Efter den fjärde industriella revolutionen med digitalisering och fokus på anslutning och interaktion mellan maskiner, människor och processer, förbättrar Prima Power drifteffektiviteten, kopplar maskiner till en enda plattform, möjliggör ett smidigt informationsflöde i produktionen och maximerar maskinernas prestanda.

Som leverantör av Industry 4.0-lösningar för plåttillverkning som möjliggör smart industriproduktion driver Prima Power nästa industriella revolution. Med banbrytande teknik och expertkunskaper införlivar vi Industry 4.0-insikter i våra produkter för att lösa de senaste tillverkningsutmaningarna och tillgodose dina behov.

Prima Power vill hjälpa dig att ta del av upplevelsen som är Industry 4.0 och frigöra affärspotentialen inom digital tillverkning. Därför har vi tagit fram en unik Industry 4.0-lösning inom tre viktiga områden: Smart Machines & Factories, Smart Software och Smart Remote Care.

SMART MACHINES
Realtidsdata och historiska parameterdata som samlas in via sensorer och kameror.

SMART SOFTWARE
Smidigt informationsflöde i produktionen, anslutning till ERP och MES genom lagring av maskingenererade data i molnet.

SMART REMOTE CARE
Datadriven maskinanalys och förebyggande underhållstjänster.

 

Prima Power Smart Machines

Prima Power Smart Machines och automatiserade fabriker samlar in realtidsdata och historiska parameterdata via sensorer och kameror för att maximera maskinernas prestanda och förbättra effektiviteten och flexibiliteten.

Smart Machines and Factories är skräddarsydda och anpassade lösningar som uppfyller behoven för din användning.

Alla Prima Powers laser- och plåtbearbetningsmaskiner har ”Industry 4.0 Inside”:

 • Automatiserad och obemannad produktion
 • Effektivitet och flexibilitet
 • Skräddarsydda och anpassade lösningar

Upptäck mer om vårt produktsortiment för Industry 4.0 Inside

Prima Power Industry 4.0 - Smart machines

 

Prima Power Smart Software

Prima Power Smart Software är en omfattande familj med modulära programvarubaserade system som möjliggör ett smidigt informationsflöde i produktionen, med anslutning till ERP och MES via lagring av maskingenererade data i molnet.

Smart Software ansluter maskiner, styr hela produktionsflödet och skapar en automatiserad process från beställning till leverans.

 • Optimering av produktionsplanering
 • Anslutning till ERP och MES
 • Smidigt informationsflöde
 • Intelligent RAM och kraftfull nestningsmodul

Upptäck mer om våra Smart Software-produkter

Prima Power Industry 4.0 - Smart software

 

Prima Power Smart Remote Care

Prima Power Smart Remote Care är en tjänst för datadriven analys och förutsägande underhåll, som ger värdefulla insikter från maskingenererade data. Prima Powers koncept för fjärrövervakning och diagnostik baseras på analys av de driftdata som samlas in från utrustning som är online och ansluten till Prima Powers moln. Onlineanslutning och fjärråtkomst till utrustningen för onlinesupport gör att felsökningen går snabbare och att behovet av underhåll på plats minskar.

Remote Care förbättrar maskinernas tillgänglighet, hanterar analysen av produktionsprestanda samt övervakar maskinernas status och tillstånd i syfte att säkerställa att maskinens driftsprestanda är så höga som möjligt.

Översikt över funktioner och fördelar med Remote Care:

 • Förbättrad tillgänglighet för maskiner
 • Kortare stilleståndstid för maskiner tack vare snabb fjärrdiagnostik
 • Analys i realtid och feldiagnos online
 • Förutsägande och förebyggande underhåll
Prima Power Industry 4.0 - Smart Remote Care

 

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan