tuotantoamme”, vahvistaa Stremet Oy:n liiketoimintajohtaja ja osakas Janne Männistö.

TULEVAISUUDEN TEHDAS

Fiskaali näkee tulevaisuuden tehtaan toiminnan suoraviivaisena prosessina, jossa työvaiheet on hiottu optimaaliseksi toimitusketjuksi toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Prosessi lähtee saapuvasta tilauksesta ja päättyy laskutukseen. Toimistossa tilausten ja kuvien käsittely on hyvä digitalisoida ja automatisoida niin pitkälle kuin mahdollista. Tuotannossa toimintojen fyysinen sijoittelu ja sisälogistiikka on tehokasta, jolloin minimoidaan myös tuotannossa syntyvää hukka-aikaa, kun aikaa ei kulu esimerkiksi osien edestakaiseen siirtelyyn tai työkalujen etsimiseen työpisteellä. Työpisteiden on hyvä olla mahdollisimman lähellä toisiaan ja mielellään niin, että tavara tulee tehtaan toisesta päästä ja lähtee toisesta päästä, tällöin virtaustehokkuus on hyvä, toiminta on sujuvaa ja saavutetaan hyvä kustannustehokkuus. Automatisoidut toiminnot, kuten lastaus, purku, lajittelu ja pinonta helpottavat tekemistä äärettömän paljon. Stremetillä automaatiota käytetään kaikissa työvaiheissa niin paljon kuin mahdollista, sarjakoon sallimissa rajoissa. 

Jätteen poistaminen lisää kestävyyttä, työnkulkua ja työturvallisuutta: ominaisuuksia, joita kaikki asiakkaat arvostavat yhä enemmän.

"Näen tulevaisuuden tehtaan virtaviivaisena prosessina, jossa tehdään mahdollisimman vähän ajallista ja materiaalista hukkaa. Hukan poisto LEAN-menetelmien avulla on myös vastuullista, ja se lisää työn sujuvuutta sekä työturvallisuutta. Nämä kolme asiaa ovat ominaisuuksia, joita kaikki tilaajat arvostavat entistä enemmän. Kun tuotannon hukka on minimaalinen, virtaustehokkuus korkea, työ sujuvaa, toiminta vastuullista ja työturvallisuus korkealla tasolla, tekee prosessit hallitseva alihankintayritys tilauksia todennäköisesti korkealla toimitusvarmuudella, hyvällä asiakastyytyväisyydellä ja vahvalla kokonaistuloksella. Tätä prosessia myös Stremetillä kehitetään päivittäin," Fiskaali sanoo.

Jatkossa alihankkijoilta vaaditaan yhä enemmän monipuolisuutta.

Nykypäivänä asiakas haluaa mahdollisimman isoja kokonaisuuksia saman katon alta. Alihankinnalta vaaditaan yhä laajempaa monipuolisuutta tulevaisuudessa. Tavoitteemme onkin kehittää 22.000 m2:n kiinteistöä palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti. "Mielessämme on jo nyt maalaamon siirto samaan kiinteistöön, sekä toiveena löytää vuokralaiseksi putkilaseryritys, hitsausalan yritys sekä suunnittelutoimisto. Tavoitteena on tehdä Saloon ns. Smart Hub –alihankintatehdas, josta saa kaikkea mitä metallista voi valmistaa ja jalostaa," Fiskaali kertoo.

TULEVAISUUS ON VASTUULLINEN

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeitä arvoja, joiden merkitys kasvaa koko ajan. Ne eivät ole vain tärkeitä asioita itsessään, vaan myös rahassa mitattavia argumentteja. Ihmiset ovat entistä tietoisempia vastuullisuudesta ja vaativat sitä myös yrityksiltä. Stremet haluaa olla mukana aloilla, joilla taklataan ilmastonmuutosta ja panostetaan ympäristöystävälliseen energiantuotantoon sekä vähähiiliseen rakentamiseen. Nämä ovat tämän hetken megatrendejä, ja tulevaisuuden elinehto.

Lisäksi yhtiö on hyvin tietoinen siitä, että vaikutuksia on arvioitava sekä taloudellisesti, ympäristön kannalta että sosiaalisesti. Tehtaan arvokkain pääoma on sen työntekijät. Työvoimasta on kova kilpailu ja Stremet haluaa pitää kiinni osaavista henkilöistä. ”Pyrimme tekemään Stremetistä mukavan yrityksen, jossa on kiva tehdä töitä. Panostamme yritysmielikuvaamme ja toivomme sen myös välittyvän ihmisille. Haluamme tehdä työnteosta mahdollisimman miellyttävää, esimerkiksi eliminoimalla raskaat työvaiheet automaation ja robotiikan avulla sekä toteuttamalla työnkiertoa ja kouluttamalla henkilöstöä. Jokainen työntekijä on aidosti arvokas ja se näkyy yrityskulttuurissa, Fiskaali kertoo.

Kestävän kehityksen puitteissa yritys pystyy asettamaan itselleen vahvat ja strategiset kehitys- ja kasvustavoitteet: liikevaihdon kasvutavoite on 20% ensi vuodelle, pitkällä aikavälillä tavoitteena on tuplata nykyinen noin 12 M€:n liikevaihto. ”Tavoitteemme on lisätä yrityksen tunnettavuutta ja pitkällä aikavälillä haluamme olla Suomen halutuin alihankintakumppani ohutlevyalalla,” Fiskaali kertoo.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeitä arvoja, joiden merkitys kasvaa koko ajan. Ne eivät ole vain tärkeitä asioita itsessään, vaan myös rahassa mitattavia argumentteja.

Lue tämä ja monet muut jutut Power Line -lehden viimeisestä numerosta. 

Olemme täysin tyytyväisiä saatuun palveluun. Meille on tarjottu aina sellaista ratkaisua, joka on monista vaihtoehdoista meidän tarpeisiimme sopivin. Välttämättä se ei ole ollut se teknologia, mitä olemme itse ensin ajatelleet

Mikko Fiskaali
Toimitusjohtaja ja osakas