Kortare stilleståndstid och lägre extrakostnader

Enkla och säkra detaljprogrambyten

Körning direkt på maskinen

Ingen utbildning krävs

2D Editor är ett grafiskt 2D-redigeringsprogram för detaljer, som har tagits fram genom ett samarbete mellan Libellula och Prima Power. Programmet gör det möjligt för operatören att ingripa i maskinens detaljprogram på panelen.

På grund av fel vid inmatning av indata kan det hända att detaljprogrammet  innehåller ej exakt information eller felaktigheter som maskinoperatören upptäcker i verkstaden.

Det leder till driftstopp i maskinen och ytterligare kostnader, eftersom detaljprogrammet i det här fallet måste korrigeras av designavdelningen och maskinen måste omprogrammeras.

De avancerade funktionerna i 2D Editor:

– Filimport för 2D-lasermaskiner från Prima Power för att återskapa nestning och tekniker

– Ändring av nestning och tekniker

– Ändring av lead-in enligt storlek och parametrar

– Ändring av mikrobryggor för att lägga till eller ta bort, eller variera avstånd

– Ändring av skärningssekvens

– Stopp av arbete

– Skärningssimulering

– Sparning av ändrat arbete och skapande av ny fil på 2D-lasermaskinen från Prima Power

Enkel och säker 

2D Editor har utformats för att användas utan problem för maskinoperatören

Ingen utbildning krävs.

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Hämta e-bok

Ta en titt på de andra produkterna och hitta den bästa lösningen