Bruno Bellòn vuonna 1989 perustama Clivet on yksi ilmastointialan suurimmista toimijoista. Vierailulla Feltren tehtaalle voi nähdä teknologioita, jotka ovat tehneet liiketoiminnasta sen mikä se on tänä päivänä, sekä myös kokea innovaatioiden ja kestävän kehityksen arvot, jotka ovat vuosien ajan määrittäneet yrityksen mission. Koska olemme selvästi ammattimme muovaamia, tarinamme keskittyy ohutlevynkäsittelyosastoon. Clivetin tehtaan 50 000 neliömetrin tilat kertovat kuitenkin heidän syvään juurtuneesta vakaumuksestaan, että yksilölle kestävää mukavuutta ja hyvinvointia tarjoava huipputuote tulee luoda ympäristössä, joka on kestävä, innovatiivinen ja hyvinvointia edistävä.

Ennen kuin jatkamme juttuamme Clivetin tehtaasta, on tärkeää tuoda esiin jotain, joka tulee voimakkaasti esiin tämän tehtaan läpi kävellessä: jatkuvasti kasvava ja kehittyvä tuotemerkki, joka on yli 30 vuoden aikana saavuttanut yli 250 miljoonan euron liikevaihdon ja joka on tunnustettu alan johtajaksi. Tämän vahvistaa myös sen kumppanuus MIDEA-konsernin ja yli 90 maan kanssa, joihin se on laajentunut laadukkaiden tuotteidensa ja strategioidensa ansiosta. 

TEKNOLOGINEN HARPPAUS ETEENPÄIN

Clivetille tämä kasvu on merkinnyt myös sen tuotevalikoiman asteittaista laajentamista. Valikoimaan on lisätty kattoyksiköiden erikoisjärjestelmiä, rengasvesijärjestelmiä ja asuinkäyttöön suunniteltuja järjestelmiä jäähdyttimien ja lämpöpumppujen ohella.

”Tämän kasvuprosessin aikana ymmärsimme myös, että levyntyöstöjärjestelmämme eivät enää pystyneet vastaamaan tarpeisiimme”, kertoo Clivetin teollinen johtaja Luca Martini viedessään meidät tehdaskierrokselle. ”Koneet olivat olleet käytössä yli 25 vuotta ja olivat selvästi vanhentuneita. Päätös oli siinä vaiheessa helppo: työstövaiheet oli joko ulkoistettava tai oli investoitava uusiin, tehokkaampiin koneisiin. Valitsimme jälkimmäisen vaihtoehdon tuotteiden laadunvalvonnan, ajoituksen ja tärkeysjärjestyksen hallinnan vuoksi, koska nämä tärkeät prosessit on helpompi hallita sisäisesti. Seuraava askel oli ymmärtää, mikä lävistyksen ja taivuksen sisältävä valmistuslinja sopi parhaiten tarpeisiimme. Vertasimme eri merkkejä ja teknologioita, ja useiden testausten jälkeen totesimme, että Prima Powerin ratkaisu pystyi valmistamaan 63 % tuotteistamme siirtämättä kappaletta muihin koneisiin. Siksi päätimme aloittaa yhteistyön Prima Powerin kanssa ja asensimme ensin vain Prima Powerin Shear Genius -nimisen lävistyksen ja leikkauksen yhdistävän koneen.”

Shear Genius oli Clivetin ensimmäinen askel Prima Powerin maailmaan ja tiedossa oli, että niin suuri teknologinen harppaus vaatisi sopeutumisaikaa sekä käyttäjiltä että teknikoilta. ”Aloitimme yhdistelmäratkaisusta” jatkaa Martini, ”ja koska sellainen kone vaati täysin uutta lähestymistapaa ja mentaliteettia, tarvitsimme aikaa sopeutua, muuttaaksemme ajattelutapaamme ja oppiaksemme käyttämään tätä innovatiivista teknologiaa parhaalla tavalla liiketoiminnassamme. Vuoden sisällä saavutimme optimaalisen tuotantokapasiteetin ja Shear Genius integroitiin täysin tuotantoprosessiimme.” 

 

”Vielä muutama vuosi sitten suurin osa tuotannostamme tehtiin tilauksesta. Valmistimme pieniä määriä pitkälle räätälöityjä teollisuuskoneita, joita kutsumme sovellettaviksi ja kevyiksi kaupallisiksi tuotteiksi, eli suuren ja keskitehon koneita. Nyt kun olemme saavuttaneet merkittävää jalansijaa lämpöpumppumarkkinoilla, tulee kyseeseen myös massatuotanto, sillä uudella tehtaallamme on 100 000 lämpöpumpun tuotantotavoite. Nämä uudet tuotantovaatimukset ovat merkinneet uusia investointeja ja teknologiamme nykyaikaistamista. Taivutusautomaatti oli erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto tällaisille määrille, myös siksi, että se antaisi meille mahdollisuuden olla vähemmän riippuvaisia ulkoisista toimittajistamme ja hallita täysin tuotteiden laatua. Siksi käännyimme Prima Powerin puoleen, ja Shear Genius täydennettiin PSBB-linjaksi (lävistys, leikkaus, välivarastointi, taivutus) lisäämällä EBe 2720 -taivutusautomaatti. Taivutusautomaatti ei toimi vain linjan osana, vaan sille voidaan lisävaunun ansiosta lastata myös ulkopuolelta vain taivutusta tarvitsevia kappaleita”.

Prima Powerin PSBB-linja on itse asiassa erittäin joustava valmistusjärjestelmä, joka käsittelee aihiolevyt automaattisesti valmiiksi taivutetuiksi korkealaatuisiksi osiksi. PSBB tulee sanoista: Punching (lävistys) + Shearing (leikkaus) + Buffering (välivarastointi) + Bending (taivutus). Kaikki prosessit suoritetaan käyttämällä sähköservoteknologiaa.

 

KUN YKSI LINJA EI RIITÄ

”Prima Powerin PSBB-linjan käyttöönotto vastasi tarpeitamme, joten päätimme ottaa uuden askeleen täyttääksemme olemassa olevan aukon: paksumpien levyjen ja erityisesti 4 metrin pituisten levyjen käsittelyn. Koska meidän on oltava sekä tuottavia että joustavia, valitsimme yhdistetyn lävistys- ja laserleikkauskoneen. Tällä koneella voimme suorittaa sekä lasertyöstön että muovauksen. Asensimme Prima Powerin lävistämisen ja laserleikkauksen yhdistävän Combi Genius 1540 -koneen ja automaattisen Combo Tower -varastojärjestelmän, joiden avulla pystymme vastaamaan näihin tarpeisiin”. 

Clivet käyttää tuotteissaan paljon ohutlevyä sekä rakenteellisiin että ns. esteettisiin komponentteihin.

”Koska valmistamme niin monia kappaleita, yhdistelmäkone sopii parhaiten tarpeisiimme”, jatkaa Martini. ”Esimerkiksi laserilla voimme luoda pyöristettyjä reunoja asiakkaidemme toiveiden mukaisesti, kun taas muovaus antaa meille mahdollisuuden säästää levyn paksuudessa ja takaa samalla metallilevyn lujuuden ja estää levyn tärinää”. 

Näiden investointien myötä Clivet pyrkii tulemaan täysin itsenäiseksi ohutlevyosien valmistuksessa. ”Kasvamme yli 30 % vuodessa, ja siksi tarvitsemme edelleen ulkopuolisten toimittajien apua tarpeidemme täyttämiseksi. Samaan aikaan viimeistelemme vanhojen tuotekoodien siirtoa uusiin ohjelmiin, jotka luodaan uudelle linjalle - puhumme 20 000-30 000 tuotekoodista, ja siksi sen loppuunsaattaminen vie jonkin aikaa. Tavoitteenamme ei ole lopettaa ulkopuolisten toimittajien käyttöä, vaan pystyä yhdistämään tuotantokapasiteettimme ulkoiseen apuun työhuippujen tai hätätilanteiden hallitsemiseksi.”

YHÄ AUTOMATISOIDUMPI TULEVAISUUS

Investointi PSBB-linjaan ja Combi Laseriin osoittaa myös automaation tärkeyden Clivetille, joka uudessa 30 000 m² tehtaassaan hallitsee kasvaneita määriä erittäin automatisoiduilla järjestelmillä ja robottiratkaisuilla. Esimerkiksi Combi Genius -koneeseen on suunniteltu yhdistettäväksi lastaus- ja pinontarobotti (LSR) kappaleiden lastaamiseen ja purkamiseen, jotta vältytään manuaaliselta työltä ja lisätään laserleikattujen kappaleiden poimintaprosessin luotettavuutta. Lastaus-, purku- ja pinontarobotti on materiaalin ja kappaleiden käsittelyrobotti laserlevytyökeskuksiin. LSR lastaa levyt koneeseen ja pinoaa valmiit kappaleet kuormalavoille varmistaen materiaalinkäsittelyprosessin tarkan ja tehokkaan toiminnan. On syytä korostaa, että robotin tarraimessa on useita imualueita, joista jokaista voi ohjata erikseen ja servokäytön ansiosta pinontatoiminnon liikkeet ovat erittäin tarkkoja. Laserleikattujen kappaleiden poimintaprosessin luotettavuuden tehostamiseksi Prima Power on kehittänyt RALC (Robot Assisted Last Cut = robottiavusteinen viimeinen leikkaus) -teknologian. Viimeisen leikkauksen aikana kone ja robotti tekevät samanaikaisia synkronoituja akseliliikkeitä, mikä varmistaa tarkan ja luotettavan kappaleiden poiminnan.

Oma automaattivarasto oli melkein pakollinen Clivetille, joka on jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt tekemään järjestelmistään itsenäisiä automaattisen varastoratkaisun ansiosta, joka takaa jatkuvan toiminnan vuorokauden ympäri. Combo Tower on itse asiassa joustava varastointiratkaisu, joka on tarkoitettu materiaalivirran automatisointiin, koska se tuo automaattisesti eri materiaalit saataville heti, kun niitä tarvitaan ilman viiveitä. Se toimii myös välivarastona valmiille komponenteille.

VALITSE KESTÄVÄ KEHITYS, VALITSE SÄHKÖSERVOKÄYTTÖISYYS

Ympäristön kestävyyden tukemiseksi Clivet on päättänyt keskittyä sähköservoteknologiaan, joka on Prima Powerin koneiden keskeinen ominaisuus olennaisena osana tuotantostrategiaa.

”Sähköservokäyttöiset koneet sopivat täydellisesti visioomme tuotannossa, koska ne käyttävät sähköä ja energiaa vain tarvittaessa ja vain tarvittavan määrän, ilman jätettä. Tästä syystä olemme vakuuttuneita siitä, että kone säästää eniten energiaa ja tämä on meille erittäin tärkeää. Itse asiassa Clivet on asettanut itselleen vihreän tavoitteen: olla hiilineutraali seuraavien kolmen tai neljän vuoden aikana, ja Prima Powerin teknologia on olennainen liittolainen tämän tavoitteen saavuttamisessa.”

Tästä syystä Clivet on täydentänyt konekantaansa kolmella Prima Powerin sähköservokäyttöisellä särmäyspuristimella: kahdella kolmen metrin eP 1030 -koneella ja yhdellä neljän metrin eP 2040:llä. On tärkeää korostaa, kuinka koko Feltren tehdas on jo merkittävästi kestävän kehityksen periaattein varusteltu: LED-valoilla, lämpöpumppuja hyödyntävillä ilmastointijärjestelmillä ja 1,2 MW:n aurinkosähköjärjestelmällä, jonka kapasiteetti pian kaksinkertaistuu.

“Clivet on asettanut itselleen vihreän tavoitteen: olla hiilineutraali seuraavien kolmen tai neljän vuoden aikana, ja Prima Powerin teknologia on olennainen liittolainen tämän tavoitteen saavuttamisessa.”

Luca Martini
Teollinen johtaja