Green Means

Prima Powers sortiment har en lång historia av ständig utveckling, större flexibilitet, samt driftsekonomi genom mångsidighet, hög automatiseringsnivå och låga energi- och underhållskostnader. Det har alltid varit viktigt för Prima Power att ta med ekologiska aspekter i designkriterierna.

Under begreppet Green Means® innebär detta att vi tar fram teknik och kunskaper som uppfyller kraven på både produktivitet och mer hållbar tillverkning.
Det här konceptet erbjuder produkter som är både hållbara och ger effektivitet och produktivitet i tillverkningen. Det innebär större mångsidighet, lägre strömförbrukning och mindre underhåll. Dessutom gör den enkla programmeringen och den enastående noggrannheten att produktionen ger mindre avfall. Du framställer helt enkelt bättre plåtkomponenter till en lägre kostnad.

Vad betyder grönt?

  • Grönt innebär en vinst för dig och hållbar utveckling.
  • Hållbarhet bidrar till effektivitet och produktivitet i tillverkningen.
  • Dina kunder, dina medarbetare och gemenskapen ni arbetar i kräver hållbarhet i allt större omfattning.
  • Hållbarhet och socialt ansvar är viktiga delar i ett modernt företag och ökar konkurrenskraften.
  • Det är skillnaden mellan de bästa och resten.
  • Dessutom framställer du bättre plåtkomponenter till en lägre kostnad.

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)

Våra kunder världen över använder våra lösningar för att tillverka hållbara produkter.

Det har alltid varit ett viktigt mål för Prima Power att ha en positiv inverkan på våra kunder, medarbetare, den bredare gemenskapen och miljön. Vi strävar efter att tillhandahålla maskiner och tekniker som är mycket effektiva och har högsta kvalitet, så att vi kan bevara planeten och se till att våra kunder har en verklig konkurrensfördel i sina verksamheter.

Vi anser att det är människor som gör skillnad och är avgörande för framtiden. Vi fokuserar särskilt på mångfald, som är en värdefull tillgång för en internationell koncern som vår. Vi vill främja tillväxt och bevarande av talanger, kunskapsdelning, en positiv arbetsmiljö, gehör för allas idéer och förslag och stöd för den ständiga utvecklingen hos alla vi arbetar med.