customization Created with Sketch.

EKONOMISK

Tar lite plats – spara tid, pengar och naturen!

 

intelligence Created with Sketch.

KOMPAKT STORLEK

Lätt att placera i alla anläggningar

 

adjustability Created with Sketch.

STOR KAPACITET

Enorma in- och utmatningsmöjligheter

flexibility Created with Sketch.

SNABB

Oavbruten maskinkörning vid byte av material

Compact Express är en helt automatiserad materialhanteringsanordning. Placeringen av den automatiska in- och utmatningsanordningen gör det möjligt att använda flera kombinationer av automatiska och manuella in- och utmatningscykler. Det manuella inmatningsbordet används vid manuell manövrering.

Råmaterial kan läggas till och utmatade plåtar kan tas bort medan maskinen fortsätter att arbeta.

Compact Express finns för flera maskinmodeller och olika plåtformat.

  • En maskinsida är alltid tillgänglig för manuell in- och utmatning
  • Magneter för plåtseparation, luftblås och hörnlyftare på inmatningsgriparen för att separera plåtar
  • Flera sugkoppar och sugområden säkerställer bra grepp för olika plåtstorlekar
  • Plåtmätningsenhet som identifierar dubbla plåtar på gripare
  • Plåtcentrering säkerställer korrekt placering av plåten
  • Snabblastaraxel med växelriktarstyrd elmotor med broms
  • Flera kombinationer av manuell och automatisk drift

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Ta en titt på de andra produkterna och hitta den bästa lösningen