Kuten usein sanotaan, yritysten välistä yhteistyötä ei voi kuvata pelkästään numeroilla. Resteghini on lähellä Milanoa sijaitsevassa Corsicon kunnassa toimiva yritys, joka on erikoistunut kevyisiin siviili- ja teollisuuskäytön tarkkuusmetallitöihin. Yrityksellä on jo lähes 70 vuoden historia, ja joillain numeroilla onkin yritykselle niin vahvaa symbolista arvoa, että niistä on hyvä aloittaa yritykseen tutustuminen. Aloitetaan numerosta neljä, joka on yrityksen toiminnassa mukana olleiden Resteghinin perheen sukupolvien määrä.

”Kaikki alkoi vuonna 1955, kun isoisäni Bruno alkoi hitsata ja pintakäsitellä metallituotteita elintarvike-, puhelin- ja sähkölaiteteollisuuksille pienissä tiloissa Milanon keskustassa”, kertoo Sergio Resteghini, toinen yrityksen nykyisistä omistajista siskonsa Claudian lisäksi. ”Yrityksen teknologinen kehitys ja kasvu oli erittäin nopeaa: vain muutamassa vuodessa hevoskärryillä kuljetettujen, valmiiksi taivutettujen metallilevyjen käyttäminen vaihtui omiksi leikkaus- ja taivutuskoneiksi, ensin käsikäyttöisiksi ja myöhemmin mekaanisiksi.” Brunon poika Valter lähti mukaan yritykseen, kuten myös hänen vaimonsa Virginia, joka alkoi työskennellä yrityksessä sen kasvaessa ja muuttaessa Corsicoon omiin, suurempiin tiloihin vuonna 1974. ”Aloin itsekin luonnollisesti viettämään aikaa työpajalla jo varhain, ensiksi kesäisin opettelemassa kaikki erilaiset prosessit. Lähdin mukaan yritykseen täysipäiväisesti vuonna 1984. Muutaman vuoden kuluttua siskoni Claudia alkoi myös työskennellä kanssamme.” Nämä olivat erittäin dynaamisia vuosia Resteghinille, joka jatkoi työstötoimintansa laajentamista. Yritys alkoi valmistamaan kytkintauluja, puhujakorokkeita ja sähkökoteloita ja jatkoi konekantansa uudistamista. ”Meillä on aina ollut tavoitteena uudistaa jokin yrityksen osa-alue vuosittain: olemme alihankkija, joten meille on tärkeää pysyä kilpailukykyisenä. Resteghini on siis koko ajan muutoksessa, mutta se muuttuu asteittain ja tasaista tahtia.” Tämä periaate sekä yrityksen visio ja intohimo ovat asioita, jotka johdattavat Resteghiniä ennakoimaan teknologisia läpimurtoja suurilla investoinneilla, etenkin laserleikkausjärjestelmää koskevilla sellaisilla.

LASERTEKNOLOGIAN EDELLÄKÄVIJÄT

Yrityksen historian seuraavaa käännekohtaa kuvaa hyvin numero kaksi: Resteghinin ensimmäisen Platino-laserleikkauskoneen sarjanumero. Prima Power, tuolloin vielä Prima Industrie, asensi koneen yritykselle tammikuussa 1996. ”Ensimmäistä laserleikkauskonetta hankkiessamme päädyimme Prima Poweriin. Se oli tärkeä hetki molemmille yrityksille: se oli ensimmäinen Platino-mallin kone, jota he markkinoivat, ja laserleikkauskoneen käyttöönotto muutti radikaalisti sitä, kuinka me työstimme ohutlevyä. Tämä yhteistyö on osaltaan vaikuttanut paljon kyseisen laserleikkauskoneen suorituskyvyn kehittämiseen, ja meille se on tarkoittanut jatkuvaa kasvua sekä johtanut uusien teknologioiden käyttöönottoon. Esimerkiksi laserleikkauskoneiden suuren tuotantotehokkuuden mahdollistama kasvu leikattujen kappaleiden määrässä on ohjannut meitä investoimaan uusiin taivutuskoneisiin välttääksemme pullonkaulan tuotannossa.”

Laserleikkauskoneita Resteghinillä on tosiaankin ollut useita: lyhyesti kerrottuna, yrityksen ensimmäinen kiinteäpöytäinen 1,5 kW:n Platino korvautui 2,5 kW:n koneella, jossa oli kaksi pöytää. Tämän jälkeen yritys hankki 3 kW:n Platino-laserleikkauskoneen 10-paikkaisella varastotornilla, joka pystyy syöttämään koneelle ilman valvontaa.

Tämä prosessi on käyty läpi kokonaisuudessaan yhdessä Prima Powerin kanssa, joka on tukenut meitä teknologisella asiantuntemuksellaan. Olemme pysyneet isäni viitoittamalla tiellä: hän suuntasi aina katseensa kauas, kun oli kyse innovaatiosta. Hänellä oli suuri intohimo tietotekniikkaa ja ohjelmointia kohtaan, mikä auttoi häntä tekemään ohjelmia, joita me käytämme ja päivitämme vielä tänä päivänäkin”, kertoo Sergio Resteghini. Vuonna 2015 Resteghini otti uuden tärkeän askeleen eteenpäin hankkiessaan Prima Powerin automaattisen Night Train -varastoratkaisun. Resteghinille asennettiin varaston yli 100-paikkainen versio, ja tämä ratkaisu on mahdollistanut raaka-aineen hallinnan ja kahden leikkauskoneen huoltamisen yhdessä joustavassa prosessissa.

Leikkausprosessien automatisoinnin tarjoamien hyötyjen lisäksi Night Train oli myös avainasemassa ratkaistaessa yrityksen toista kriittistä ongelmaa: tilan puutetta. Yrityksen vertikaalisesti kehitetty Prima Power -järjestelmä pystyykin käsittelemään suuria ohutlevymääriä suhteellisen pienellä jalanjäljellä. ”Meillä on nyt kaksi Platino-laserleikkauskonetta: yksi kuituteknologialla ja toinen CO2-laserlähteellä. Niillä on 1 500 x 3 000 mm:n työskentelyalueet, ja ne pystyvät leikkaamaan jopa 20 mm:n niukkaseosteisia teräslevyjä, jopa 15 mm:n ruostumatonta terästä sekä erilaisia metalliseoksia, kuten alumiinia, messinkiä, titaania ja kuparia. Prima Powerin teknologioiden ansiosta voimme taata leikkausvaiheen joustavuuden, nopeuden ja jäljitettävyyden. Pystymme vastata asiakkaidemme kiireellisiin tarpeisiin ilman, että koko osaston tehokkuus on vaakalaudalla.” Leikkausosastoa täydentää automaattinen hionta- ja pintakäsittelykone, jolla saadaan viimeisteltyä leikatut kappaleet.

DIGITALISAATIOLLA KASVUUN

Tarinan kolmas, yrityksen lähestymistapaa markkinoilla kuvaava numero on neljä; tai tarkemmin sanottuna 4.0. ”Meidän toimintatapaamme kuuluu varmistaa, että yritys ja asiakkaamme hyötyvät mahdollisimman paljon. Emme seuraa trendejä tai tee päätöksiä pelkästään valtion kannustimien perusteella. Olemme toimineet näin myös Teollisuus 4.0:n kanssa”, Sergio Resteghini kertoo. ”Resteghini toimikin 4.0:n mukaisesti jo ennen kuin koko termiä oli keksitty. Me otimme hallintaohjelmiston käyttöön jo vuonna 2016, koska olimme varmoja, että se hyödyttäisi liiketoimintaamme kokonaisvaltaisesti.” Mikä oli monille konepajoille ja puusepänverstaille vaikeaa ja usein jopa kivuliasta aikaa, oli Resteghinille luonnollista kehitystä.

”Se oli todellakin merkittävä askel. Olimme saapuneet pisteeseen, jossa emme olisi pystyneet hallitsemaan tuotannossa olevia tavara-, materiaali- ja koodimääriä ilman hallintaohjelmistoa. Nykyään hallintaohjelmisto on niin keskeinen osa työskentely- ja tuotantotapaamme, että voin vain ihmetellä, miten tulimme toimeen ilman sitä.” Sen lisäksi, että Resteghinin hallintaohjelmisto on yhdistetty tärkeimpiin laitoksiin, se myös mahdollistaa kaikkien sykliaikojen kirjaamisen viivakoodilla sekä kaikkien toimintojen ja työstettävien tuotteiden täydellisen tarkkailtavuuden ja jäljitettävyyden. Neljännen sukupolven eli koneinsinööri Samuele Resteghinin ja data scientist Simone Bandinin mukaantulo on myös merkinnyt seuraavaa askelta 4.0-kehityksessä.

”Olemme nyt entistä tehokkaampia kaikilla tuotannon osa-alueilla. Olemme kehittäneet hälytysjärjestelmiä parantaaksemme työstettyjen kappaleiden toimituksen oikea-aikaisuutta sekä kaikkien tuotantoprosessien reaaliaikaista seurantaa”, nuoret teknikot selventävät. ”Lisäksi analysoimme kerätyn datan rakenteellisesti kolmesta näkökulmasta: dokumenttien laatu, liiketoimintatiedon hallinta strategisilla liiketoimintapäätöksiä tukevilla seurantapaneeleilla sekä automatisoidut ja optimoidut data-analyysiprosessit.”

TAIVUTUSAUTOMAATIN HAASTE

Viimeisin Resteghinille merkittävä numero on 2023, joka viittaa Prima Powerin BCe2720-taivutusautomaatin asennusvuoteen. Vastaavaa konetta yrityksellä ei ole aiemmin ollut. ”Taivutusautomaatti on aina kiinnostanut minua, ja olen varma, että tämän koneen käyttöönotto tulee olemaan meille taas uusi harppaus laadussa. Voimme jo näinä koneen ensimmäisinä käyttökuukausina nähdä sen hyödyn, mitä tämä perinteisen taivuttamisen mullistava kone tarjoaa. Se hyödyttää monin tavoin niin tuotantokykyä kuin laatuakin: voimme esimerkiksi valmistaa hyvin rajallisia eriä erittäin korkealla toistettavuudella koneen kulmaohjausjärjestelmän ansiosta. Se takaa, että työstetyssä kappaleessa on aina vaaditut ominaisuudet. Tämä on erityisen tärkeää niin pienissä erissä kuin erittäin suurissa kappaleissakin, koska se tarkoittaa tehokasta toimintaa ilman materiaalihukkaa sekä seisonta-ajan minimointia.”

Prima Powerin BCe2720 on pitkälle automatisoitu taivutusautomaatti. Ohjelman valmistelun jälkeen taivutusprosessi on erittäin nopea, eikä kappaleen maksimaalisen toistettavuuden varmistaminen vaadi huipputaitavaa käyttäjää. ”Prima Powerin sähköservoteknologia ja kulmaohjausjärjestelmä takaavat sen, että jo ensimmäinen kappale saadaan valmistettua oikein ja ilman yllätyksiä. Taivutusautomaatti käsittelee pieniä kappaleita samalla tavalla kuin suurempiakin. Tämä voi tuntua merkityksettömältä, mutta mietitäänpä, mitä eroa on 400 x 400 mm kappaleen taivuttamisella ja 2 500 x 1 000 mm levyn taivuttamisella, kun se tehdään perinteisellä tavalla: ero on suuri niin automaattisen koneasetusten määrityksen kuin tarvittavien käyttäjien lukumääränkin osalta.

Hyödynnämme prosessin digitalisaatiota, jonka myötä voimme myös työskennellä turvallisemmin ja ergonomisemmin. Lisäksi lastaus- ja purkupöydän (LUT) avulla seuraava työkappale voidaan lastata taustalla samalla kun taivutusautomaatti käsittelee parhaillaan työstettävää kappaletta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien ei tarvitse pitää työkappaletta käsissään koko ajan kuten perinteistä taivutuskonetta käytettäessä. Sen sijaan he voivat suorittaa muita prosesseja silloin kun kone on toiminnassa, mikä hyödyttää prosessien optimointia huomattavasti.” BCe2720:n suurin taivutuspituus on 2,75 m, ja se voi työstää jopa 2,85 x 1,5 m:n levyjä. Koneen suurin taivutuskorkeus on 204 mm ja suurin kuvetaitemitta 55 mm.

JOUSTAVUUS JA LAATU, MENESTYKSEN SALAISUUDET

Nykyään Resteghini toimii täysin alihankkijana ja palvelee laajasti eri teollisuuden aloja, rautateistä lääketieteeseen ja elintarvikkeista valaistukseen. Yritys pystyy työstämään kaikentyyppisiä ja -kokoisia materiaaleja myös pienissä erissä. Teknologisen uudistumiskykynsä lisäksi Resteghiniä luonnehtii hyvin yrityksen päätös varustautua talon sisäisellä tekniikkaosastolla, jolla on valmiudet tukea asiakasta jo prototyypin valmistamisessa ja kappaleen suunnittelussa. ”Tällä tavoin tarjoamme markkinoiden arvostamaa palvelua, mutta saamme myös maksimoitua tuotantoteknologioidemme tehokkuuden”, vahvistaa omistaja Sergio Resteghini.

”Edellytyksenä tälle on luonnollisesti se, että asiakkaan pitää olla halukas tekemään yhteistyötä. Olemmekin pistäneet merkille, että varsinkin isot yritykset ovat enenevissä määrin valmiita yhteistyöhön. Tehokkaan yhteistyön tekeminen saattaa vaikuttaa hankalammalta sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla ei ole edes vähimmäistason levyntyöstötaitoja. Tällaisissa tapauksissa meillä on kuitenkin mahdollisuus rakentaa asiakasuskollisuutta ja pitkäaikaisia suhteita kokemuksemme ja tarjoamamme tuen ansiosta.” Resteghini on ISO 9001-, UNI EN 3834- ja UNI EN 15085 (CL1) -sertifioitu rautatieteollisuuden hitsaustöihin, ja yritys tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman työstöpalveluja. Yrityksen konekantaan kuuluu Prima Powerin Platino-laserleikkauskoneiden ja BCe2720-taivutusautomaatin lisäksi myös lävistyskoneita ja taivutuskoneita. Yrityksellä on pintakäsittelyyn ja hitsaukseen erikoistunut osasto, joka on varustettu neljällä TIG MIG -asemalla niukkaseosteisen teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsausta varten.

Taivutusautomaatti on aina kiinnostanut minua, ja olen varma, että tämän koneen käyttöönotto tulee olemaan meille taas uusi harppaus laadussa.

Sergio Resteghini
Omistaja

Etsitkö vastaavaa ratkaisua yrityksellesi? Löydä se täältä