Teknik och innovation

Avancerad teknik är fascinerande och vi är stolta över hur användarna kan dra nytta av den. Lösningarna utvecklas genom innovationer som vi strävar efter att fortsätta skapa.

Passion och engagemang

Våra kunder lägger ner sin själ i sitt arbete, och det gör vi i vårt arbete också. Det innebär att arbeta passionerat. Vi är övertygade om att det bara är entusiasm och engagemang som kan leda till de bästa resultaten.

Dialog och lösning

Vi anser att dialogen med våra kunder är viktig. Vi analyserar krav och uppfyller dessa med de lösningar som är till störst fördel för våra kunder. I detta arbete använder vi vårt sortiment med produkter och tjänster, som är det mest omfattande inom området.

Socialt och miljömässigt ansvar

Vi tror på långsiktiga, ansvarsfulla, rättvisa och transparenta relationer med våra medarbetare, kunder, partner, intressenter och gemenskapen. Som en del av detta engagemang tillhandahåller vi lösningar som kombinerar produktivitet med hållbarhet som är mycket effektiva och har högsta kvalitet. Vårt mål är att bevara planeten och se till att våra kunder har en verklig konkurrensfördel i sina verksamheter.

 

”Next to you” är inte bara vår slogan

”Next to you” är ett samlande begrepp för vårt arbete för att finnas nära våra kunder och vara vid din sida var och när du än behöver oss.

”Next to you” är vår grund, den viktigaste komponenten i vårt DNA som vi aldrig gör avsteg från och som gör oss annorlunda. Så var det när vi började för över 40 år sedan och så kommer det vara i framtiden. Det är syftet som vägleder oss genom den värld vi alla arbetar i som förändras snabbt.

Vad innebär ”Next to you” i praktiken?

  • Förstå dina förväntningar och lägga allt vårt arbete på att göra dig nöjd och, om möjligt, förutse dina behov.
  • Utforma, utveckla och anpassa produkter som har din framgång i åtanke.
  • Bygga upp långsiktigt och värdefullt samarbete som hjälper dig under hela produktens livscykel.
  • Överbrygga det avstånd som skiljer oss från dig, investera i nya anläggningar och kontor så att vi kan finnas där du är, tala ditt språk, förstå ditt tankesätt och dina behov.
  • Använda den mest avancerade digitala tekniken som underlättar för dig varje gång du behöver oss, även på distans.
  • Dela med oss av den sociala och miljömässiga effekten av det vi gör och arbetet för planetens framtid.

 

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan