SPECIALISERING

Laser Next fokuserar på produktion av värmepräglade stålkomponenter för fordonsindustrin. Den har konstruerats, utvecklats, tillverkats och testats för just detta användningsområde.

 

PRESTANDA

Förstklassig prestanda ger de kortaste cykeltiderna och utmärkt skärkvalitet.

 

FLERA STORLEKAR

Två storlekar på arbetsområdet för att även bearbeta stora fordonsdetaljer som dörramar.

 

KOMPAKTHET

Sparar plats, särskilt för konfigurationer med flera maskiner. Enkel och snabb att installera.

 

Tillverkare av fordonskomponenter behöver mycket specialiserade produkter för skärning av präglade metalldelar, som kan uppfylla just deras behov vad gäller produktivitet och tillförlitlighet. Prima Power Laser Next är den perfekta lösningen för denna bransch, eftersom den har utformats för storskalig produktion av värmepräglat stål. 

Alla små detaljer har studerats och utvecklats för att maximera maskinens drifttid. Underhållet har också minskats och förenklats för att minska den icke-produktiva tiden och behovet av specialiserade resurser för dessa aktiviteter.

Laser Next är världens snabbaste 3D-lasermaskin och den finns i två storlekar (1 500 × 3 050 och 2 100 × 3 000 mm) för att uppfylla alla behov inom fordonsproduktion. Den har mycket korta cykeltider och utmärkt total effektivitet i utrustningen (OEE).

Laser Next har en mycket utrymmeseffektiv layout, både för fristående konfiguration och konfiguration med flera maskiner. Du kan ha upp till tre maskiner bredvid varandra, anslutna till samma magnetiska skrottransportör, utan några grävningsarbeten.
I och med den nya EVO-uppdateringen är Laser Next nu ännu mer tillförlitlig och produktiv, med en förkortning av cykeltiden med upp till 10 % vid skärning av värmepräglade ståldetaljer.

Helt automatiserade lösningar finns tillgängliga för att passa kundens produktionsflöde.

De linjära motorerna på huvudaxlarna och direktmotorerna med optiska skalor och fokuseringshuvudet ger överlägsen dynamik, noggrannhet och tillförlitlighet.

Den syntetiska granitramen med de senaste topologioptimeringsmetoderna ger jämna och regelbundna maskinrörelser, även med den högsta dynamiken.

Laser Next har en vändskiva med hög precision som har servomotor och absolut omkodare. Utformad för att säkerställa högsta prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.

Fokuseringshuvudet på Laser Next är välförseglat och kompakt och har FPC (Focus Position Control)&nbsp och två antikrocksystem som förhindrar att det uppstår skador. Det gör att maskinen även är en mätmaskin: skärdysan på Laser Next kan användas som mätverktyg för att förkorta ställtiden och validera detaljer direkt på maskinen.

Arbetsområde
X 3 050 mm Y  1 530 mm/2 100 mm  Z 612 mm
A 360° B ±135° C ±12 mm

Axelhastighet
X, Y, Z 120 m/min (bana 208 m/min)
A, B 1,5 rev/s

Noggrannhet*
Pa, Ps 0,03 mm (VDI 3441)

Fiberlaserkälla
3 000 W–4 000 W

*Styckets noggrannhet beror på dess typ, storlek och förbehandling, samt villkoren för användningsområdet.

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Hämta e-bok

Optimera Prima Power-maskinen

Ta en titt på de andra produkterna och hitta den bästa lösningen

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

Upptäck hur en Laser Next 1530–2130-maskin från Prima Power bidrog till ett företags framgång