Teollisuudessa innovaatio tarkoittaa usein täysin uutta teknologiaa, jonka avulla voidaan saada aikaan ennennäkemättömiä tuloksia. Viime vuosina digitaalisen teknologioiden kehitys ja erilainen lähestymistapa tuotantoon on saanut aikaan sen, että tämän sanan merkitys on muuttunut hieman. Nykyisin on mahdollista luoda innovaatioita käyttämällä tuttua ja luotettavaa teknologiaa täysin uudella tavalla. Tämän periaatteen mukaisesti Prima Power kehittää integroituja taivutusrobottijärjestelmiä, joissa automaatio yhdistyy ohutlevyn taivutukseen. Siten voidaan syrjäyttää ajatus siitä, että robottiratkaisut tarvitsevat suuria tuotantomääriä, jotta ne olisivat todella tehokkaita.

Tämä integroitu järjestelmä on modulaarinen, ja sen voi koota käyttämällä taivutusautomaattia tai särmäyspuristinta sekä teollisuusrobottia. Näihin kolmeen pääelementtiin voidaan lisätä muita apulaitteita: levynerottelijayksikkö taivutettaville aihiopinoille, keskityspöytä sekä suunnanvaihdin käsiteltävälle levylle tai taivutetun komponentin pinoamista varten. Kaikki voidaan asentaa melko pienelle lattiapinta-alalle. 

Käsitteellisellä tasolla todellista innovaatiota edustaa mahdollisuus käyttää automaatiota erilaisten toimintatilojen mukaan, jolloin koko solun toiminta voidaan optimoida työstettävien erien tyypin mukaisesti. Käytännön tasolla suurin merkitys on offline-ohjelmointiin tarkoitetulla ohjelmistolla, joka on yleensä kriittinen ongelma robottiratkaisuissa. 

Koska kaikki ohjelmointi tapahtuu toimistossa, käyttäjän toimet ovat helppoja, sillä hän voi rajata työnsä ohjelmoinnin tarkistamiseen ja keskittyä lastaus- ja purkaustoimintoihin. 

Offline-ohjelmoinnin ansiosta taivutusvaiheen digitalisaation taso lisääntyy ja asettuu linjaan muiden levyntyöstöteknologioiden kanssa. Tällöin digitalisaatio on yhä enemmän integroituna yrityksen tuotantojärjestelmään ja seuraa Teollisuus 4.0 -aikakauden mukanaan tuomaa prosessien kehitystä.

Ratkaisun erinomaisen monipuolisuuden ansiosta on mahdollista löytää sopiva käyttökohde miltä tahansa teollisuuden alalta, sillä se pystyy mukautumaan kaikenkokoisiin eriin ja takaa aina optimaalisen toiminnan. Taivutusrobottisolu sopii täydellisesti alihankkijoille, joiden tuotantoon sisältyy vaihtuvia tuotantomääriä ja erimuotoisia kappaleita. Näiden kahden teknologian yhdistämisen ansiosta kaikki kappaleet voidaan sisällyttää ainutlaatuisen tuotantojärjestelmän sisälle, jolloin tuottavuus voidaan pitää korkeampana ja kulut voidaan minimoida. 

Taivutusrobottiratkaisu sopii erittäin hyvin käyttökohteisiin, joissa erilliset taivutusautomaatit tai särmäyspuristimet voisivat taivuttaa tehokkaasti tai jotka ovat jopa mahdottomia toteuttaa jommallakummalla tekniikalla. Prosessi voidaan automatisoida täysin, mikä takaa tuotteiden erittäin hyvän tasalaatuisuuden. 

Järjestelmän sisällä kaikki on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. Särmäyspuristimen tai taivutusautomaatin sekä robotin, työkalujen ja servojen koko arvioidaan aika ajoin kahden skenaarion mukaisesti: toinen on asiakkaan toivoma omatoimisuus eli kuinka paljon käyttäjän täytyy puuttua linjan syöttämiseen tai purkamiseen, ja toinen on haluttu automaation taso, esimerkiksi automaattisten järjestelmien käyttö työkalun vaihtoon. 

Räätälöinnin mahdollisuus voidaan jättää erittäin vapaaksi. Tämän ajatuksen taustalla on tavoite on saavuttaa parhaat käyttöolosuhteet missä tahansa käyttökohteessa.

 

Haluatko tarkempaa tietoa? Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian

Lataa e -kirja

Optimize your Prima Power machine

LIITTYVÄT AUTOMAATIT

MENESTYSTARINAT

Ota selvää, kuinka Prima Power Integroitu taivutusrobottijärjestelmä  -kone osallistui yrityksen menestykseen