Kaksinkertaistunut tuottavuus, edistykselliset prosessit, huipputasoinen Teollisuus 4.0 -aikakauden suorituskyky sekä pieni koko, helppo asennus ja huolto. Tämä on uusi 2D Laser Genius+ -laserkone, jonka on suunnitellut ja valmistanut Prima Power ja jota Laserlam S.r.l nyt käyttää. Kone on juuri käynyt läpi näiden yritysten yhdessä sopiman testausjakson, jonka tarkoituksena oli arvioida sen täysi toimivuus, ennen kuin se tuodaan virallisesti markkinoille. Torinon metropolikaupungissa sijaitsevassa Orbassanon kunnassa toimiva yritys suoritti testauksen, koska sillä on huomattava kokemus valmistuksesta yli vuosikymmenen ajalta. Laserlamin perustivat vuonna 2008 Carlo Ferraro, Bertrand Luchino ja Giovanni Luca Davito Gara, joilla on laaja ja vankka kokemus metallilevysektorilta.

KEHITTYMISTÄ MARKKINOIDEN VAATIMUSTEN MUKAAN

Aluksi Laserlam oli pelkästään laserleikkaukseen ja -taivutukseen keskittyvä alihankkija, mutta myöhemmin se kasvatti osaamistaan ja pystyi tarjoamaan täyden palvelun, joka ulottui materiaalien valinnasta hitsaukseen ja mekaanisesta käsittelystä lämpökäsittelyihin. Tuotteidensa laadun ansiosta siitä tuli markkinajohtaja. Nykyisin yrityksellä on neljällä tuotantoalueella noin 30 työntekijää, jotka analysoivat ja kehittävät vaatimuksia voidakseen luoda edullisen sekä mahdollisimman tarkan ja kilpailukykyisen tarjonnan. Tämän jälkeen vuorossa on tuotanto ja lopuksi kokonaisen tuotteen toimitus lyhyellä toimitusajalla, josta on kiittäminen yrityksen erittäin dynaamista tuotantomallia. Se jakautuu usealle päivävuorolle ja käsittää useita kussakin yksittäisessä prosessissa käytettäviä koneita ja toimittajia. Tuotekehitykseen tehdyn investoinnin sekä vuosien mittaan muodostettujen kumppanuuksien tuloksena tämä torinolainen yritys pystyy nykyisellään täyttämään valmistussektorin vaatimukset ja takaamaan laadukkaat tuotteet ja palvelut myös vuonna 2010 saamiensa ISO 9001:2008- ja ISO 14001:2004 -sertifiointien ansiosta. ”Jos vuonna 2008 tavoitteemme oli metallilevyjen leikkaus ja taivutus, nykyisin pyrimme kattamaan koko tuotantosyklin ottamalla vastaan asiakkaan piirustukset ja luomaan valmiin tuotteen lämpökäsittelyineen. Palvelemme laajaa valikoimaa yrityksiä käsityöläisistä suuriin autotehtaisiin, ja tuotantomäärämme vaihtelevat yksittäisestä kappaleesta aina miljooniin yksiköihin. Keskiarvo on 25–30 kappaletta tilausta kohden”, Laserlam S.r.l:n myyntijohtaja Giovanni Davito kertoo. ”Todellinen vahvuutemme on se, että pystymme tarjoamaan palvelun, joka ei rajoitu vain yksittäiseen yksikköön. Voimme valmistaa saumattomasti ja erittäin nopealla aikataululla kaikkea, mikä saa alkunsa metallilevystä ja on tehtävissä laser- ja taivutuskoneella.” Tämä oli vastaus markkinoille, joiden dynamiikka vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen muuttui huomattavan erilaiseksi verrattuna siihen, mihin valmistussektorilla oli totuttu. Asiakkaat vaativat yhä enemmän kaiken kattavaa palvelua, koska he eivät halua hallita varastoja tai olla tekemisissä useiden toimittajien kanssa, jolloin etusijalle pääsee yksittäinen yritys, joka pystyy tarjoamaan avaimet käteen -ratkaisuja. ”Niinpä nykyisin 80 % yrityksistä antaa meille projektin yksityiskohdat, mutta me vastaamme materiaaleista, joita meillä on aina varastossa, jotta pystymme vastaamaan saamiimme tilauksiin. Koska tuotamme nykyisellään noin 2 000 uutta koodia kuukaudessa, on helppo ymmärtää, että siihen tarvitaan monimutkaista logistiikkaa ja huomattavat määrät energiaa ja resursseja”, hän lisäsi. ”Yleisemmin ajateltuna koko tuotantoprosessia hallitaan ohjelmistolla, joka luo uusien tuotteiden koodit, käsittelee alkumateriaalin, vastaa nestauksesta ja koneen toiminnoista ja selvittää tuotantoajat Teollisuus 4.0 -aikakauden vaatimusten näkökulmasta. Tällä tavoin voimme jäljittää kaikki valmiiseen tuotteeseen johtavat vaiheet ja kaikki tiedot, joita tarvitsemme mahdollisissa ongelmatilanteissa.” Tuotannon näkökulmasta Laserlamilla on kaksi uusimman sukupolven laserleikkausjärjestelmää, kaksi särmäyspuristinta (40 tonnin sähköinen särmäyspuristin sekä 250 tonnin hydraulinen), joiden lisäksi on tulossa Prima Powerin hP 1630, sekä seitsemän hitsausasemaa ja sarja työstökoneita pienten muotojen käsittelyyn, kuten kappaleiden kierteitykseen, poraukseen, rummutukseen ja pesuun. Kaikkien näiden tekijöiden ansiosta asiakkaan tilaus voidaan toteuttaa pidentämättä toimitusaikoja. ”Sektorin muuttuvien tarpeiden täyttämiseksi meidän täytyi tarjota jatkuvasti laadukkaita tuotteita ja samalla alentaa virta-, kaasu- ja paineilmakustannuksia, jotka CO2-laseria käyttäessämme nousivat kestämättömän korkeiksi. Lisäksi tarvitsimme nykyisen järjestelmämme tilalle laserjärjestelmän, joka parantaisi suorituskykyä kuitutekniikan ansiosta”, Laserlamin tuotanto-, laatu-, hankinta- ja logistiikkapäällikkö Bertrand Luchino kertoo. ”Koska olimme jo asentaneet Prima Powerin Platino Fiber -laserjärjestelmän, johon olimme erittäin tyytyväisiä, päätimme hyväksyä Prima Powerin tarjouksen testata Laser Genius+ -järjestelmää yrityksessä, joka käsittelee erilaisia paksuuksia ja monenlaisia materiaaleja.”

MENESTYKSEKÄS KUMPPANUUS

Prima Industrie -konsernin koneliiketoiminnasta vastaava yksikkö Prima Power on erikoistunut teollisuuden laserjärjestelmiin ja metallilevytyöstökoneisiin ja on kansainvälinen markkinajohtaja. Sen tarjonta on yksi alan laajimmista ja käsittää leikkauksen, lävistyksen, taivutuksen ja automaation. Yrityksellä on nykyisellään laitoksia Italiassa, Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä myynti- ja tukiverkosto yli 80 maassa, joten se on yksi 2D-lasersektorin keskeisistä toimijoista. Se voi toimittaa kaikkialla maailmassa ja kaikille aloille laajan valikoiman koneita, jotka ovat erittäin suorituskykyisiä ja tehokkaita. ”Prima Powerin toimittama uusi Laser Genius+ on kooltaan 1,5 × 3 metriä ja teholtaan 6 kW ja sisältää todella edistyksellistä tekniikkaa. Yksi meihin suurimman vaikutuksen tehneistä ominaisuuksista oli järjestelmän korkea suorituskyky, jonka ansiosta järjestelmä mahdollistaa huomattavasti edistyksellisemmät leikkausmahdollisuudet kuin mihin olimme tottuneet”, hän jatkaa. ”Tämän koneen erilaisen dynamiikan takia meidän täytyi suunnitella tuotantomme periaatteet uudelleen. Laser Genius+ nopeutti toimintoja siinä määrin, että meidän täytyi muokata tuotantoprosessiamme, jotta pysyisimme sen tahdissa. Tämän ansiosta tuotantokapasiteettimme on tiettyjen elementtien osalta jopa kaksinkertaistunut.” Järjestelmä on käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa, ja yksi Luchinon esille tuomista positiivisista piirteistä Prima Powerin uudessa tuotteessa on sen pieni koko. Järjestelmä koostuu lähinnä kahdesta pääyksiköstä (koneesta sekä lastaus-/purkupöydästä), minkä ansiosta asennus sekä tavalliset kunnossapito- ja puhdistustoimet käyvät nopeasti. Järjestelmässä käytettävän vaihtoehtoisen ja innovatiivisen tekniikan ansiosta se edustaa kehitystä Laser Genius -tuotelinjassa, johon Prima Power on päättänyt panostaa tulevaisuutta varten. ”Kone on plug & play eli lähes käyttövalmis. Sen voi asentaa käyttövalmiiksi jo kahdessa päivässä mihin tahansa tehtaaseen”, Prima Powerin Etelä-Euroopan maajohtaja Cristiano Porrati kertoo. ”Laser Genius+ -arkkitehtuuri on täysin uusi, ja jokainen yksityiskohta on optimoitu nopeuttamaan tuotantoa, vähentämään kunnossapidon tarvetta ja parantamaan suorituskykyä. Kone koostuu yksittäisestä yksiköstä, joka sisältää laserlähteen, jäähdyttimen, moottorit, optiikan, sähkömekaniikkakaapin sekä leikkausalueen, sekä toisesta yksiköstä, joka käsittää lastaus-/purkupöydän. Kun kone tuodaan tehtaaseen, nämä kaksi yksikköä sijoitetaan paikoilleen ja sähkö- ja paineilmaliitännät tehdään, joten kone on nopeasti valmis käynnistettäväksi tuotantoa varten.” Tämä tarkoittaa myös, että koko ajan rajoitetummilla tuotantoalueilla tuotanto ei keskeydy pitkäksi aikaa, kun vanha järjestelmä korvataan uudella. Kone voidaan varustaa täysin automaatiota varten, sillä sen mukana toimitetaan järjestelmät varastointia, lastausta/purkua sekä käsiteltyjen kappaleiden lajittelua varten. ”Tämä on Prima Powerin kaikkien aikojen älykkäin ja parhaat liitännät mahdollistava kone”, Prima Powerin 2D-lasertuotteiden päällikkö Giulio Amore kertoo. ”Siinä on uudet anturit laserpäässä sekä tekoälyalgoritmeja edistykselliseen valvontaan ja prosessinohjaukseen. Sen tuotantoprosessien visualisointi ja reaaliaikainen raportointi takaa täydellisen yhteensopivuuden Teollisuus 4.0 -aikakauden kriteereihin nähden, ja se on yhdistettävissä mihin tahansa analyyttiseen hallintajärjestelmään. ”Tästä on osoituksena myös se, että sen mukana toimitetaan vakiona kaksi 24 tuuman HD-näyttöä,” Giulio Amore jatkaa. ”Ensimmäistä käytetään HMI-käyttöliittymää varten, ja toisesta näkyy, mitä työalueen sisällä tapahtuu. Lisäksi haluaisin korostaa, että Laser Genius+ on rakenteeltaan symmetrinen ja käännettävissä, mikä lisää koneen käytännöllisyyttä ja joustavuutta ja mahdollistaa sijoittamisen paremmin mihin tahansa ympäristöön.” 

”Teknisen tuenkin osalta se on saumaton ja virtaviivaistettu. Prima Power on edelleen hyvin pitkälti ihmislähtöinen yritys, joten olemme usein suoraan yhteydessä teknikkoon, joka tulee myöhemmin kunnossapitokäynnille. Tällä tavoin voimme taata, että ongelma on ymmärretty heti alusta alkaen, ennen kuin työ aloitetaan”, Bertrand Luchino toteaa. ”Lisäksi koska kaikki huipputekniset koneen komponentit – CNC, lasergeneraattori ja mekaaninen rakenne – ovat Prima Powerin kehittämiä ja valmistamia, meidän tarvitsee olla yhteydessä vain yhteen osapuoleen, joka varmistaa parhaan mahdollisen luotettavuuden sekä sen, että laserprosessi on täysin hallinnassamme. Heti alusta lähtien Prima Powerille tunnusomaiset ammattimaisuus ja osaaminen auttoivat meitä järjestelmien käytössä. Saatoimme olla aina varmoja siitä, että olemme tehneet tarpeisiimme parhaiten sopivan valinnan ja että saatavillamme on aina laaja valikoima laadukkaita, kilpailukykyisiä ja erittäin suorituskykyisiä tuotteita. Juuri näistä syistä olemme valinneet Prima Powerin toimittamaan myös uuden särmäyspuristimen, josta tulee pian osa konevalikoimaamme. Tarkemmin sanottuna kyseessä on hydraulinen hP 1630 -särmäyspuristin, joka auttaa meitä parantamaan kilpailukykyämme myös taivutustöissä.”

Tämän koneen erilaisen dynamiikan takia meidän täytyi suunnitella tuotantomme periaatteet uudelleen. Laser Genius+ nopeutti toimintoja siinä määrin, että meidän täytyi muokata tuotantoprosessiamme, jotta pysyisimme sen tahdissa. Tämän ansiosta tuotantokapasiteettimme on tiettyjen elementtien osalta jopa kaksinkertaistunut.

Bertrand Luchino
Johtaja Tuotanto, Laatu, Osto ja Logistiikka

Etsitkö vastaavaa ratkaisua yrityksellesi? Löydä se täältä